Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Jyri KinnunenTalous9.6.2022

Sijoitusmarkkinoilla haastava alkuvuosi – miltä näyttää jatkossa?

Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan talousnäkymät heikommiksi. Sijoitusmarkkinoilla alkuvuosi on ollut haastava. LähiTapiola Varainhoidon rahoitusmarkkinaekonomisti Jyri Kinnunen arvioi talouden ja sijoitusmarkkinoiden tapahtumia ja näkymiä.Lue lisää sijoittamisesta

Kansainvälisen talouden suhdannenäkymät ovat heikentyneet alkuvuonna inflaation kiihtymisen, kiristyvän rahapolitiikan, Venäjän hyökkäyssodan ja Kiinan koronasulkujen vuoksi. Maailmantalouden kasvun odotetaan hidastuvan edellisvuodesta.

Myös euroalueen ja Suomen talouden kasvuennusteita on laskettu alkuvuoden aikana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan muutti Euroopan talousnäkymät heikommiksi. Sodan negatiiviset vaikutukset heijastuvat talouden toimintaympäristöön ulkomaankaupan, energian ja raaka-aineiden hintojen, ostovoiman, epävarmuuden ja rahoitusmarkkinoiden kautta. Kauppasiteet Venäjään ja venäläisenergian merkitys korostavat sodan talous- ja inflaatiovaikutuksia Euroopassa verrattuna Yhdysvaltoihin tai Kiinaan. Taloutta tukee edelleen koronapandemiasta elpyminen ja työmarkkinoiden hyvä veto.

Keskuspankit jatkavat rahapolitiikan kiristämistä. Keskuspankit ovat joutuneet haastavaan tilanteeseen stagflaatioriskien vuoksi. Inflaatiopaineiden suitsemiseksi keskuspankkien tulee nostaa ohjauskorkoja ja kiristää rahapolitiikkaa, mutta riskinä on talouden ajautuminen taantumaan. Euroalueella ensimmäiset koronnostot nähtäneen lähikuukausina. Yhdysvalloissa koronnostot jatkuvat.

Sijoittajien tunnelmat ovat odottavat

Sijoitusmarkkinoilla alkuvuosi on ollut haastava. Osakekurssit ovat laskeneet selvästi ja korkosijoitukset tuottaneet negatiivisesti. Kehityksen taustalla ovat olleet kiristyvä rahapolitiikka, korkojen nousu ja inflaatiohuolet sekä talouden kasvunäkymän heikkeneminen. Kiinan koronasulut ja Ukrainan sota syvensivät haasteita heikentämällä talousnäkymiä ja lisäämällä inflaatiopaineita.

Myös valuutoissa ja raaka-aineiden hinnoissa on nähty merkittäviä kurssiliikkeitä. Yhdysvaltain dollari on vahvistunut alkuvuoden aikana selvästi. Dollaria on tukenut rahapolitiikan kiristyminen Yhdysvalloissa sekä sijoittajien riskinottohalukkuuden heikkeneminen epävarmassa taloustilanteessa. Venäjän hyökkäys Ukrainaan näkyy energian ja useiden raaka-aineiden hintakehityksessä.

Sijoittajien tunnelmat ovat odottavat. Alkuvuoden aikana osakkeiden arvostukset ovat laskeneet ja korot nousseet, mutta epävarmuustekijöitä on edelleen useita. Jatkossa keskeisiä kysymyksiä on, miten paljon talouden kasvanut epävarmuus ja inflaatiopaineet lopulta näkyvät yritysten tuloskehityksessä ja -näkymissä. Yritysten tulokset olivat vuoden ensimmäisellä kvartaalilla edelleen hyvällä tasolla. Keskeistä on myös kuinka hallitusti keskuspankit onnistuvat inflaatiopaineiden kontrolloimisessa ja miten talouden suhdannenäkymät ja korot jatkossa kehittyvät.

Sijoitusmarkkinoilla voidaan edelleen nähdä merkittävääkin kurssiheiluntaa. Sekä negatiiviset että positiiviset skenaariot ovat mahdollisia, tulevalle kurssikehitykselle oleellista on kehitys suhteessa nykyisiin markkinaodotuksiin. Sijoitustoiminnassa korostuvat pitkäjänteisyys, sijoitusten hajautus ja oman sijoitussuunnitelman noudattaminen.

Jyri Kinnunen
Rahoitusmarkkinaekonomisti
LähiTapiola Varainhoito