Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Talous15.2.2022

LähiTapiola-ryhmän kasvu jatkui ja tulos oli vahva

LähiTapiola-ryhmän tulos vuodelta 2021 oli poikkeuksellisen hyvä, kun sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan tulokset kehittyivät positiivisesti ja ryhmän vakavaraisuus vahvistui entisestään.

  • Maksutulo vahinkoensivakuutus 1 267 M€, + 3 %

  • Maksutulo henkivakuutus 480 M€, + 11 %

  • Hallinnoitavat varat (brutto) 22 Mrd€

  • Asiakashyvitykset 130 M€, + 9 %

  • Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde 91,8 %, toimintakulusuhde 27,8 %

  • LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos 774 M€, + 217%

Pääjohtaja Juha Koposen kommentti:
”LähiTapiola-ryhmän tulos vuodelta 2021 oli poikkeuksellisen hyvä, kun sekä vakuutus- että sijoitustoiminnan tulokset kehittyivät positiivisesti ja ryhmän vakavaraisuus vahvistui entisestään. Tämä luo erinomaisen pohjan omistaja-asiakkaidemme etujen kasvattamiseen ja liiketoimintamme pitkäjänteiseen ja asiakaslähtöiseen kehittämiseen niin henkilö-, yritys- kuin maatila-asiakkaillemme kaikkialla Suomessa. Tällä hetkellä panostamme erityisesti tietojärjestelmien ja tietoturvan kehittämiseen sekä omistaja-asiakkaidemme etujen laajentamiseen.

Koronapandemian edelleen jatkuessa LähiTapiola-ryhmä on omalta osaltaan edistänyt vakautta ja kriisinkestävyyttä suomalaisessa yhteiskunnassa. Vahva vakavaraisuutemme on mahdollistanut asiakkaidemme tukemisen pandemia-aikana erilaisin maksujärjestelyin sekä panostukset niin paikallisiin kuin valtakunnallisiin hyväntekeväisyysaloitteisiin. Viime vuonna LähiTapiola lahjoitti alueellisesti ja valtakunnallisesti eri kohteisiin 2,4 miljoonaa euroa. Suurimpana teemana oli mielenterveyden edistäminen ja ennakoivan jaksamisen tuki.”

LähiTapiola-ryhmän keskeisimmät tulostekijät vuonna 2021

LähiTapiola-ryhmän kokonaistulos oli 774 miljoonaa euroa. Kokonaistulosta kasvatti erityisesti sijoitustoiminnan hyvä tulos, sijoitustuotto käyvin arvoin oli 7,3 prosenttia. Vakavaraisuussuhde vahvistui edelleen positiivisen markkinakehityksen ja vahvan tuloksen myötä ollen tarkastelukauden lopussa 183 prosenttia.

Vahinkovakuutus

Vahinkoensivakuutuksen maksutulo oli 1 267 miljoonaa euroa ja kasvua edellisestä vuodesta kertyi 3,0 prosenttia. Alueyhtiöiden maksutulo kasvoi 2,9 prosenttia ja asiakasryhmistä maksutulon kasvu oli nopeinta yritysasiakkaissa. Maksutulon positiivista kehitystä tukevat LähiTapiola-ryhmän korkea asiakaspysyvyys ja loppuvuotta kohti vauhdittunut myynti.

Koronapandemia ja yhteiskunnassa vuoden aikana vallinneet rajoitustoimet ovat edelleen osaltaan vaikuttaneet vahinkovakuutuksessa varsinkin matkavakuutusten korvausmääriin, jotka ovat pysytelleet pandemiaa edeltänyttä tasoa matalampina. Kokonaisuudessaan vahinkokehitys on ollut maltillista, mutta useissa vakuutuslajeissa jo varsin samankaltaista kuin pandemiaa edeltävänä aikana.

Vahinkovakuutuksen toimintakulut laskivat 12 miljoonaa euroa ja toimintakulusuhteella mitattuna toimintamme on vuoden 2021 aikana tehostunut.

Vahinkovakuutuksen vakuutustekninen kate oli 85 miljoonaa euroa. Kate ennen tasoitusmäärän muutosta muodostuu vakuutusmaksutuotoista, joista vähennetään korvauskulut ja liikekulut.

Henkivakuutus

LähiTapiola Henkiyhtiön maksutulo kasvoi kaikilla painopistealueilla säästämisessä, riskihenkivakuutuksessa ja ryhmäeläkevakuutuksessa kokonaismaksutulon päätyessä 10,7 prosentin kasvuun.

Henkivakuutuksen asiakasmäärä kasvoi ja asiakaspysyvyys kehittyi edelleen positiivisesti. LähiTapiola Henkiyhtiön kokonaistulos oli 171 miljoonaa euroa ja liiketulos 92 miljoonaa euroa. Hyvän tuloksen myötä vakavaraisuus vahvistui vuonna 2021 yli koronapandemiaa edeltävän tason.

Varainhoito

LähiTapiola-rahastojen hallinto siirrettiin S-Pankki Rahastoyhtiö Oy:ltä LähiTapiola-ryhmän omistamalle Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:lle vuoden 2021 lopussa. Hallinnon siirto mahdollistaa LähiTapiola-rahastojen kustannustehokkaamman hoitamisen sekä rahastoliiketoiminnan joustavamman kehittämisen. LähiTapiola-ryhmä luopui samassa yhteydessä omistusosuudestaan S-Pankissa.

Suotuisa markkinakehitys tuki varainhoitoliiketoiminnan kasvua. LähiTapiola Varainhoito Oy:n hallinnoimat varat kasvoivat ja olivat tilikauden päättyessä 12 miljardia euroa. Yhtiön liiketulos oli -1,8 miljoonaa euroa rahastojen hallinnon siirtoon liittyvien kertaluonteisten kulujen vuoksi. Seligson & Co Rahastoyhtiön hallinnoimien sijoitusrahastojen varat olivat tilikauden päättyessä 7,7 miljardia euroa, ja liiketulos oli 3,4 miljoonaa euroa. LähiTapiola Kiinteistövarainhoito-konsernin hallinnoima kiinteistövarallisuus oli 2,6 miljardia euroa ja liiketulos 1,3 miljoonaa euroa.

Autorahoitus

LähiTapiola Rahoitusyhtiön kasvu jatkui edelleen vahvana. Rahoituskanta oli vuoden lopussa 1,7 miljardia euroa ja liiketulos 13,9 miljoonaa euroa. Kannan markkinaosuudella mitattuna LähiTapiola Rahoitus on Suomen kolmanneksi suurin rahoitusyhtiö. Yhtiö vahvisti myös merkittävästi jälleenrahoitusasemaansa noin 550 miljoonan euron kansainvälisille instituutioille suunnatulla arvopaperistamistransaktiolla.

Korvaukset ja asiakasedut

LähiTapiola-ryhmä maksoi omistaja-asiakkailleen vahinkovakuutuksen korvauksina vuonna 2021 yhteensä 760 miljoonaa euroa. Lisäksi hyvitimme asiakkaillemme vahinkovakuutuksen keskittämisetuina 90 miljoonaa euroa sekä vakuutusmaksuista S-ryhmän Bonusta 35 miljoonaa euroa. LähiTapiola-ryhmä jatkaa edelleen strategista yhteistyötä S-ryhmän kanssa. Olemme solmineet jatkosopimuksen bonusyhteistyöstä S-ryhmän kanssa eli myös jatkossa omistaja-asiakkaamme saavat S-bonusta LähiTapiolan vakuutusmaksuista.

Henkivakuutuksista maksoimme omistaja-asiakkaillemme korvauksia yhteensä 328 miljoonaa euroa ja asiakkaamme saivat keskimäärin 8,3 prosenttia tuottoa vakuutussäästöilleen. Henkiyhtiön asiakashyvitykset olivat 6 miljoonaa euroa.

Nimitykset

LähiTapiola Vahinkoyhtiön toimitusjohtajana aloitti Hanna Hartikainen 1.5.2021.
LähiTapiola-ryhmän vastuullisuudesta ja yhteiskuntasuhteista vastaavana johtajana aloitti Eeva Salmenpohja 22.4.2021.
LähiTapiola Henkiyhtiön toimitusjohtajana aloittaa Pasi Haarala 1.8.2022.

Lue koko tilinpäätöstiedote täältä.

Avainluvut vuodelta 2021

Luvut ovat tilintarkastamattomia.