Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Turvallisuus1.6.2022

Venäjän sotatoimet ja matkustaminen – tietoa vakuutuksista henkilöasiakkaille

Päivitetty 1.6.2022 klo 12 Venäjän hyökkäys Ukrainaan herättää huolta ja voi aiheuttaa matkustamiseen liittyviä kysymyksiä. Kokosimme ajankohtaista tietoa vakuutuksista kriisin aikana. Seuraamme tilannetta tarkasti ja tiedotamme tarvittaessa lisää.

LähiTapiolan matkustajavakuutuksesta voidaan korvata matkan keskeytymiseen ja peruuntumiseen liittyviä kuluja sekä matkatapaturmaan tai -sairauteen liittyviä hoitokuluja. Myös LähiTapiolan tapaturmavakuutuksesta voidaan korvata ulkomailla sattuneita tapaturmia. Olemme lisäksi koonneet alle tietoa ajoneuvovakuutusten toimivuudesta ulkomailla. Katso alta, kuinka vakuutukset toimivat eri tilanteissa.

Onko sinulle yrityksen vakuutuksiin liittyvä kysymys? Lue lisää täältä.

Suosittelemme seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita ja yleensäkin noudattamaan erityistä varovaisuutta matkustaessa epävarmoina aikoina.

Lue, miten matkustaja- tai tapaturmavakuutus toimii, jos matkan kohteena on Ukraina, Venäjä tai Valko-Venäjä.

Jos matkustat Ukrainaan sotatilan aikana ja sinulle sattuu matkasi aikana tapaturma, voimme korvata hoitokuluja matkustaja- tai tapaturmavakuutuksesta. Matkustajavakuutuksesta voimme lisäksi korvata matkasairauden aiheuttamia hoitokuluja sekä matkan keskeytymisen kuluja. Korvattavuus katsotaan aina vakuutusehtojen mukaan.

Matkustaja- tai tapaturmavakuutuksesta ei kuitenkaan korvata henkilövahinkoa, jonka sota, kapina, aseellinen selkkaus tai vastaava aiheuttaa.

Matkan peruuntumisen kuluja korvataan, kun muutamat tekijät täyttyvät: Matka Ukrainaan on ostettu ja maksettu ennen sotatilan alkamista (viim. 23.2.2022) ja matkan alkamispäivä on viimeistään 30.9.2022. Lisäksi korvattavuus edellyttää, että matkan toteutumishetkellä ulkoministeriö suosittaa Ukrainan osalta ”poistu välittömästi maasta” tai ”vältä kaikkea matkustamista”.

Matkan keskeytymiskuluja ja kotimaahan paluu korvataan matkustajavakuutuksesta, kun muutamat tekijät täyttyvät: Olet matkustanut Ukrainaan ennen sotatilan alkamista (viim. 23.2.2022) ja sinulla on ennalta maksettu kotimatka, jonka menetät sotatilan vuoksi. Matkan keskeytymisen kuluja voidaan korvata 30.9.2022 asti, jos ulkoministeriön suositus matkan keskeytymishetkellä on Ukrainan osalta ”poistu välittömästi maasta” tai ”vältä kaikkea matkustamista”. Matkan keskeytyessä ylimääräisiä matka- ja majoituskuluja voidaan korvata enintään 2 000 euroa matkaa ja vakuutettua kohden.

Sodan, kapinan, aseellisen selkkauksen tai muun vastaavan aiheuttama henkilövahinko voidaan korvata matkustaja- tai tapaturmavakuutuksesta sellaisessa tilanteessa, että matka Ukrainaan on alkanut ennen aseellisten toimien alkamista, et ole itse osallistunut niihin ja sotatoimien alusta on kulunut enintään 14 vuorokautta. Tavanomaisia tapaturman tai sairauden hoitokuluja voidaan korvata vakuutuksista pidemmänkin aikaa. Tapaturmavakuutuksesta voidaan korvata vain tapaturmasta aiheutuneita kuluja.

Matkustajavakuutuksesta korvataan normaalisti matkasairauden ja -tapaturman hoitokuluja sekä matkan peruuntumisen, keskeytymisen ja matkalta myöhästymisen kuluja vakuutusehtojen mukaisesti. Myös tapaturmavakuutuksesta voidaan korvata normaalisti tapaturman hoitokuluja vakuutusehtojen mukaisesti.

On kuitenkin hyvä tiedostaa, että matkustaja- tai tapaturmavakuutuksesta ei korvata henkilövahinkoa, jonka sota, kapina, aseellinen selkkaus tai vastaava aiheuttaa, jos tilanne matkakohteessa kiristyy.

Jos päätät perua Venäjälle tai Valko-Venäjälle varaamasi matkan, vakuutusehtojemme mukaan Ukrainan sota ei ole syy matkan peruuntumiskulujen korvaukselle. Matkan peruuntumiskuluja voidaan kuitenkin korvata, jos kyseessä on vakuutusehtojen mukainen henkilö- tai omaisuusvahinko, joka pakottavasti estää matkalle lähdön.

Jos keskeytät matkasi Venäjällä tai Valko-Venäjällä, vakuutusehtojemme mukaan Ukrainan sodan aiheuttama tilanne ei ole syy matkan keskeytymisen korvauksille. Jos kuitenkin olet matkalla vakavasti sairastunut tai sinulle on sattunut tapaturma, ja tämän vuoksi on välttämätöntä siirtää sinut saamaan hoitoa toiseen paikkaan, ovat matkan keskeytymisen kulut korvattavia.

Lue, miten liikenne- ja kaskovakuutus toimivat ulkomailla.

Liikennevakuutus on normaalisti voimassa ETA-maissa sekä niiden ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa. Myös ajoneuvon kaskovakuutus on normaalisti voimassa Euroopassa ja Euroopan ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa, ja vahinkoja korvataan vakuutusehtojen mukaisesti (ks. tarkemmin kysymykset Ukrainasta ja vihreä kortti -muutoksista alla).

Lakisääteisestä liikennevakuutuksesta voidaan korvata ajoneuvolla liikenteessä tapahtuneita henkilövahinkoja sekä ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja. Ajoneuvon vapaaehtoisesta kaskovakuutuksesta voidaan korvata oman ajoneuvon vahinkoja.

Pohjoismaiden ulkopuolelle matkustettaessa suosittelemme aina ottamaan mukaan green cardin eli vihreän kortin. Se on todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta ja se vaaditaan esimerkiksi Ukrainassa, Valko-Venäjällä ja Venäjällä matkustaessa. Jos ajoneuvolla ei ole voimassa olevaa vihreää korttia, on rajalla ostettava rajaliikennevakuutus. Voit tilata maksuttoman vihreän kortin kirjautumalla verkkopalveluumme tai olemalla meihin muuten yhteydessä.

Suosittelemme myös pitämään ajoneuvossa mukana

kansainvälistä vahinkoilmoituslomaketta

. Vahingon sattuessa saat apua LähiTapiolan ulkomaan hätäpalvelusta +358 800 04531.

Liikenne- ja kaskovakuutus ovat normaalisti voimassa ulkomaanmatkoilla ehtojen mukaisesti. Lakisääteinen liikennevakuutus on voimassa myös sodanajan olosuhteissa, eli liikennevakuutuksesta voidaan korvata myös poikkeusoloissa ajoneuvon liikenteeseen käyttämisestä aiheutuneita henkilövahinkoja tai ulkopuolisille aiheutuneita omaisuusvahinkoja.

Vapaaehtoisessa kaskovakuutuksessa on niin sanottu sotarajoitus, jonka mukaan kaskosta ei korvata ajoneuvolle suoraan sodasta, kapinasta tai muusta vastaavasta syystä aiheutunutta vahinkoa. Tässä olemme kuitenkin tehneet poikkeuksen Ukrainan kohdalla: jos ajoneuvo on ollut Ukrainassa ennen sodan alkamista (23.2.2022), voidaan myös sodasta aiheutuneita vahinkoja korvata kaskosta 30.9.2022 asti. Kaskosta korvataan normaaliin tapaan myös muita ulkomailla tulleita vahinkoja, kuten palovahinkoja tai eläinkolareita, ehtojen mukaisesti.

Suosittelemme ulkomailla erityiseen varovaisuuteen poikkeustilanteissa ja noudattamaan ulkoministeriön matkustussuosituksia.

Vihreä kortti eli green card on kansainvälisesti toimiva todistus voimassa olevasta liikennevakuutuksesta. Se vaaditaan tietyissä maissa matkustaessa. Keväällä 2022 Suomi ja muut ETA-maat sekä Sveitsi ovat irtisanoneet kahdenkeskiset vihreä kortti -sopimukset Venäjän ja Valko-Venäjän kanssa. Sopimuksiin liittyy vuoden mittainen irtisanomisaika, joka alkaa 1.6.2022 ja päättyy 31.5.2023.

Irtisanomisajan aikana, eli toukokuun 2023 loppuun asti, vihreä kortti toimii Venäjällä ja Valko-Venäjällä kuten tähänkin asti. Irtisanomisajan päätyttyä 1.6.2023 alkaen suomalainen liikennevakuutus ei ole kuitenkaan enää voimassa näissä maissa. Voit lukea muutoksista lisää Liikennevakuutuskeskuksen sivuilla. Seuraamme tilannetta ja tiedotamme tarvittaessa lisää.

Jos olet tilannut ajoneuvollesi LähiTapiolasta vihreän kortin, se on voimassa Venäjällä ja Valko-Venäjällä matkustaessa normaalisti kortissa olevaan viimeiseen voimassaolopäivään asti, kuitenkin enintään 31.5.2023 asti. Nyt myönnettäviin vihreisiin kortteihin merkitään määräaika Venäjällä ja Valko-Venäjällä enintään 31.5.2023 asti. Muissa ETA-maissa ja sen ulkopuolisissa vihreän kortin sopimusmaissa vihreät kortit ja liikennevakuutus toimivat aiempaan tapaan, ehtojen mukaisesti.

Vihreä kortti -muutoksella ei ole vaikutusta kaskon eli vapaaehtoisen ajoneuvovakuutuksen korvaavuuteen. LähiTapiolan kaskovakuutus on edelleen voimassa Venäjällä ja Valko-Venäjällä ehtojen mukaisesti.

Suosittelemme seuraamaan ulkoministeriön matkustustiedotteita ja noudattamaan varovaisuutta epävarmoina aikoina matkustaessa. Ulkoministeriö suosittelee tällä hetkellä välttämään kaikkea matkustamista Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Lue, miten voit toimia tai miten vakuutus korvaa, jos sinulla on jokin muu matkustukseen liittyvä kysymys.

Matkustajavakuutuksesta voidaan tällä hetkellä korvata poikkeuksellisesti matkan peruuntuminen Ukrainaan siellä vallitsevan sotatilan vuoksi. Muihin maihin matkoja korvataan normaalisti vakuutusehtojen mukaan. Matkustamiseen liittyvät huolet tai pelot eivät valitettavasti ole korvattavia matkan peruuntumisen syitä.

Suosittelemme selvittämään matkan siirtoa tai rahojen palautusta lentoyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Jos lentoyhtiö tai muu matkanjärjestäjä on perunut matkan kohteeseen, nämä eivät valitettavasti ole matkan peruuntumisena matkustajavakuutuksesta korvattavia syitä. Suosittelemme tiedustelemaan matkan siirtoa tai rahojen palautusta lentoyhtiöltä tai matkanjärjestäjältä.

Poikkeuksellinen maailmantilanne tai yleinen epävarmuus eivät valitettavasti ole matkustajavakuutuksesta korvattavia syitä matkan keskeytymiselle. Aiemmasta kotiinpaluusta mahdollisesti aiheutuvat ylimääräiset matkakulut eivät valitettavasti ole vakuutusehtojen mukaan korvattavia.

Jos et pääse palamaan matkalta kotiin alkuperäisellä lennolla siitä syystä, että lentosi peruutetaan suljetun ilmatilan vuoksi, suosittelemme kysymään uuden matkan järjestämistä ja rahojen palautusta lentoyhtiöltä. Kyseessä ei valitettavasti ole matkustajavakuutuksesta korvattava matkan keskeytyminen, eli vakuutus ei kata esimerkiksi ylimääräisiä matka- tai majoituskuluja.

Matkustajavakuutuksen edelleen voimassa ollessa matkasairauden tai -tapaturman hoitokulut korvataan normaalisti vakuutusehtojen mukaan. Jos siis esimerkiksi sairastut odottaessasi matkakohteessa korvaavaa lentoa kotimaahan, korvataan hoito vakuutuksesta.

Kiireellisissä tilanteissa matkalla voit saada neuvoja soittamalla LähiTapiolan matkahätäpalvelun numeroon +358 800 04531. Kotimaassa voit soittaa oman alueyhtiösi vakuutus- ja korvauspalveluun. Löydät aluekohtaiset yhteystiedot täältä.

Korvaushakemuksen voit tehdä myös verkossa osoitteessa: www.lahitapiola.fi/henkilo/hae-korvausta. Jos tarvitsemme lisätietoja korvauskäsittelyämme varten, olemme sinuun yhteydessä.

Mistä saan lisätietoja?

Suosittelemme seuraamaan ulkoministeriön ohjeita ja ajantasaisia matkustustiedotteita. Löydät ne osoitteesta: https://um.fi/matkustustiedotteet-a-o

Onko sinulla sijoittamiseen tai säästämiseen liittyvä kysymys? Lue lisää täältä.