Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä31.1.2023

Millaiset yritykset pärjäävät parhaiten työelämän murroksessa? Lue asiantuntijamme viisi vinkkiä

Työelämän murros näkyy työpaikoilla ja tutkimuksissa. LähiTapiolan suurasiakasyksikön johtaja Juho Kettunen listasi viisi asiaa, joihin yritysten kannattaa muutosten keskellä panostaa.

Kriisien aiheuttama epävarmuus, massiivinen työvoimapula ja hyvinvointivaltion natiseminen – elämme suurinta työelämän muutosta vuosikymmeniin. Työterveyslaitoksen Hybridityö, etätyö ja lähityö (HELP) -projektissa muodostettiin kokonaiskuvaa työelämän muutoksesta. Katsaus julkaistiin tammikuussa 2023.

Samoihin aikoihin LähiTapiola selvitti Arjen katsaus -kyselyssä suomalaisten ja työelämässä mukana olevien mielipiteitä nykytyöskentelystä. Kyselyn tulokset edustavat koko suomalaista väestöä: joukossa on muun muassa johtajia, ylempiä ja alempia toimihenkilöitä, työntekijöitä, työttömiä ja eläkeläisiä.

LähiTapiolan suurasiakasyksikön johtaja Juho Kettusen mukaan työelämän muutokset edellyttävät yhteiskunnalta määrätietoista työelämän kehittämistä ja yrityksiltä panostamista oikeisiin asioihin.

1. Kuka löytää parhaimmat keinot olla lähellä asiakasta?

Kolmen koronavuoden jälkeen hybridityö näyttää tulleen jäädäkseen aiempaa yleisempänä työnteon muotona. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyn mukaan enemmistö (58 %) tällä hetkellä useita päiviä viikossa tai koko ajan etätyötä tekevistä haluaisi työskennellä koko työviikkonsa etänä. Lisäksi selkeä enemmistö suomalaisista (67 %) uskoo, että työelämä on muuttumassa enemmän paikkariippumattomaan suuntaan.

– Isossa kuvassa olemme pärjänneet hybridityössä erittäin hyvin. Miten tavat tehdä töitä vielä kehittyvät, vaatii aikaa ja malttia meiltä kaikilta. Sen sijaan että yrityksen sisällä keskenään keskustellaan, hoidetaanko työt etänä vai konttorilla, olisi tärkeää tunnistaa myös asiakkaan näkökulma ja tarpeet. Eli miten asiakkaita palvellaan parhaalla mahdollisella tavalla monikanavaisesti? Asiakkaiden lähellä oleminen ja auttaminen ovat paljon tärkeämpiä menestystekijöitä kuin tekninen keskustelu siitä, montako päivää työskennellään etänä, Kettunen sanoo.

2. Työhyvinvoinnilla on iso merkitys

LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä kysyttiin, mistä työskentelyssä tapahtuneista muutoksista vastaajat eivät ole enää valmiita luopumaan. Kaksi viidestä työelämässä mukana olevasta ei halua enää luopua mahdollisuudesta osallistua palavereihin etäyhteydellä, ja joka neljäs haluaa säilyttää vapautensa työskennellä, missä haluaa. Työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen merkitys korostui vastauksissa.

Työterveyslaitoksen HELP-katsauksen mukaan pitkään jatkuva yksinomainen etätyö voi toisaalta lisää työuupumusoireita.

– Yrityksissä on tärkeää pohtia yhdessä ennaltaehkäisevän työterveyshuollon kanssa sitä, miten eri työskentelymallit tukevat parhaiten henkilöstön hyvinvointia ja erilaisia tarpeita, yhteisöllisyyttä sekä yhteistä oppimista. Hyvä mittari ihan jokaiselle on tunnistaa, mikä on fiilis, kun aamulla klikkaa Teamsin auki tai lähtee toimistolle. Mikä on oma aktiivisuustaso ja kuinka motivoitunut on oppimaan uutta?

3. Yrityskulttuuri on iso voima ja vahvuus. Kellä on vahvin imu?

Kettunen muistuttaa, että työelämä on ennen kaikkea ihmisten välistä toimintaa, vuorovaikutusta sekä yhteistä oppimista. Yrityskulttuurilla on merkittävä voima henkilöstön sitouttamisessa ja uusien osaajien houkuttelemisessa.

– Miten sitoutumista tuetaan tai edistetään, jos työskennellään enimmäkseen etänä ja vuorovaikutus on vähäisempää? Aiheesta on tärkeää keskustella työyhteisössä. Hyvät työskentelyedellytykset luovat pohjan, mutta tärkeää on pystyä tunnistamaan myös yksilölliset motivaatiotekijät. Yrityskulttuurilla on myös merkittävä vaikutus innovointiin sekä tuote- ja toiminnankehityksen onnistumisessa.

4. Kellä on kirkkain visio ja paras toimeenpanokyky?

Mitä monimutkaisempi toimintaympäristö on, sitä tärkeämpää on pitää omat yrityksen työskentelymallit selkeinä ja yksinkertaisina.

– Tilanteessa, jossa maailma on myllerryksessä ja toisia kohdataan vähemmän kuin aiemmin, tarvitaan vahvaa visiota, päämäärää, yhteistyötä ja johtamista. Tärkeää on saada organisaatio tekemään töitä yhteisten päämäärien eteen ja onnistua valitsemaan hyvät puolet niin etä- kuin lähityöskentelystä. Asiakkaiden palveleminen ja asioiden toimeenpanokyky ratkaisevat loppujen lopuksi.

5. Vastuullisuus osana kaikkea tekemistä

Viidentenä asiana Kettunen nostaa vastuullisuusteeman. Ilmastonmuutos vaikuttaa työelämään monin tavoin ja sen hillitsemiseksi tarvitaan työpaikkojen toimia.

– Vastuullisuusnäkökulma on tärkeä kaikessa yrityksen tekemisessä: vastuullisuus suhteessa asiakkaisiin, henkilöstöön ja ympäristöön. Työskentelyedellytysten ja -tapojen jatkuva kehittäminen ovat ehdottomasti myös vastuullisuuden ytimessä.

LähiTapiolan teettämään Arjen katsaus -kyselytutkimukseen vastasi 7.–13.10.2022 kaikkiaan 1 020 suomalaista. Vastaajat edustavat Suomen 18 vuotta täyttänyttä väestöä (pois lukien Ahvenanmaan maakunnassa asuvat). Kyselyn toteutti Kantar Public ja tulosten tilastollinen virhemarginaali koko aineiston tasolla on noin 3,1 prosenttiyksikköä.