Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä14.12.2021

Perheenlisäystä saavan yrittäjän kannattaa huomioida nämä asiat YEL-vakuutuksestaan

Kelan yrittäjälle maksamien äitiys- ja vanhempainpäivärahaetuuksien määräytymisen perusteet muuttuivat vuoden 2020 alussa, ja ensi elokuussa voimaan tuleva perhevapaauudistus parantaa yrittäjien asemaa entisestään. Kokosimme vinkit YEL-vakuutuksesta perheenlisäystä odottaville yrittäjille.Tutustu

Kun yrittäjä saa iloisia perheuutisia, mietityttää monia omaan toimeentuloon liittyvät asiat sekä se, voiko vanhempainvapaalla työskennellä. LähiTapiolan yrittäjien elämänturvan asiantuntija Tuomo Mikolanniemi kannustaa yrittäjiä olemaan tarkkana, että työeläkevakuutusyhtiöön ilmoitettu YEL-työtulo vastaa todellisia tuloja. Etenkin yrittäjä-äitien olisi hyvä tiedostaa, että myös raskautta edeltävien kuukausien YEL-työtulolla on vaikutusta vanhempainpäivärahoihin. Tämä muutos astui voimaan 2020 alussa.

Nykyään työtuloon huomioidaan niin palkansaajalla kuin yrittäjällä edeltävät 12 kuukautta, joiden perusteella Kela maksaa vanhempainpäivärahan.

– Lähtökohtaisesti yrittäjän työtulon pitäisikin aina vastata todellista työpanosta, Mikolanniemi muistuttaa.

Perhevapaauudistus yrittäjälle myönteinen

Elokuussa 2022 voimaan tulevassa perhevapaauudistuksessa on mukana yrittäjien perhevapaiden pitämiseen paljon hyviä muutoksia.

– Nykyjärjestelmässä yrittäjälle maksetaan vanhempainpäivärahaa minimimäärä, mikäli hän työskentelee vanhempainvapaalla. Sinänsä todellinen mahdollisuus perhevapaiden pitämiseen on siis puuttunut monelta yrittäjältä. Jos uudistus tulee suunnitellusti voimaan ensi elokuussa, muuttaa se erityisesti yrittäjien kohdalla tilannetta merkittävästi, koska jatkossa yrittäjällä on mahdollisuus pitää perhevapaata yritystoiminnan ohessa huomattavasti joustavammin kuin nyt, Suomen Yrittäjien asiantuntija Albert Mäkelä kertoo.

Tulevassa perhevapaauudistuksessa myös yrittäjäisillä on mahdollisuus perhevapaisiin nykyistä enemmän. Näin ollen myös yrittäjäisän on syytä huolehtia oikein mitoitetusta YEL-työtulosta.

– Moni yrittäjäperhe on iloinen siitä, että nyt isälle on kiintiöity osa vanhempainvapaakuukausista.  Näin vanhemmat voivat entistä helpommin jakaa perhevapaitaan, Mikolanniemi kertoo.

YEL-työtulon oikea mitoitus on yrittäjälle tärkeää, koska se vaikuttaa useiden Kelan maksamien sairausvakuutuslain mukaisten päivärahaetuuksien ja vanhempainpäivärahojen määriin, eli niiden määrä lasketaan YEL-työtulon perusteella.

Vanhempainvapaan aikaiset YEL-maksut

Kun perhevapaa on lähestymässä, yrittäjät tiedustelevat työeläkeyhtiöstä eniten sitä, mitä tehdä omalle YEL-vakuutukselle poissaolonsa aikana.

– Yleensä vakuutus päätetään perhevapaan alkaessa, jos työskentelyä yrittäjänä ei vapaan aikana ole tarkoitus jatkaa tai työskentely on niin vähäistä, ettei vakuuttamisvelvollisuus täyty. Jos vakuuttamisvelvollisuus edelleen täyttyy, voi kuitenkin olla syytä päivittää työtuloa vastaamaan uutta tilannetta, Työeläkeyhtiö Elon kehittämispäällikkö Kristiina Sandén kertoo.

Jos YEL-vakuutuksen päättää perhevapaansa ajaksi, voi sen solmia uudelleen, kun palaa takaisin yritystoimintansa pariin. Jos YEL-vakuutus ei ole voimassa, täytyy myös yrittäjien tapaturmavakuutus päättää.

Jos kuitenkin työskentelee perhevapaan aikana ja työpanoksen arvo jää alle minimitulorajan (vuonna 2021 se on 8 063,57 euroa), ei YEL-vakuutusta tarvitse pitää voimassa. Työtulon määrän voi myös muuttaa vastaamaan arvioitua työskentelyä.

– Kun palaa takaisin yritystoimintansa pariin, työtulon määrää arvioidaan uudelleen sen hetkisen työpanoksen mukaan. YEL-työtulon suuruus vaikuttaa niin moneen tukeen, joiden saamiseen ei voi varautua ennakolta, joten on tärkeää, että YEL-työtulo on mitoitettu oikein, Sandén kertoo.

  • yrittäjän vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, perhe-eläke, työkyvyttömyyseläke

  • vanhempainpäivärahat: äitiysraha, erityisäitiysraha, isyysraha, vanhempainraha, osittainen vanhempainraha

  • työttömyysturva

  • sairauspäiväraha ja osasairauspäiväraha

  • Kokeile tällä YEL-laskurilla miten työtulo vaikuttaa eläkkeesi määrään, sosiaaliturvaasi ja vakuutusmaksuusi.