Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous24.8.2023

Tampere on yhä muuttohaluisten suomalaisten suosikki - toteutuneissa muutoissa Helsinki ja Espoo ajavat ohi

Kaksi Etelä-Suomen kaupunkia, Tampere ja Helsinki erottuvat edelleen suomalaisten halutuimpana muuttokohteena. Maahanmuutto vauhdittaa kaupungillistumista.

Jos suomalaiset saisivat valita vapaasti muuttopaikkakuntansa, halutuimmat kohteet löytyvät Suomen suurimmista kaupungeista.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn mukaan suomalaisten suosituin muuttopaikkakunta on Tampere. 15 prosenttia kyselyyn vastanneista olisi tilaisuuden tullen valmis muuttamaan Tampereelle. Pirkanmaan keskus on pysynyt houkuttelevimpana muuttopaikkakuntana jo kolmatta kyselyä peräkkäin. Näin suomalaiset pohtivat asuinpaikkavalintojaan vuonna 2021.

Helsinki jää kyselyn mukaan houkuttelevuudessaan vain aavistuksen Tampereen jälkeen. Kyselyn mukaan 14 prosenttia valitsisi Helsingin asuinpaikakseen, jos saisi valita vapaasti. Helsingin vetovoima muuttopaikkakuntana on hieman kasvanut edellisestä kyselystä, mutta pääkaupunki jää yhä hieman Tampereesta.

Kyselyn vastaajien ikäjakauman perusteella Helsinki on selvästi nuorten mieleen. Kyselyn nuorimmista, alle 25 –vuotiaista vastaajista lähes joka neljäs muuttaisi mieluiten Helsinkiin. Sen sijaan kyselyn vanhemmista, yli 75 –vuotiaista vastaajista vain noin joka kymmenes valitsisi asuinpaikakseen Helsingin.

Tampere puolestaan houkuttelee eniten kyselyn 45-54 –vuotiaita vastaajia. Heistä enemmän kuin joka kuudes muuttaisi mielellään Tampereelle.

-Tampere on paistatellut suosikkimuuttokohteena (18% suomalaisista, kun ”Ei osaa sanoa” –vastaukset poistettu) jo useamman vuoden. Kotimaassa viime vuonna toteutuneista muutoista kuitenkin vain kuusi prosenttia kohdistui Tampereelle (mukaan on laskettu sekä kuntien väliset muutot että kuntien sisäiset muutot), joten Tampere-fanitus on kolminkertaista arjen käytännön päätöksiin nähden. Käytännössä useimmin muutetaan suhteellisen lähelle ja muuttamisen hyöty-kustannuspohdinnat eivät aina johda unelmien toteuttamiseen, LähiTapiolan ekonomisti Hannu Nummiaro sanoo.

Nummiaron mukaan Tampereen suosio muuttokohteena näkyy myös hyvin kuntien välisessä nettomuutossa. Viimeisen vuoden aikana Tampere on ollut Suomen suurin nettovoittaja 3475 henkilöllä. Samalla ajalla nettomaahanmuutto Suomeen on käynyt hyvin kiivaana ja tästä muuttovirrasta Tampere on lisäksi saanut nettovoittoa 2643 henkilöä. Maahanmuuttajista vuonna 2022 kuusi prosenttia tulivat Tampereelle, eli osuus muutoista oli sama kuin kotimaan muutoissakin.

-Nettomaahanmuuttokin huomioiden Tampere joutuu kuitenkin tunnustamaan Helsingin ja Espoon vetovoimakkaammiksi kokonaisnettomuutossa viimeisimmän vuoden ajalla. Lisäksi Helsinki ja Espoo ovat kasvaneet luonnollisen väestönkasvun avulla, eli syntyneitä on ollut kuolleita enemmän, kun Tampere on saanut hiukan takkiin tällä saralla.

Suomen suurista kaupungeista kolmanneksi halutuin muuttokohde on Turku. Kyselyn vastaajista kuusi prosenttia haluaisi muuttaa Turkuun. Kaupungin houkuttelevuus on jonkin verran kasvanut viime kysely ja se on nyt selvästi houkuttelevampi kuin esimerkiksi Espoo, Oulu tai Jyväskylä.

Maaseutu autioutuu edelleen

Arjen katsaus –kyselyn mukaan maaseutumaiseen pienemmälle paikkakunnalle haluaisi 12 prosenttia vastanneista. Seitsemälle prosentille vastaajista halutuin asuinpaikka on jokin pienempi kaupunki ja neljän prosentin valinta on avoin maaseutu.

Korona-aikana näkyi viitteitä, että suomalaiset haikailivat muutosta väljempiin oloihin etätöihin. Myös asuntohintojen raju nousu etenkin pääkaupunkiseudulla ja muissa keskeisissä suurissa kaupungeissa vaikutti siihen, että muuttohalut pienemmille paikkakunnille ja maaseudulle alkoivat kasvaa.

Totuus on kuitenkin toinen. Korona-ajan jälkeen pääkaupunkiseudun vetovoima muuttokohteena on jälleen kääntynyt kasvuun ja maaseudun autioituminen vain lisääntyy.

-Muualla kuin kahdessakymmenessä suurimmassa kaupungissa asuu Suomen väestöstä 46 prosenttia, mutta sille alueelle haluaisi kyselymme perusteella mieluiten muuttaa vain 27 prosenttia suomalaisista. Taajaan asutut ja maaseutumaiset kunnat ovat jatkuvasti kuntien välisen nettomuuton ja luonnollisen väestönkasvun niin raskaita häviäjiä, että nettomaahanmuuttokaan ei niitä pelasta. Näkymät ovat heikot sekä kuntatalouden että asuntokysynnän kannalta, Nummiaro sanoo.

-Koronan alettua pääkaupunkiseutu oli kuntien välisen nettomuuton häviäjä parin vuoden ajan, mutta on viimeisimmän vuoden aikana jälleen noussut voittajaksi. Väkimäärä tänäkin aikaan kuitenkin pääkaupunkiseudulla kasvoi, koska nettomaahanmuutto korvasi moninkertaisesti vuodon muualle Suomeen. Lisäksi pääkaupunkiseudulla syntyvyys riitti tuomaan kortensa kekoon, toisin kuin muualla Suomessa.LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus –kyselyn toteutti Kantar Public. Kyselyyn vastasi 19.-25.5.2023 välisenä aikana 2 129 henkilöä, jotka edustavat maamme 18 vuotta täyttänyttä väestöä. Kyselyn virhemarginaali on +/- 2,1 prosenttiyksikköä.