Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous9.5.2022

Moni luottaa perhe-eläkkeiden riittävyyteen – ”Lesken saama eläke voi hyvin olla nolla euroa”

Vuodenvaihteen perhe-eläkeuudistus muutti niin avo- ja avioliitossa eläneiden leskien ja lasten toimeentulon turvaa. Toisille muutokset saattavat parantaa turvaa useilla sadoilla tuhansilla euroilla ja toisilla heikentää sitä. Katso LähiTapiola Henkiyhtiön myyntijohtajan Eeli Hulmin ja työeläkeyhtiö Elon eläkeneuvontapäällikön Satu Saulivaaran näkemykset uudistuksen vaikutuksista sekä taloudellisen turvan mitoituksesta.

Enemmän kuin joka toinen avo- tai avioliitossa elävä suomalainen sanoo, että perhe-eläkkeillä siis lesken- ja lapseneläkkeellä olisi suuri merkitys perheen toimeentuloon, jos perheen toinen elättäjä kuolisi. LähiTapiolan teettämässä kyselyssä noin joka kymmenes avo- tai avioliittossa elävä vastaaja uskoo, että perhe-eläkkeet tarjoaisivat riittävän toimeentulon.

Suomessa perhe-eläkkeitä maksetaan vuosittain reippaasti yli miljardi euroa, viime vuonna summa lähenteli 1,8 miljardia. Viime vuonna yli 200 000 henkeä sai leskeneläkettä ja yli 15 000 lapseneläkettä. Maksettava eläkesumma muuttuu jatkossa, sillä vuodenvaihteessa perhe-eläkkeiden sääntely muuttui.

LähiTapiola Henkiyhtiön webinaarissa myyntijohtaja Eeli Hulmi LähiTapiola Henkiyhtiöstä sekä työeläkeyhtiö Elon eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kävivät läpi perhe-eläkeuudistuksen vaikutuksia. Katso koko webinaari täältä.

- Muutoksia tulikin vuodenvaihteessa jonkun verran. Kun aiemmin leskeneläkkeen kestoa ei ollut rajattu mitenkään, nyt se rajattiin kymmeneen vuoteen. Rajaus koskee vuoden 1975 jälkeen syntyneitä leskeneläkkeeseen oikeutettuja henkilöitä. Nyt voivat myös avopuolisot saada leskeneläkettä yhteisen lapsen perusteella. Lisäksi lapseneläkkeen päättymisikä nousi kahdella vuodella eli lapseneläkettä maksetaan 20 vuotiaaksi saakka, eläkeneuvontapäällikkö Satu Saulivaara kertoo keskeisistä muutoksista.

Saulivaara kuitenkin muistuttaa, että lakimuutokset eivät vaikuta jo ennen vuodenvaihdetta leskeneläkettä saaneiden eläkkeiden määriin tai kestoon.

Uudistuksella on suuria taloudellisia vaikutuksia. LähiTapiola Henkiyhtiön laskelman mukaan aviopuolison leskeneläkkeen kumulatiivinen heikennys voi olla useita satoja tuhansia euroa.

-Esimerkkilaskelmassamme määräaikaistamisen vaikutus esimerkkiavioparimme saamaan eläkkeeseen on suuri. Kun aiemman järjestelmän mukaan lesken saama eläke kumulatiivisesti olisi yli puoli miljoonaa euroa, vuodenvaihteen uudistuksen jälkeen määräaikaistuksen vaikutuksesta eläkkeen yhteismäärä jää reiluun 200 000 euroon. Eli ero on lähes 300 000 euroa, myyntijohtaja Eeli Hulmi LähiTapiola Henkiyhtiöstä kertoo.

Sen sijaan leskeneläkkeeseen oikeutettu avopuoliso sekä lapseneläkettä saavat lapset hyötyvät uudistuksesta. Heillä saatu tuki suurenee. Isoin muutos on avopuolisoilla, jotka aiemmin eivät olleet tuen piirissä. Voit tutustua laskelmaan myös täältä.

-Perhe-eläkeuudistuksen taustalla on ajatus, että tuetaan entistä enemmän lapsiperheitä. Se näkyy esimerkkilaskelmissa hyvin, Saulivaara sanoo.

-Monelle saattaa tulla yllätyksenä se, että lähtökohta järjestelmässä on tuloerojen tasaaminen. Voi tulla yllätyksenä, että huolimatta leskeneläkkeen oikeudesta, leskelle ei jääkää maksettavaa mitään. Esimerkiksi siinä tapauksessa, että lesken tulot ovat kuollutta puolisoa isommat.

Lesken- tai lapseneläkkeen määrä määräytyy kuolleen puolison eläkkeen tai työssäkäyvillä kertyneen työkyvyttömyyseläkkeen perusteella. Perhe-eläkkeen määrään vaikuttavat lesken oma eläketurva sekä lasten lukumäärä.

Eeli Hulmi muistuttaa, että perhe-eläkejärjestelmän lähtökohtana on perheen toimeentulon tukeminen. Perhe-eläke tuo pohjan perheiden toimeentulolle kuoleman tapauksissa, mutta turvan päälle perheissä olisi hyvä rakentaa lisäturvaa, joka ottaa huomioon perheen tarpeet ja vastuut.

- Perhe-eläke on kertymäpohjainen järjestelmä, ei tarvepohjainen. Eläkkeessä ei oteta huomioon yksilöllisiä tarpeita tai taloudellisia vastuita. On tärkeää, että perheissä on rakennettu taloudellista turvaa, mutta yhtä tärkeää on tiedostaa, miten turva on mitoitettu. Esimerkiksi henkivakuutuksen kohdalla on tärkeää, että se on olemassa mutta yhtä tärkeää on se, että se on mitoitettu oikein.

Katso, miten taloudellista turvaa voi mitoittaa henkiturvalla

UNDER CONSTRUCTION: new embedded component: ContentfulNewsroomVideo
rich text node: {"data":{"target":{"sys":{"id":"1879ff5d-1b08-4d03-837f-6e27423b0930","type":"Link","linkType":"Entry"}}},"content":[],"nodeType":"embedded-entry-block"}
reference entry: {"id":"5f9d7d7b-012e-56e8-8d2d-b71cd29e7d74","videoUrl":"https://www.youtube.com/watch?v=4kB6ZKxLYRg","altText":null,"contentful_id":"1879ff5d-1b08-4d03-837f-6e27423b0930","internalName":"0905 Video henki webinaari klippi","internal":{"type":"ContentfulNewsroomVideo"}}