Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä 28.9.2023

Miten houkutella ja sitouttaa osaavaa työvoimaa? – Lue asiantuntijoiden viisi vinkkiä

Monilla aloilla on tällä hetkellä työntekijän markkinat: osaavasta henkilöstöstä on toisaalla suorastaan pulaa ja toisaalla henkilöstön vaihtuvuus voi olla suurta. Henkilöstön tiheä vaihtuvuus tulee organisaatioille kalliiksi. Miten työntekijöiden tyytyväisyyttä ja sitouttamista voisi lisätä?

LähiTapiolan pk-yritysten riskikartoituksen mukaan suurimmaksi henkilöstöriskiksi tunnistettiin viime vuonna osaavan työvoiman saatavuus ja rekrytointien haasteellisuus. Ne arvioitiin erittäin merkittäväksi uhaksi noin 60 % organisaatioista.

– Tilanne työvoimamarkkinoilla on haastava. Kilpailu osaajista kiihtyy työntekijöiden eläköityessä, ja moni yritys painiskelee nyt avainosaajien pitämisestä palkkalistoillaan, kertoo LähiTapiolan ihmisistä ja kulttuurista vastaava johtaja Susa Nikula.

Nuoremmalle sukupolvelle pitkä työura yhden yrityksen palveluksessa ei ole mikään itseisarvo, vaan työpaikan vaihtaminen useasti uran aikana on enemmän sääntö kuin poikkeus.

– Nollavaihtuvuutta ei kannata edes tavoitella, sillä vaihtuvuus tuo aina myös arvokkaita uusia näkökulmia ja osaamista. Mutta jos ovi käy kovin tiuhaan, on se aina myös työnantajalle itsetutkiskelun paikka, Nikula pohtii.

Tyytyväiset työntekijät ovat avainasemassa yrityksen menestyksen kannalta

Työntekijöiden sitouttamisen lähtökohtana on pyrkiä varmistamaan, että nykyiset työntekijät viihtyvät, ovat osaavia ja voivat hyvin työelämässä. Sitoutuneisuus estää tai hidastaa työntekijöitä harkitsemasta vaihtoa toiselle työnantajalle. Tyytyväiset työntekijät ovat myös taipuvaisia sitoutumaan yrityksen tavoitteisiin ja tekemään parhaansa työn laadun ja tuottavuuden parantamiseksi.

Isossa vakuutusyhtiössä työntekijöiden sitouttamiseen satsataan isosti. Susa Nikulan mukaan LähiTapiolan uudessa henkilöstöstrategiassa korostuvat laadukas perehdyttäminen ja työntekijöiden jatkuva osaamisen kehittäminen. Hyvät henkilöstöedut ovat myös voimakas sitouttamiskeino.

– Perusasioilla pääsee jo pitkälle. Tärkeintä on huolehtia, että töissä vallitsee hyvä ilmapiiri, työntekijällä on hyvä olla ja hän kokee työnsä mielekkäänä ja kehittävänä. LähiTapiolassa, kuten monessa muussakin yrityksessä, on paljon pitkäaikaisia projekteja ja hankkeita, joten työntekijöiden jatkuvuus on tärkeää näiden projektien onnistumiselle, toteaa Nikula.

Yleisin syy työpaikanvaihtoon liittyy työyhteisöön eikä palkkaan

Syitä työpaikan vaihtamiselle on varmasti yhtä monta kuin on lähtijöitäkin. YTK Työttömyyskassa* on selvittänyt työntekijöiden sitoutuneisuuteen vaikuttavia tekijöitä. YTK:n teettämän laajan Jäsenpulssi-kyselyn mukaan 27 % vastaajista kertoo harkitsevansa työpaikan vaihtoa. Näistä 14 % mainitsee syyksi sen, ettei ole sitoutunut nykyiseen työpaikkaansa.

Työpaikan vaihtoon ajaa paremman palkan tavoittelun sijaan usein arvoristiriita, joka liittyy esihenkilötyöhön, työkavereihin tai liian kuormittavaan työnkuvaan.

– Palkka ei yleensä ole keskeisin syy vaihtaa työpaikkaa, jos se koetaan oikeudenmukaiseksi ja siitä on sovittu selkeästi. Jos taas palkka koetaan riittämättömäksi, silloin se on merkittävämpi lähtemisen syy, kommentoi YTK:n työelämäpalveluiden johtaja Ilona Kangas .

Yhä nykyäänkin on tilanteita, joissa työsopimusta ei ole tehty kirjallisena lainkaan. Tällaiset tilanteet voivat aiheuttaa merkittäviä haasteita työntekijöille, joiden oikeudet ja edut saattavat jäädä heikommin turvatuiksi.

– Epäselvät työehdot ja puutteelliset sopimukset voivat synnyttää ristiriitoja työnantajien ja työntekijöiden välille, mikä voi johtaa jopa oikeudellisiin kiistoihin, Kangas kertoo.

Susa Nikulan mukaan hyvän johtamisen merkitystä pysyvyyden varmistamisessa ei voi liikaa korostaa.

– Työn hallinnan tunne, ihmisen kokoiset työtehtävät ja hyvä esihenkilötyö ovat erityisesti niitä, joissa työnantajalla on iso rooli. Lisäksi jokaisella – sekä työnantajalla että työntekijällä – on tärkeä rooli siinä, millaista työilmapiiriä luo. Olennaista on olla sellainen työkaveri, jonka haluaisi itsekin kohdata omassa työyhteisössään, Nikula huomauttaa.

Asiantuntijoiden vinkit työntekijöiden sitouttamiseen:

1. Laadi aina tarkalleen määritelty, kirjallinen työsopimus: Tämä auttaa selkeyttämään sekä työnantajan että työntekijän odotukset ja velvollisuudet.

2. Panosta laadukkaaseen perehdyttämiseen: Perehdytysprosessin avulla uusi työntekijä voi nopeasti omaksua organisaation toimintatavat ja tulla tuottavaan rooliin.

3. Huolehdi työpaikan hyvästä ilmapiiristä: Positiivinen ilmapiiri edistää työntekijöiden sitoutumista ja tehokkuutta. Millaisia arkisiakin keinoja ja käytäntöjä keksitte kannustavan ja innostavan työympäristön luomiseksi?

4. Tarjoa mahdollisuuksia kehittää työntekijän osaamista: Jatkuva oppiminen ja ammatillinen kasvu ovat tärkeitä sitouttamisen näkökohtia.

5. Huomioi työntekijän toiveet työn mielekkyyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi: Yksilölliset tarpeet ja odotukset voivat vaihdella.

* YTK Työttömyyskassan jäsenet voivat halutessaan liittyä myös YTK Työelämä ry :hyn, joka on LähiTapiolan asiakas ja tarjoaa jäsenilleen LähiTapiolan vakuutuksia.

Haluatko kuulla lisää henkilöstön sitouttamisesta? LähiTapiola järjestää yritysten talous- ja HR-asioista päättäville suunnatun webinaarin 12.10. Webinaarissa käydään läpi talouden näkymiä ja kokemuksia lisäeläkkeestä henkilöstön sitouttajana ja rekrytointivalttina. Ilmoittaudu mukaan: https://www.lyyti.fi/reg/LT_sijoitusratkaisut_yritysasiakkaille