Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous15.2.2023

LähiTapiola-ryhmän tilinpäätöstiedote 1.1.-31.12.2022: Liiketoiminta eteni vakaasti ja kannattavasti - vaikea sijoitusympäristö heikensi kokonaistulosta

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutuksen maksutulo jatkoi kasvuaan. Talouden aktiviteetin ja liikkumisen palautuminen pandemian jälkeen on kasvattanut korvausmenoja. Epävarmuus toimintaympäristössä jatkuu, mutta vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola-ryhmä pystyi tukemaan omistaja-asiakkaitaan kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla kaikkialla Suomessa.

  • Maksutulo vahinkoensivakuutus 1 308 M€, + 3,2 %

  • Maksutulo henkivakuutus 429 M€, - 10,8 %

  • Hallinnoidut varat (brutto) 26,6 Mrd€

  • Asiakashyvitykset 135 M€, + 3,5 %

  • Asiakasmäärä 1 588 000, + 1,2 %

  • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde 90,6 %, toimintakulusuhde 30,2 %

  • LähiTapiola-ryhmän liiketulos 194 M€, - 50,0 %

  • LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos -470 M€, -160,7 %

Pääjohtaja Juha Koposen kommentti:

”Vuosi 2022 oli poikkeuksellinen. Vuosi alkoi vielä pandemian merkeissä, mutta pian Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, voimakkaasti kohonneet energian hinnat, kiivaaksi vauhdittunut inflaatio sekä selvästi kohonneet markkinakorot aiheuttivat huomattavaa epävarmuutta rahoitusmarkkinoille ja talouteen. LähiTapiola-ryhmän vakavaraisuus on kuitenkin pysynyt vahvana. Finanssialan toimijana olemme osaltamme pystyneet luomaan vakautta yhteiskuntaan ja turvaa omistaja-asiakkaillemme.

Sijoitusmarkkinoiden yleismaailmallisen heikon kehityksen vuoksi LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos jäi selvästi edellisvuotta heikommaksi, mutta varsinainen liiketoimintamme jatkui vakaana ja kannattavana. Vahinkoensivakuutuksen maksutulo kasvoi 3,2 prosenttia. Strategiamme mukainen, monikanavainen palvelumallimme on osoittautunut erinomaisesti asiakkaiden palvelutarpeeseen vastaavaksi. Palvelemme asiakkaitamme verkossa, puhelimessa ja kasvokkain Suomen laajimman konttoriverkon kautta. Mallimme toimivuus on näkynyt asiakasmäärämme kasvuna. Maksutulon kasvuun ovat vaikuttaneet myös korkea asiakaspysyvyys, myynnin hyvä aktiivisuus sekä markkinointipanostukset.

Olemme jatkaneet voimakkaasti panostamista järjestelmäuudistuksiin, digitaalisuuteen sekä automaatioon. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet toimintakulusuhteeseemme. Monissa uudistuksissa työ on vielä kesken. Uudistuksilla tähtäämme entistä parempaan, monikanavaiseen asiakaspalveluun.

Maksoimme viime vuonna vakuutuskorvauksia vahinkovakuuttamisessa 816 miljoonaa euroa ja henkivakuuttamisessa 366 miljoonaa euroa. Korvausmenot ovat kasvaneet, kun aktiviteetti taloudessa ja suomalaisten liikkuminen ovat palautuneet koronapandemian vaikutusten väistyessä. Paluu tavanomaisempaan käyttäytymiseen näkyy esimerkiksi matkavakuutusten kysynnän kasvuna.

Toimintamme vahva kehitys ei ole mahdollista ilman osaavaa ja sitoutunutta henkilöstöä, joka ansaitsee suuren kiitoksen. Vaikka vuosi oli haasteellinen ja sisälsi useita muutoksia, henkilöstömme mitattu työtyytyväisyys on noussut edelleen.

Mielen hyvinvointi on yhä erottamattomampi osa niin työntekijöidemme kuin asiakkaidemme hyvinvoinnista huolehtimista. Jatkoimme 2022 matalan kynnyksen mielenterveyden palveluiden tarjoamista henkilöstölle ja annoimme asiakkaillemme julkiset asiakaslupaukset mielenterveyden häiriöihin ja vakuuttamiseen liittyen.

LähiTapiola on kuluneena vuonna kirkastanut omistajastrategiaansa. Keskinäisenä yhtiönä omistajatahtomme painottaa asiakaskeskeisyyttä, asiakashyödyn kasvattamista sekä pitkäjänteistä ja vastuullista liiketoimintaa.

Alkaneena vuonna taloudellinen toimintaympäristömme jatkuu edelleen haastavana. Turvallisuushakuisuus korostuu samalla kun viime vuodet ovat osoittaneet, ettei kaikilla suomalaisilla taloudellinen turvaverkko ole riittävä. Vahvan vakavaraisuutensa ansiosta LähiTapiola-ryhmä voi toteuttaa omistajatahtoa tukemalla omistaja-asiakkaitaan muun muassa kilpailukykyisellä hinnoittelulla ja laadukkailla palveluilla kaikkialla Suomessa.

Myös yritysten tilanne jatkuu haastavana. Osalla yrityksistä näkymät ovat myönteiset, mutta työvoimapula aiheuttaa haasteita. Toisilla näkymät ovat heikentyneet ja suuret kustannuspaineet sekä kasvaneet rahoituskustannukset heikentävät taloudellisia menestymisen mahdollisuuksia. Epävarmuudesta huolimatta yritysten vakuutuskysyntä on säilynyt hyvänä.

Voimakas markkinaheilunta on aiheuttanut huomattavaa epävarmuutta sijoittaja- ja säästäjäasiakkaissa. Sijoituspäätöksiä tehdään harkiten ja varovaisesti. Markkinakorkojen voimakas nousu on kuitenkin kääntänyt useat sijoitustuotteet jälleen houkutteleviksi ja mahdollistavat hajautushyötyjä sijoittajille.

LähiTapiolan uudet, koko Suomen hyvinvointia edistävät vastuullisuuden strategiset tavoitteet ohjaavat myös ryhmän tekemiä lahjoituksia ja kumppanuustoimintaa. Vuonna 2022 ryhmän yhtiöt tukivat yhteisöjä 2,6 miljoonalla eurolla, joista 620 000 lahjoitettiin korkeakouluille. Muuttuvien riskien ennaltaehkäisemiseksi lahjoituksia kohdistettiin erityisesti mielenterveyden edistämiseksi sekä ilmastonmuutokseen sopeutumiseen. Ukrainaa tuimme niin kriisialueelle kuin Suomeen kohdistuvilla lahjoituksilla.”

Lue tilinpäätöskatsaus täältä.