Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus11.3.2022

Uusi pysäköintitapa lisännyt vaaratilanteita – ”Jos suojatielle ei näe, kasvaa onnettomuuksien riski”

Vuodesta 2020 lähtien auton on voinut pysäköidä taajamassa myös tien vasemmalle puolen. Monilta tahtoo unohtua, että silloin pätee edelleen perinteinen sääntö suojatien etäisyydestä. Pääkaupunkiseudulla liian lähelle suojatietä parkkeeraamisesta on määrätty kasvavissa määrin virhemaksuja.Vertaile ja osta

Kesällä 2020 voimaan astunut tieliikennelaki laajensi pysäköintimahdollisuuksia. Nykyisin auton tai muun ajoneuvon voi parkkeerata taajamassa tien vasempaan laitaan myös kaksisuuntaisella tiellä. Aiemmin tämä oli sallittua vain yksisuuntaisella tiellä.

Tien yli parkkiin ajaessa saattaa kuitenkin unohtua yksi asia: suojatien eteen tulee aina jättää vähintään viisi metriä tyhjää tilaa. Tässä kuljettajalle voi tulla ajatusvirhe: vaikka itse kokisi ajavansa auton parkkiin suojatien jälkeen, vastaantulevalle liikenteelle se on suojatien edessä. Tällöin se peittää näkyvyyden ratkaisevassa kulkusuunnassa.

- Liian lähelle pysäköity ajoneuvo muodostaa näköesteen suojatielle ja vaarantaa esimerkiksi jalankulkijoiden turvallisuutta. Kun vielä huomioidaan, etteivät ohiajavat autot usein pysähdy virheellisesti pysäköidyn ajoneuvon vieressä, kuten pitäisi, seuraa tästä todella vaarallisia tilanteita, kertoo Helsingin kaupungin kunnallinen pysäköinninvalvoja Kaija Kossila.

Helsingissä riskialttiin pysäköintivirheen yleistyminen on näkynyt kasvaneena rapsujen määränä. Kun vielä vuosina 2019 ja 2020 liian lähelle suojatietä pysäköinnistä määrättiin vuosittain runsaat 10 000 pysäköintivirhemaksua, viime vuonna määrä nousi jo yli 14 500:n.

Kossila muistuttaa, että viiden metrin suojaetäisyys suojatielle katsotaan aina kaistan ajosuunnasta. Sillä ei ole väliä, onko liian lähelle suojatietä pysäköity ajoneuvon perä vai keula. Kaikkiaan tien vasempaan laitaan pysäköiminen on hänen mukaansa yleistynyt varsin nopeasti Helsingissä.

Pysäköintivirhe lisää monella tapaa riskejä

Pääkaupunkiseutu ja kaupunkialueet yleensä ovat otollisia uusille, joustavammille pysäköintitavoille. Kaupungissa parkkipaikan löytäminen on usein vaikeaa ja kadut voivat myös olla hyvin ahtaita. Tällöin on hyvä, jos auton voi ajaa parkkiin suoraan tien vasempaan laitaan, eikä tarvitse esimerkiksi ajaa ylimääräisiä korttelikierroksia, saati tehdä vaarallista U-käännöstä saadakseen pysäköintipaikan tien ”väärältä puolelta”.

LähiTapiolan liikenneturvallisuudesta vastaava johtaja Tapani Alaviiri muistuttaa, että suojatien lähellä liikkuessa kannattaa olla tarkkana monestakin syystä.

- Liian lähellä suojatietä pysäköity auto estää näkyvyyttä kahdesta suunnasta. Ensinnäkin ajoväylää lähestyvän ajoneuvon kuljettaja ei näe suojatielle, ja suojatielle menevä jalankulkija ei näe esteettä ajoradalle. Vaaratilanteita voi syntyä esimerkiksi siitä, että kuljettaja havaitsee suojatielle tulevan henkilön vasta sitten, kun tämä jo on suojatiellä. Tällöin voi tulla tarve tehdä äkkijarrutus, mikä lisää myös peräänajojen riskiä ajoradalla.

Talviolosuhteissa auto voi olla vaikea saada pysähtymään nopeasti liukkaalla tiellä. Tämä korostaa varovaista vauhtia suojateitä lähestyessä. Talvisin näkyvyyttä risteyksissä voivat heikentää myös tienvarrella olevat lumikinokset.

- Vasemmalle parkkeeraavan kannattaa muistaa myös yksi liikkeelle lähtemiseen liittyvä riski. Kun auto on pysäköity tien vasempaan laitaan, joutuu kuljettaja usein peruuttamaan paljonkin, jotta saa käännettyä auton keulaa ja saa näkyvyyden ajoradalle. Jos auto on tällöin pysäköity liian lähelle suojatietä, voivat taustalle kävelevät henkilöt jäädä peruuttavalta kuljettajalta huomaamatta. Tähän liittyy eittämättä törmäyksen riski, sanoo Alaviiri.

Lue myös: Kysely: Enemmistö huolissaan suojateiden turvallisuudesta

Muista nämä tien vasemmalle puolelle parkkeeratessa:

 1. 1.

  Tieliikennelain mukaan taajaman kaksisuuntaisella tiellä auton saa pysäyttää tai pysäköidä tien vasemmalle puolelle, jos se ei haittaa tai vaaranna muuta liikennettä.

 2. 2.

  Viiden metrin suojaetäisyys ei päde vain suojateihin. Viisi metriä tyhjää tilaa tulee jättää pysäyttäessä tai pysäköidessä myös risteävän pyörätien ja risteävän pyörätien jatkeen eteen.

 3. 3.

  Kun pysäköi tien vasempaan laitaan, täytyy huomioida sekä vastaan- että takaa tuleva liikenne. Tämä korostuu liikkeelle lähtiessä: kun auto on parkissa tien vasemmalla puolen ja kuljettaja istuu loitolla ajoradasta, on havainnointi tielle vaikeaa. Apua liikkeelle lähtiessä voi tarvita etenkin tilanteissa, jos eteen on pysäköity toinen ajoneuvo.

 4. 4.

  Pysäköinnistä kertovat liikennemerkit ovat aina tien oikealla puolella eli vallitsevaan ajosuuntaan nähden. Jos parkkeeraat tien vasempaan laitaan, muista käydä katsomassa, miten pysäköinti on alueella sallittu.

Muista nämä suojatien läheisyydessä ajaessa:

 1. 1.

  Suojatietä lähestyttäessä on aina ajettava varovasti ja sellaista nopeutta, että ajoneuvon voi tarvittaessa pysäyttää ennen suojatietä. Lain mukaan jalankulkijalle, joka on suojatiellä tai valmistautuu menemään sille, on annettava esteetön kulku.

 2. 2.

  Jos toinen ajoneuvo on pysähtynyt suojatien eteen, sitä ei saa ohittaa pysähtymättä, ellei ohittajan ja ohitettavan ajoneuvon väliin jää suojakoroketta tai vapaata ajokaistaa.

 3. 3.

  Suojatiellä ja risteyksissä kannattaa aina ennakoida ja varautua yllätyksiin. Esimerkiksi lapset saattavat käyttäytyä liikenteessä arvaamattomasti. He voivat myös helposti jäädä pensaiden, kinosten tai muiden ajoneuvojen katveeseen.

Lue myös: Joka kolmannen auto kolhiintunut parkkipaikalla – näin voit toimia vahingon sattuessa

Lue myös: Mitä autoilijan tulee tietää uudesta liikennelaista? Asiantuntijat käyvät läpi olennaisia muutoksia ja nostavat esiin vaaranpaikkoja