Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus11.3.2022

Tietoa yritysasiakkaille Ukrainan sotatilanteeseen liittyen

Ukrainan kriisi aiheuttaa kysymyksiä myös yritysasiakkaiden näkökulmasta. Kokosimme yritysasiakkaillemme ajankohtaisia tietoja LähiTapiolan vakuutusturvasta, kuten matkavakuutuksista, työtapaturmavakuutuksesta sekä kuljetusvakuutuksista.

Olemme vakuuttaneet Venäjällä, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä muun muassa suomalaisten yritysasiakkaidemme omaisuutta, toimintaa ja sen keskeytymistä sekä henkilöstön lakisääteisiä että vapaaehtoisia vakuutuksia. Katso alta yleisimmin kysytyt kysymykset ja vastaukset niihin.

Lue tästä henkilöstön turvasta

Ulkoministeriö on suosittanut poistumaan välittömästi Ukrainasta. Olemme tehneet Ukrainaa koskevan poikkeusratkaisun (päivitetty 1.3.2022), joka kattaa tietyin rajoituksin matkan peruuntumisesta tai keskeytymisestä aiheutuvia kuluja. Muiden maiden osalta korvattavuus ratkaistaan voimassa olevien vakuutusehtojen perusteella. Koska Ukrainan matka peruuntuu Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antaman suosituksen johdosta (poistu välittömästi maasta tai vältä kaikkea matkustamista), korvataan matkan peruutumisesta aiheutuvia kuluja. Matkavakuutus korvaa matkan peruuntumisen kuluja silloin, kun matka on ollut varattuna ennen sotatoimien alkamista (ennen 24.2.2022) ja sen pitäisi alkaa viimeistään 30.9.2022. Korvaukset maksetaan Matkustajavakuutus Yrityksille ja yhteisöille ehtokohdan 7.3 mukaisesti. Poikkeava linja on voimassa niin kauan, kun Ulkoministeriön määrittelemä turvallisuustaso on ”Poistu välittömästi maasta” tai ”Vältä kaikkea matkustamista”, mutta enintään 30.9.2022 asti.

Matkavakuutuksesta korvataan Ukrainan matkan keskeytymisen aiheuttamia kohtuullisia kuluja, kun niiden syynä on Suomen viranomaisen matkustustiedotteissa antama suositus matkakohteesta poistumisesta (poistu välittömästi maasta tai vältä kaikkea matkustamista), joka perustuu matkakohteen turvattomuuteen.
Matkavakuutus korvaa Ukrainan matkan keskeytymisen kuluja silloin, kun matka on alkanut ennen sotatoimien alkamista (ennen 24.2.2022). Korvaukset maksetaan Matkustajavakuutus Yrityksille ja yhteisöille ehtokohdan 7.5. mukaisesti. Vakuutuksesta ei kuitenkaan korvata keskeytymisen jälkeen menomatkaa takaisin matkakohteeseen eikä menetettyjä matkapäiviä. Poikkeava linja on voimassa niin kauan, kun Ulkoministeriön määrittelemä turvallisuustaso on ”Poistu välittömästi maasta” tai ”Vältä kaikkea matkustamista”, mutta enintään 30.9.2022 asti.

Kun työntekijä kuuluu Suomen sosiaaliturvalainsäädännön piiriin, on työtapaturma- ja ammattitautivakuutus voimassa myös ulkomailla tehtävässä työssä eikä siinä ole konflikti- tai sota-aluerajoitusehtoja. Jos Suomen sosiaaliturvaan kuuluva työntekijä on lähetetty Ukrainaan (tilapäisesti) töihin, lähtökohtaisesti hänen työtapaturmavakuutusturvansa määräytyy työtapaturma- ja ammattitautilain perusteella.

Vapaaehtoisessa ryhmätapaturmavakuutuksessa ei ole sota- tai konfliktialueen rajoitusehtoja, eli se on voimassa ja korvaa myös sotatoimialueella sattuneita tapaturmia lain ja vakuutusehtojen puitteissa. Jos Suomessa työskentelevä työntekijä matkustaa esimerkiksi lomallaan Ukrainaan, hän on myös tämän vakuutuksen korvaussuojan piirissä.

Lue tästä omaisuuden turvasta

Sota on riski, jota harvoin vakuutetaan tavanomaisilla vahinkovakuutustuotteilla. Lähtökohtaisesti sotariskiä ei ole vakuutettu LähiTapiolan vakuutusratkaisuissa.

Omaisuus- ja keskeytysvakuutuksista, joihin sovelletaan LähiTapiolan omaa tuote-ehtoa ES1, ei korvata vahinkoa, joka on tapahtunut sodan aikana – huolimatta siitä, aiheutuiko vahinko sodasta vai jostakin muusta.

Lue tästä yrityksen kuljetuksista sota-alueella

Kuljetusvakuutuksiin lisäturvaksi myönnettävät sotavakuutukset kattavat vain ilma- tai meriteitse tapahtuvia kuljetuksia. Sotavakuutusturviin sovelletaan alueen sotariskiluokitukseen perustuvia myöntöehtoja. Korkean sotariskiluokan alueilla sotavakuutus ei ole automaattisesti voimassa, vaan asiakkaan tulee varmistaa voimassaolo ja sen ehdot lähetyskohtaisesti ennen kuljetuksen alkamista. Vallitsevassa tilanteessa sotavakuutusturvaa ei Ukrainan kuljetuksiin myönnetä.

Liikenne- ja kaskovakuutus ovat normaalisti voimassa ulkomaanmatkoilla ehtojen mukaisesti. Lakisääteinen liikennevakuutus on voimassa myös sodanajan olosuhteissa, eli liikennevakuutuksesta voidaan korvata myös poikkeusoloissa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilövahinkoja tai ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja.
Vapaaehtoisessa kaskovakuutuksessa on niin sanottu sotarajoitus, jonka mukaan kaskosta ei korvata ajoneuvolle suoraan sodasta, kapinasta tai muusta vastaavasta syystä aiheutunutta vahinkoa. Tässä olemme kuitenkin tehneet poikkeuksen Ukrainan kohdalla: jos ajoneuvo on ollut Ukrainassa ennen sodan alkamista (23.2.2022), voidaan myös sodasta aiheutuneita vahinkoja korvata kaskosta 30.9.2022 asti. Kaskosta korvataan normaaliin tapaan myös muita ulkomailla tulleita vahinkoja, kuten palovahinkoja tai eläinkolareita, ehtojen mukaisesti.
Suosittelemme ulkomailla erityiseen varovaisuuteen poikkeustilanteissa ja noudattamaan ulkoministeriön matkustussuosituksia.

Lue tästä vastauksia muihin usein kysyttyihin kysymyksiin

Vakuutusehdot on luotu normaalin arkeen, jossa toimivat hyväksytyt lait ja viranomaismääräykset. Vakuuttamisen perimmäinen ajatus on se, että sen avulla varaudutaan arjen erilaisiin riskeihin eli mahdollisesti eteen sattuviin vahinkoihin. Riskejä ovat esimerkiksi ennalta arvaamattomat ja äkillisesti tapahtuvat esimerkiksi tapaturmat, sairastumiset, tulipalot, varkaudet tai liiketoiminnan keskeytyminen. Vahingon on oltava ennalta-arvaamaton eli ei tahallaan aiheutettu tai ihmisen tekemien päätösten seuraus. Riskit jotka toteutuvat yhtäaikaisesti laajalle joukolle, kuten sota, pandemia tai globaalista ilmastonmuutoksesta johtuvat vahingot joudutaan rajaamaan vakuutusehtojen ulkopuolelle.
Sota on riski, jota vähän, jos ollenkaan vakuutetaan tavanomaisilla vahinkovakuutustuotteilla. Sodan aiheuttamien vahinkojen suuruutta on vaikea tai jopa mahdotonta ennakoida, riskille on vaikea laskea oikeaa vakuutusmaksua ja vahinkojen laajuutta maantieteellisesti ei voi ennalta tietää.

Kansainväliset pakotteet ovat poliittisia rajoituksia. Pakotteilla tarkoitetaan taloudellisen tai kaupallisen yhteistyön sekä esimerkiksi liikenne- ja viestintäyhteyksien tai diplomaattisten suhteiden rajoittamista tai keskeyttämistä tietyn valtion tai tiettyjen ryhmien kanssa. Pakotteiden tarkoituksena on osana muita ulkopoliittisia toimia vaikuttaa sellaiseen toisen valtion tai ihmisryhmän harjoittamaan politiikkaan tai toimintaan, jonka katsotaan uhkaavan kansainvälistä rauhaa ja turvallisuutta.

Kansainvälisiä pakotteita on ollut jo aiemminkin koko ajan voimassa ja LähiTapiola-ryhmässä on niihin jatkuva seuranta ja käsittelyprosessi. Ukrainan kriisitilanteen johdosta pakotetilanteen kehittymistä seurataan aktiivisesti ja pakotteiden vaikutuksia LähiTapiola-ryhmän toimintaan arvioidaan tehostetusti.

Seuraamme tilanteen kehittymistä tiiviisti ja olemme asiakkaidemme tukena tilanteeseen liittyvissä kysymyksissä. Jos yritysasiakkaillamme, joilla on LähiTapiolan vakuuttamaa toimintaa konfliktimaissa herää kysymyksiä, suosittelemme olemaan yhteydessä omaan asiakasvastaavaan LähiTapiolassa.

Onko sinulla kysymys henkilöasiakkaan vakuutusturvaan ja matkustamiseen liittyen? Lue lisää täältä.

  • Vapaaehtoisten henkilövakuutusten korvaukset: puh. +358 9 453 3222, arkisin klo 8-16

  • Matkahätäpalvelu: puh. +358 800 0 4531 (24h)

  • Suurasiakkaiden asiakaspalvelu: puh. +358 453 3100, arkisin klo 8-16

Oman alueyhtiösi yhteystiedot löydät täältä.