Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä19.5.2022

Yrittäjien huolten kirjoon heijastuu yrityksen koko, eniten huolettavat yhtiökumppanin työpanoksen menettäminen, tuotteiden saatavuuspula, yrityksen taloustilanteen heikkeneminen ja oma terveys

LähiTapiolan Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn mukaan yrittäjiä huolettaa eniten omalle kohdalle osuva pitkäaikainen sairaus. Eniten huolestuneita monista asioista ovat ne yrittäjät, jotka työllistävät 6–20 henkeä.

LähiTapiolan Kantar TNS:llä helmikuussa 2022 teettämän Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn mukaan yrityksen koko vaikuttaa suuresti siihen, millaiset asiat yrittäjiä huolettavat. Kyselyn vastauksissa on selkeästi eroa sen mukaan, miten iso yritys on.

Kyselyyn vastanneet jaettiin kolmeen ryhmään yrityksen koon mukaan: itsensä lisäksi yhden henkilön työllistävät, 2–5 henkeä työllistävät, 6–20 henkilöä työllistävät ja yli 20 henkilöä työllistävät yrittäjät. Näistä yrittäjäryhmistä eniten huolestuneita monista asioista ovat ne yrittäjät, joiden yritys työllistää 6–20 henkilöä.

– Yksiselitteistä vastausta tähän tuskin löytyy, sillä tilanteet ovat hyvin yrityskohtaisia. Yhtenä syynä voi olla, että pienemmissä yrityksissä on tiivis työyhteisö ja sitä kautta huoli yrityksen kohtaamista haasteista korostuu, LähiTapiolan yritysasiakasliiketoiminnan johtaja Veikko Salonen pohtii.

Oma pitkäaikainen sairaus huolettaa eniten

Kun huolia ajatellaan taloudellisen toimeentulon kannalta, neljä asiaa huolestuttaa yrittäjien enemmistöä: omalle kohdalle osuva pitkäaikainen sairaus (55 %), oma pysyvä työkyvyttömyys (50 %), yrityksen taloudellisen tilanteen heikkeneminen (50 %) sekä eläköityminen ja tulevan eläkkeen pienuus (50 %). Oma tai läheisen hoiva (49 %) ja talouden taantuma (47 %) ovat huolenaiheita lähes yhtä usealle.

Yrityksen taloudellisen tilan heikkeneminen huolestuttaa erityisesti niitä, jotka työllistävät itsensä lisäksi 2–5 (60 %) tai 6–20 (65 %) työntekijää. Erityisesti huoli korostuu heillä, joiden taloudellista tilannetta korona-aika on heikentänyt (66 %).

– Korona-ajan negatiiviset vaikutukset ovat ymmärrettäviä. Kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut, ja yrittäjät voivat pohtia muun muassa sitä, miten nykyinen liiketoimintamalli vastaa muuttuneisiin asiakastarpeisiin. Mieltä voi askarruttaa esimerkiksi se, miten liiketoimintaa pitäisi uudistaa ja millaisia panostuksia se vaatii, Salonen arvioi.

Yrityksen taloudellinen tilanne ja jopa mahdollinen konkurssi huolettavat selkeästi enemmän myös pienituloisia, joilla on alle 20 000 euron bruttotulot.

Yrittäjillä laaja huolien kirjo

Yrittäjistä joka kolmas on huolissaan yhtiökumppaninsa työpanoksen menettämisestä. Eniten (60 %) asia huolettaa niissä yrityksissä, joissa työntekijöitä on yrittäjän itsensä lisäksi 6–20. Myös yli 20 henkeä työllistävien yrittäjien enemmistö (53 %) kantaa huolta asiasta.

Komponenttien ja erilaisten tarvikkeiden saatavuusongelman kärjistymistä tuskin moni osasi aavistaa helmikuussa, kun kysely tehtiin. Venäjän helmikuun lopulla aloittama hyökkäyssota Ukrainaan on kuitenkin pahentanut jo aiemmin maailmaa vaivannutta elektroniikan komponenttipulaa. Isommissa yrityksissä asia huolettaa selkeästi muita enemmän. Suurin osa (51 %) niistä yrittäjistä, joiden yritys työllistää yli 20 henkeä, sanoo asian huolettavan melko tai erittäin paljon. Kaikista yrittäjistä 34 prosenttia sanoo saatavuusongelman huolettavan melko tai erittäin paljon.

Kyselyn teon aikaan helmikuussa inflaatio huolestutti hieman enemmän niitä, jotka kokivat pärjäävänsä taloudellisesti huonosti (51 %) kuin niitä, jotka näkivät tilanteensa valoisana (32 %).

Henkilöstön saatavuusongelmat ja osaaminen huolettavat isommissa yrityksissä enemmän. Yli 20 henkeä työllistävien yritysten enemmistö kantaa huolta henkilöstön saatavuudesta (52 %) ja osaamisesta (60 %).

Yrittäjät varautuvat eläkkeen pienuuteen

Yrittäjillä on siis huolia, mutta he myös varautuvat tulevaan. Kyselyn mukaan 68 prosenttia yrittäjistä sijoittaa tai säästää säännöllisesti. Yrittäjät varautuvat taloudellisesti monenlaisiin asioihin. Peräti 62 prosenttia vastaajista sanoo varautuvansa eläköitymiseen ja eläkkeen pienuuteen. Omaan työkyvyttömyyteen (47 %) ja pitkäaikaiseen sairauteen (42 %) varautuminen saivat seuraavaksi eniten mainintoja.

Varautuminen omaan työkyvyttömyyteen kasvaa, kun puhutaan pienemmistä yrityksistä: se on hyvä syy varautua monen enintään yhden henkilön (54 %) tai 2–5 henkeä (57 %) työllistävän mielestä.

– Usein yrityksen merkittävin kilpailuetu syntyy yrittäjän osaamisesta ja työpanoksesta. Samalla se on myös merkittävin riski yrityksen tulevaisuuden kannalta. Siksi on hyvä pysähtyä arvioimaan, miten tähän riskiin voi varautua. Me LähiTapiolassa tunnemme nämä riskit ja voimme auttaa yrittäjiä niihin varautumisessa, Salonen vinkkaa.

LähiTapiola teetti Yrittäjien Arjen katsaus -kyselyn Kantar TNS:llä helmikuussa 2022. Tutkimuksen kohderyhmänä olivat yrittäjänä toimivat. Kyselyyn vastasi 502 yrittäjää ajalla 4.–20.2.2022. Haastattelut kerättiin Gallup Forumissa, joka on Kantar TNS:n vastaajapaneeli, jossa tiedonsiirrossa hyödynnetään internetiä. Panelistit kutsutaan vastaamaan kyselyyn sähköpostitse. Tulosten tilastollinen virhemarginaali on noin + 4,4 prosenttiyksikköä.