Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Talous 12.2.2024

”Osta ja unohda” – näin sijoittaja voi rentoutua kurssien heilahtelusta huolimatta

Millä tavalla kannattaa sijoittaa haastavina aikoina? Lue ekonomistin neljä vinkkiä mielenrauhaan.

Ei tuottoa ilman riskiä.

Jos säilyttää varansa visusti pankkitilillään, inflaatio syö rahojen reaaliarvon pitkällä aikavälillä. Jos taas sijoittaa rahat, ne kasvavat pikku hiljaa korkoa korolle.

– Sijoittamisessa on vain hyväksyttävä, että kurssit heiluvat päivittäin. Hyvä ohjenuora pitkän sijoitushorisontin säästämiseen on "Osta ja unohda" -strategia, sanoo LähiTapiola Varainhoidon yksityistalouden ekonomisti Hannu Nummiaro .

Hän viittaa Osta ja pidä -sijoitusstrategiaan, jonka mukaan sijoittaja hankkii osakkeita ja pitää ne itsellään suhteellisen pitkään. Silloin osakekurssien suuntaa ei kannata tuijotella päivittäin – varsinkaan markkinamyrskyjen aikaan. Mielenrauha säilyy helpommin, jos hetkeksi unohtaa sijoitustensa tuoton seurannan.

Epävarmassa markkinatilanteessa pelkokertoimet ovat nousseet. Ensin oli korona, sitten Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, inflaatio ja korkojen nousu. Alkuvuonna Lähi-idän jännitteet ovat uhanneet öljy- ja rahtikuljetuksia, ja loppuvuonna USA:n presidentinvaalit voivat luoda geopoliittisia jännitteitä.

– Riski on aina läsnä markkinoilla. Ja mitä enemmän sijoituksissa on riskiä, sitä enemmän niiden kurssi voi laskea. Toisaalta, mitä suurempi riski, sitä suuremmat tuottomahdollisuudet ovat pitkällä aikavälillä, Nummiaro jatkaa.

Hän kehottaa katsomaan markkinoiden historiaan ja muistuttaa, että kriiseistä on aina lopulta toivuttu.

Mitä tavallisen sijoittajan siis kannattaa tehdä nykyisessä markkinatilanteessa?

Nummiaro vastaa, että kaikki riippuu siitä, millainen riskitaso sopii omaan sijoitushorisonttiin ja mielenlaatuun. Joka tapauksessa paras keino riskien hallintaan on hänen mukaansa edelleen hajauttaminen.

Hyvin tehty sijoitussuunnitelma, joka sisältää tehokkaan hajautuksen eri omaisuuslajeihin, auttaa. Se kantaa markkinoilla, joilla tarvitaan enemmän kärsivällisyyttä kuin nopeita liikkeitä.

– Pitkäjänteisen hajauttamisen ansiosta voi hengähtää – ja jopa rentoutua – kurssien vuoristoradassa.

Lue Nummiaron neljä vinkkiä hajauttamiseen.

1. Rahastoissa hajautus on taattu.

Hajauttamisen tarpeellisuutta perustellaan yleensä seuraavasti: Kenelläkään ei ole kristallipalloa – parasta sijoituskohdetta ei voi tietää etukäteen. Kaikkia munia ei kannata laittaa samaan koriin. Onnistunut hajautus on sijoittajan ilmainen lounas.

Hajauttamisen hyöty on siinä, että jos jonkun sijoituksen arvo laskee, niin ei käy kaikille. Yhden sijoituksen tuotto voi kattaa toisen tappion. Hajauttamalla voi siis pienentää sijoitustensa riskiä, minkä vuoksi se kannattaa aloittaa heti.

Esimerkiksi rahastoissa hajautus on taattu. Jo yhdessä rahastossa sijoituskohteita voi olla kymmeniä, indeksirahastoissa vielä enemmän. Rahastoihin sijoittamalla ei myöskään tarvitse itse tehdä kaikkia valintoja.

Muiden joukossa LähiTapiolan yhdistelmärahastoissa on jo valmiiksi määritellyt riskitasot: ne voivat olla joko osake- tai korkopainotteisia.

2. Vähäriskiset korkosijoitukset salkun tasapainottajiksi.

Korkoriskisiä osakkeita tasapainottavat erityisen hyvin vähäriskiset korkosijoitukset, joiden hajautusvoima on jälleen noussut korkojen nousun myötä.

– USA:n talouteen odotetaan pehmeää laskua, jossa inflaatio saadaan nujerrettua ilman talouden ajautumista taantumaan. Korkojen noston vaikutus näkyy kuitenkin viiveellä, joten kunnon laskusuhdanne tai jokin finanssionnettomuus ovat mahdollisia, Nummiaro kertaa.

Euroalueen taloutta ennakoiva ostopäällikköindeksi puolestaan on pysynyt talouden supistumista indikoivalla tasolla.

– Todennäköisesti Eurooppa jatkaa alkuvuoden heikossa suhdanteessa, mutta nousuversoja alkanee jo keväällä näkyä ostovoiman parantuessa.

Nummiaro arvioi, että keskuspankkien koronlaskut alkavat juhannukseen mennessä. Jos Euroopassa taantuma syvenee, yritysten tulokset ja sitä kautta osakekurssit laskevat. Silloin keskuspankit keventävät rahapolitiikkaansa nopeammin eli laskevat korkoja.

– Kun korkoja lasketaan, riskittömät korkosijoitukset tulevat pärjäämään hyvin. Korkosijoitusten tuottomahdollisuudet voivat pienentää koko sijoitussalkun tappioita.

Tästä syystä salkussa kannattaa olla sijoituskohteita, jotka pärjäävät hyvin, kun korkean volatiliteetin osakkeet voivat huonosti.

3. Sijoituksia eri aikoina, eri maihin ja eri toimialoihin.

Kaikkia sijoituksia ei kannata tehdä ajallisesti samana hetkenä.

– Ajallinen hajautus on erinomaista riskienhallintaa. Se onnistuu helposti esimerkiksi säännöllisellä kuukausisäästämisellä, koska silloin ostohetket hajautuvat eri ajankohdille. Parhaimmillaan osto voi osua myös alennusmyynteihin, Nummiaro sanoo.

Lisäksi kannattaa hajauttaa maantieteellisesti, toimialoittain ja teemallisesti. Ei kannata ostaa kaikkia osakkeitaan vain yhdeltä itselle tutulta toimialalta. Jos toimialalla alkaa mennä huonosti, kaikki sijoitukset laskevat samaan aikaan.

Esimerkiksi tekoälytrendi on nostanut monia yhdysvaltalaisia yhtiöitä, mutta silti kaikkea varallisuutta ei kannata sijoittaa pelkästään niihin. Samaan aikaan esimerkiksi Suomessa asuntojen hinnat ovat laskeneet, mikä voi tarjota hyvän sauman asuntosijoittamiseen.

Maailman osakemarkkinat liikkuvat löyhästi käsi kädessä, mutta aluekohtaisia eroja on olemassa. Esimerkiksi Kiinan kiinteistömarkkinoilla on pitkään muhinut asuntopommi ylivelkaisten kiinteistöyhtiöiden velanoton vuoksi.

– Kiinan osakemarkkinoilta ei tänä vuonna olekaan herunut tuottoa, mutta hajautukset Alankomaiden ja Argentiinan markkinoille puolestaan ovat tuottaneet 18 prosenttia, Nummiaro vertaa.*

*tilanne 28.3.2024

4. Kun sijoitushorisontti on pitkä, on varaa odottaa laskun jälkeen nousua.

Kun hajauttaa, sijoituksiin voi poimia myös korkeariskisiä rahastoja tai osakkeita, joiden tuotto voi olla parempi. Nummiaro muistuttaa, että hajautus on tutkitusti tehokas tapa vähentää tuottoon liittyvää riskiä – ilman, että tuotto-odotus laskee.

– Hajautus mahdollistaa suuremman riskinoton ja sitä kautta paremman tuoton, Nummiaro sanoo.

Esimerkiksi LähiTapiolan laajasti hajautetut salkut sisältävät eri omaisuuslajeja, jolloin on epätodennäköistä, että kaikki sijoituskohteet tekisivät tappiota samaan aikaan. Tällöin arvonkehitys on mahdollisimman tasaista, eli sijoittamiseen aina kuuluvat ajoittaiset laskut pysyvät aisoissa.

Kun sijoitushorisontti on pitkä, mahdollisten laskujen jälkeen on myös varaa odottaa nousua.

Tässä esitettyjä tietoja ei tule yksinään käyttää sijoituspäätöksen perustana eikä tietoja ole tarkoitettu kehotukseksi käydä kauppaa sijoitustuotteilla tai -palveluilla. Sijoitusten arvo voi nousta tai laskea ja sijoittaja voi menettää sijoittamiaan varoja. Tulevia tuottoja ei voida päätellä aiemmasta tuloksesta.