Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä31.3.2022

Yrityksissä palkittiin henkilöstöä viime vuonna merkittävästi enemmän vapaaehtoisilla eläkeratkaisuilla – lisäeläke kasvoi keskimäärin kymmenyksen

Yrityksissä pohdittiin viime vuonna paljon henkilöstön sitouttamis- ja palkitsemiskeinoja, mikä näkyi muun maussa yritysten poikkeuksellisen suurena kiinnostuksena vapaaehtoisia vakuutusratkaisuja kohtaan. Puolet LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyyn vastanneista suomalaisista näkee erilaisten työsuhde-etujen lisäävän työntekijöiden pysyvyyttä yrityksen palveluksessa.

Korona lisäsi työmarkkinoilla työntekijöiden liikkuvuutta, ja tietyille aloille syntyi suoranaista osaajapulaa. LähiTapiolan Arjen katsaus -kyselyssä kysyttiin viime joulukuussa suomalaisten mielipiteitä työntekijöiden palkitsemisesta ja sitouttamisesta. Puolet vastaajista piti vapaaehtoisen lisäeläkevakuutuksen ja vapaa-ajan tapaturmavakuutuksen tarjoamista hyvinä keinoina sitouttaa ja palkita henkilöstöä.

Tämä on huomattu myös yrityksissä, sillä ryhmäeläkeratkaisujen myynti kasvoi viidenneksellä viime vuonna, selviää LähiTapiolan tilastoista.

– Erilaiset työsuhde-edut nähdään hyvinä keinoina houkutella työntekijöitä pysymään työnantajan palkkalistoilla ja yksi sellainen voi olla esimerkiksi työnantajan tarjoama eläke-etu. Työnantajalle vapaehtoinen eläkeratkaisu on paitsi taloudellisesti kustannustehokas ratkaisu, ja se on sitä myös edun saajille, eli työntekijöille. Yksi hyödyistä on se, että vakuutusmaksut ovat työntekijälle verovapaa etu ja vasta eläkkeenä nostettava raha verotetaan ansiotulona, kertoo LähiTapiolan lisäeläkkeiden asiantuntija Tuomo Mikolanniemi.

Viime vuoden aikana työnantajan tarjoamaa vapaaehtoista lisäeläkettä saavien kuukausittainen keskiansio harppasi aimo annoksen ylöspäin, kasvua tapahtui yli kymmenyksellä.

– Meillä lisäeläkettä saavien kuukausiansio kapusi 819 euroon, mikä on 12,5 prosenttia enemmän kuin edellisvuonna eli 2020.

Joustoa työuran loppupäähän

Lisäeläke tarjoaa ennen kaikkea joustoa erityisesti työuran loppupään vuosiin. Sen voi nostaa jo siinä vaiheessa, kun jatkaa vielä työntekoa tai vaihtoehtoisesti lisäeläkkeellä voi täydentää omaa eläkepottiaan lakisääteiselle eläkkeelle jäätyään.

– Monet haluavat ennen lakisääteistä eläkeikäänsä vähentää työntekoa esimerkiksi muutamaan päivään viikossa ja täydentää tulojaan nostamalla työnantajan tarjoamaa vapaaehtoista eläkettä. On myös mahdollista nostaa eläkettä vasta lakisääteiselle eläkkeelle jäätyään tai aloittaa täysipäiväinen eläke  aiemmin tämän vapaaehtoisen eläkkeen turvin. Tämä tarjoaa erilaisia tapoja siirtyä työelämästä eläke-elämään.

LähiTapiolan teettämän Arjen katsaus -kyselyn toteutti Kantar TNS. Kyselyn haastattelut on kerätty Gallup Forumissa 24.11.-2.12.2021 välisenä aikana. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 1014 henkilöä, jotka olivat iältään 15-74–vuotiaita. Kyselyn virhemarginaali on +/- 3,1 prosenttiyksikköä.