Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Elämänturva 8.4.2024

LähiTapiolan vastuullisuusraportti: Ryhmän yhtiöiden vastuullisuustyölle määritetty yhteiset raamit

LähiTapiola haluaa olla vaikuttavan vastuullisuuden suunnannäyttäjä toimialallaan – kaikkialla Suomessa. Vastuullisuusraportti 2023 kertoo LähiTapiolan vastuullisuustyön edistymisestä raaminaan LähiTapiolan vastuullisuusohjelma, joka määrittelee ryhmän yhteiset vastuullisuustavoitteet ja konkreettiset lähivuosien askeleet tavoitteiden saavuttamiseksi.

Vuonna 2023 toimintaympäristömme keskustelua hallitsivat riskit ja epävarmuudet

Tänään julkaistu LähiTapiola-ryhmän vastuullisuusraportti kokoaa yhteen viime vuonna vastuullisuuden parissa tekemämme työn. Vastuullisuus on LähiTapiolan pitkäjänteisen ja kannattavan liiketoiminnan edellytys.

– Suomen ja Euroopan tilanne on muuttunut epävarmemmaksi, eikä helppoja nopeita ratkaisuja ole näköpiirissä. Ukrainan pitkittynyt sota ja kansainvälinen heikko talouskehitys lisäävät jännitteitä. Maailman onnellisimmassa maassa kärjekäs keskusteluilmapiiri, eriytyneet alueelliset kehityssuunnat, kansalaisten heikentyvät taloustaidot sekä huoli turvaverkkojen ja palveluiden tulevaisuudesta painavat suomalaisten mieltä. Paras lääke huoliin on valtioiden, yritysten ja yhteisöjen sekä yksittäisten ihmisten kestävää tulevaisuutta rakentava toiminta. Tähän työhön LähiTapiola on sitoutunut, LähiTapiolan pääjohtaja Juha Koponen kuvailee.

Vuonna 2023 asiakkaamme panostivat etenkin terveytensä ja taloutensa turvaamiseen. Haluamme LähiTapiolassa lisätä vahinkojen ennaltaehkäisytyömme vaikuttavuutta. Vakiintuneiden ennaltaehkäisytyön osa-alueiden rinnalla uusista riskeistä erityisesti ilmasto-, mielenterveys- ja kyberriskit haastavat meitä kehittämään tuote- ja palveluvalikoimaamme.

Vastuullisuusohjelma toteuttaa LähiTapiolan vastuullisuustavoitteita

LähiTapiolassa vastuullisuustyö on toiminnan jatkuvaa kehittämistä. Vauhditimme viime vuonna LähiTapiolan vastuullisuustyön integroitumista ryhmämme yhtiöiden arkeen kokoamalla vastuullisuustavoitteemme selkeämpään muotoon, LähiTapiolan vastuullisuusohjelmaksi. Vastuullisuusohjelma antaa ryhmän yhtiöiden vastuullisuustyölle yhteiset raamit.

– Ohjelma määrittelee ryhmän yhteiset vastuullisuustavoitteet ja tärkeimmät toimenpiteet vuoteen 2026 saakka. LähiTapiolan vastuullisuusohjelmassa olemme asettaneet tavoitteita muun muassa vahinkojen ennaltaehkäisyn tason nostolle, asemamme vahvistamiseen vastuullisena sijoittajana ja vastuullisuuden sisällyttämiselle asiakas- ja riskivalintaan sekä kumppanitoimintaan, kertoo LähiTapiolan vastuullisuus- ja viestintäjohtaja Eeva Salmenpohja .

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää jokaisen LähiTapiola-yhtiön vahvaa panosta ja aidosti vaikuttavia toimenpiteitä. Olemme onnistuneet, kun pystymme ennaltaehkäisemään vahinkoja ja tarjoamaan asiakkaillemme vastuulliset vakuuttamisen, korvaamisen sekä sijoittamisen palvelut. Vastuullisuusohjelmassa on asetettu tavoitteita myös henkilöstön osaamiselle, ja tuomme vastuullisuustavoitteiden saavuttamisen osaksi sekä johdon että henkilöstön palkitsemista.

Autamme ilmastonmuutoksen riskeihin varautumisessa ja vaikutusten lieventämisessä

Ilmastonmuutos vaikuttaa asiakkaisiimme ja palveluihimme, sillä työnteon, yrittämisen ja elämisen olosuhteet ja riskit muuttuvat. LähiTapiola vakuutusalan toimijana voi osaltaan vaikuttaa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautumisessa.

– Tuemme ilmastotutkimusta ja yritysten päästöjen vähentämistä lahjoitusvaroin. Riskienhallinnan asiantuntijana ja riskien jakajana voimme auttaa ilmastonmuutoksen riskeihin varautumisessa ja vaikutusten lieventämisessä, sanoo Juha Koponen. Vastuullisuusohjelman tavoitteena on myös, että toimimme alueellisena kumppanina ilmastonmuutokseen sopeutumisessa. Tätä työtä on lähdetty edistämään tukemalla Ilmatieteen laitoksen tutkimushanketta , jossa tuotetaan tarkempaa alueellista tietoa erilaisten sään ääri-ilmiöiden vaikutuksista.

Yhdessä kumppaneidemme kanssa vaikutamme myös ilmastonmuutoksen hillintään. LähiTapiola mahdollistaa Keskuskauppakamarin toteuttaman ilmasto-ohjelman, joka tukee 200 suomalaisen pk-yrityksen ilmasto-osaamista. Ohjelma käynnistyi tammikuussa 2024. Lisäksi osallistumme vuonna 2023 käynnistyneeseen tutkimushankkeeseen Piloting Innovative Insurance Solutions for Adaptation (PIISA), jossa vakuutusalan tuote- ja palvelukehityksen kautta edistetään ilmastonmuutokseen sopeutumista Euroopassa.

Muita vastuullisuusnostoja vuodelta 2023
  • LähiTapiolan vastuullisuusohjelman mukaisesti haluamme edelleen vahvistaa asemaamme vastuullisena sijoittajana. Tavoitteemme on sisäl­lyttää vastuullisuusnäkökulmat kattavasti myös vakuutusyhtiöiden omaan sijoitustoimintaan.

  • Institutionaalisille sijoittajille suunnattu SFR-kyselytutkimus palkitsi LähiTapiola Varainhoidon vuonna 2023 jo kuudentena perättäisenä vuotena. LähiTapiola Varainhoito sai Challenger-sarjan Responsible Investment Award -tunnustuspalkinnon ja Gold Award -laatupalkinnon.

  • Ilmastotavoitteidemme mukaisesti haluamme saattaa LähiTapiola-ryhmän vakuuttamisen ja sijoittamisen hiilidioksidipäästöt nettonollaan vuoteen 2050 mennessä.

  • Tavoitteemme on saavuttaa hiilineutraalisuus omassa toiminnassamme vuoden 2025 loppuun mennessä.

  • Vuonna 2023 LähiTapiola-ryhmän yhtiöt tukivat yhteisöjä 3,2 miljoonalla eurolla. Lahjoitimme 459 000 euroa mielen hyvinvointia tukeviin hankkeisiin ja matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviä palveluita tarjoaville toimijoille. Paikallisyhteisöjen ja haja-asutusalueiden arjen turvallisuutta parantavia hankkeita sekä vapaaehtoisen pelastustoiminnan turvaamista tuimme 445 000 eurolla.

  • Hyvillä taloustaidoilla lisäämme nuorten tulevaisuususkoa. LähiTapiola tukee NYTin oppimiskokonaisuuksien kehittämistä ja tuo niihin tärkeää asiantuntemusta sekä aidon yhteyden työelämään. Yhdessä NYTin kanssa haluamme varmistaa, että lapset ja nuoret oppivat tärkeitä talous- ja työelämätaitoja koulupolullaan.


Lue lisää:

LähiTapiolan Vastuullisuusraportti 2023 (pdf)