Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva11.6.2024

Lakiuudistus tuo sähköpotkulautoja ja muita liikkumisvälineitä liikennevakuuttamisen velvollisuuden piiriin – mitä uudistuksesta pitää tietää?

Omat vakuutustarpeet on syytä tarkistaa, kun liikennevakuutuslaki uudistuu. Mitä liikkumisvälineitä uudistus koskee ja millaisia käytännön vaikutuksia sillä on? Kokosimme vastaukset olennaisimpiin kysymyksiin.

Nainen on kumartunut ottamaan sähk�öpotkulautaa käyttöön kaupungin kadulla.

Liikennevakuutuslaki uudistuu 1. kesäkuuta tavalla, joka muuttaa ajoneuvon määritelmää ja esimerkiksi vuokrakäyttöisten sähköpotkulautojen vakuuttamista.

Sähköpotkulaudat ja muut rekisteröimättömät sähköiset liikkumisvälineet on jatkossa vakuutettava, jos niiden nettopaino on yli 25 kiloa tai rakenteellinen nopeus yli 25 kilometriä tunnissa. Lisäksi kaikki vuokrakäyttöiset sähköpotkulaudat täytyy vakuuttaa painosta riippumatta. Lakiesitys pohjautuu EU:n liikennevakuutusdirektiivin muutokseen.

Vahingot korvataan liikennevakuutuslain mukaisesti. Vuokrakäyttöisen sähköpotkulaudan kuljettajalle korvataan potkulaudan liikennevakuutuksesta vain välittömät sairaanhoitokustannukset.

Mitä kaikkia liikkumisvälineitä lakiuudistus koskee?

Vuokrakäyttöisten sähköpotkulautojen lisäksi määritelmän täyttävät ajoneuvot voivat olla esimerkiksi Kontio-sähkömopoja, senioriskoottereita ja kevyitä tavarankuljettimia. Kotitalouksien käytössä olevat sähköpotkulaudat ovat pääsääntöisesti lain määritelmää kevyempiä ja hitaampia, jolloin ne eivät tule vakuuttamisvelvollisuuden piiriin. Liikennevakuutuskeskuksen sivuilta löytyy tarkat tiedot siitä, mitkä liikkumisvälineet tarvitsevat liikennevakuutuksen kesäkuusta 2024 alkaen. Voit myös testata oman liikkumisvälineesi vakuutustarpeen Liikennevakuutuskeskuksen testillä.

Mitä sähköisen liikkumisvälineen liikennevakuutus maksaa?

Vakuutuksen hintaan vaikuttavat muun muassa vakuutuksen ottajan asuinpaikka ja se, mistä välineestä on kyse. Vakuutuksesta voi pyytää tarjouksen LähiTapiolan verkkosivuilla.

Mitä tapahtuu, jos lain piiriin kuuluvaa sähköistä liikennevälinettä ei liikennevakuuta?

Suomen lainsäädännön mukaan liikennevakuuttamisvelvollisuuden piiriin kuuluvan ajoneuvo on käyttökiellossa, mikäli sillä ei ole voimassa olevaa liikennevakuutusta. Liikennevakuuttamatonta ajoneuvoa käyttävä rikkoo siis lakia laiminlyömällä vakuuttamisvelvollisuuden ja käyttämällä käyttökiellossa olevaa ajoneuvoa. Vakuuttamisvelvollisuuden laiminlyönnistä seuraa myös vakuuttamattomuusmaksu.

Liikennevakuuttamattoman ajoneuvon aiheuttamat vahingot käsitellään Liikennevakuutuskeskuksen toimesta. Vahingon kärsineen liikennevakuutuskorvaukset hoidetaan täysimääräisesti liikennevakuuslain mukaisesti. Liikennevakuutuskeskuksen mukaan vakuutuksen laiminlyönti on iso riski, sillä kolaritapauksissa vakuuttamisen laiminlyönyt vahingonaiheuttaja jää kokonaan ilman korvauksia.

Sähköisiä liikkumisvälineitä on voinut ennen uudistusta vakuuttaa LähiTapiolan kotivakuutuksessa. Voiko jatkossa?

Liikennevakuutuslain muutos vaikuttaa jatkossa myös sähköisten liikkumisvälineiden vakuuttamiseen kotivakuutuksessa. Jatkossa laite kuuluu kotivakuutukseen, jos sen nopeus on enintään 25 kilometriä tunnissa ja paino enintään 25 kiloa. Nopeammat ja painavammat sähköiset liikkumisvälineet tulee liikennevakuuttaa, ja vapaaehtoinen vakuutus esimerkiksi varkauden varalle voidaan tehdä kaskovakuutuksella.

Sähköavusteiset polkupyörät ovat jatkossakin liikennevakuutusvelvollisuuden ulkopuolella painosta riippumatta, jos niiden moottori kytkeytyy pois päältä viimeistään 25 kilometrin tuntinopeudessa. Nämä kuuluvat myös kotivakuutukseen.

LähiTapiolan kotivakuutuksen vakuutusehtoja päivitetään ensi vuoden alusta alkaen siten, että liikennevakuuttamisvelvollisten laitteiden uudet painorajat tulevat voimaan ehtoihin asiakkaan vakuutukseen vakuutuskauden vaihtuessa.

Omien sähköisten liikkumisvälineiden paino ja nopeus on syytä tarkistaa uudistuksen yhteydessä ja päivittää vakuutukset tarpeen mukaisesti.

Jos omistaa liikennevakuutuslain piiriin kuuluvan sähköisen liikennevälineen, ei hanki sille liikennevakuutusta mutta silti käyttää sitä ja loukkaa itsensä, korvaako LähiTapiolan tapaturmavakuutus?

Ei korvaa.

Jos taas työsuhteessa oleva henkilö kaatuu esimerkiksi sähköpotkulaudalla työmatkalla, korvaus hoidetaan ensisijaisesti työantajan lakisääteisestä työtapaturmavakuutuksesta. Myös esimerkiksi sähköpotkulaudan ja auton törmäyksestä aiheutuvat henkilövahingot korvataan työtapaturmavakuutuksesta, jos törmäys tapahtuu työmatkalla.

Entä vuokrasähköpotkulautaa käyttävä, jolle liikennevakuutus korvaa henkilövahingot vain rajoitetusti – voiko hän saada korvausta LähiTapiolan tapaturmavakuutuksesta?

Kun liikennevakuutuksen hoitokulukorvausten maksaminen on päättynyt, LähiTapiola voi tämän jälkeen korvata tapaturmavamman aiheuttamia hoitokuluja vakuutusehtojen mukaisesti vapaaehtoisista tapaturma- tai matkatapaturmavakuutuksen perusteella. Vakuutukselle valittujen vakuutusturvien mukaisesti voimme myös korvata päiväraha-, haitta- ja kuolemantapauskorvauksia – myös silloin, kun vahingon käsittely edelleen kuuluu liikennevakuutuksen piiriin. Työtapaturma- ja ammattitautilain mukaisesta vapaaehtoisesta vapaa-ajan tapaturmavakuutuksesta ei korvata liikennevakuutuslain tarkoittamia liikennevahinkoja lainkaan.

Miten lakiuudistus vaikuttaa moottoriajoneuvokilpailuissa käytettävien ajoneuvojen liikennevakuuttamiseen?

Uudistuksen myötä kaikki kilpailu- ja harjoituskäytössä olevat moottoriajoneuvot on liikennevakuutettava. Jatkossa vakuutus on myös voimassa eristetyillä kilpailualueilla. Moottoriajoneuvokilpailuja koskeva lakiuudistus varmistaa, että kilpailun yleisöllä tai esimerkiksi maastossa kilpailureitille vahingossa eksyvillä ulkoilijoilla on onnettomuustilanteessa vakuutuksen tuoma turva.

Lakiuudistus kaventaa vakuutuksen tuomaa turvaa kuljettajan osalta. Kilpailuissa tai kilpailuun tähtäävässä ohjatussa tai valvotussa lajiharjoittelussa tapahtuvassa onnettomuudessa kuljettajan omia vahinkoja ei korvata liikennevakuutuksesta, eli kuljettajapaikkasuoja ei ole voimassa. Täydentävää turvaa tuovat vapaaehtoiset tai kilpailulisenssien edellyttämät vakuutukset, jotka kattavat kuljettajan omat henkilövahingot.

Kilpailuun liittyväksi harjoitteluksi ei lasketa esimerkiksi kilparadalla tapahtuvaa harrasteajoa, muuta kuin kilpailuun tähtäävää harjoittelutoimintaa tai ajokoulutusta, kuten liikenneturvallisuuteen liittyviä harjoituksia. Samoin kilpailuiksi ei lasketa esimerkiksi kaveriporukan järjestämiä ajokilpailuja tai muita vastaavia. Tällaisissa tilanteissa kuljettajapaikkasuoja on voimassa.

Vaikuttaako lakimuutos vapaaehtoiseen henkilövakuuttamiseen?

Ei vaikuta. 18 vuotta täyttäneen tapaturman hoitoturva tai matkatapaturman hoitoturva eivät ole voimassa riskialttiissa lajeissa tai toiminnoissa ilman erillistä lisäsopimusta. Moottoriurheilulajeihin on saatavissa urheiluvakuutus, jonka kattaa moottoriurheilussa sattuneiden tapaturmien hoitokuluja.

Vaikuttaako lakimuutos yritysten vastuuvakuutukseen?

Ei vaikuta. Kaivamisesta aiheutuvat omaisuusvahingot rajataan liikennevakuutuslain korvauspiirin ulkopuolelle. Kyseisiä omaisuusvahinkojakorvataan LähiTapiolan yrityksen toiminnan vastuuvakuutuksesta.

Juttu on julkaistu alun perin toukokuussa 2024, ja sitä on päivitetty kesäkuussa 2024.