Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä11.11.2021

Yrittäjä, kuinka toimisit, jos yhtiökumppanisi menehtyisi? Kokosimme varautumiskeinoja

Yrityksen perustamiseen liittyy lukuisia asioita, jotka on alkuvaiheessa hoidettava. Moni jättää tekemättä osakassopimuksen tai tuudittautuu kuvitelmaan, että toisen osakkeet voi lunastaa yhdessä sovitulla hinnalla. Näin se ei ole.

Kaksi yrittäj�äkumppanit juttelevat.

Osakasopimusta peräänkuulutetaan silloin, kun kahden tai useamman yhtiökumppanin yrityksessä yksi omistajista menehtyy. Pahimmallaan voi käydä niin, että yritystoiminnasta kenties tietämättömät henkilöt – menehtyneen perikunta – istuvat yrityksen hallituksessa jäljelle jääneen omistajan kanssa tekemässä liiketoiminnan päätöksiä. Jos menehtyneellä sattuu vielä olleen hallussaan yrityksen osake-enemmistö, menee yrityksen asioiden päätösvalta suoraan hänen perillisilleen.

– Erittäin usein on niin, etteivät omistajayrittäjät ole tehneet osakassopimusta. Sen puuttumiseen herätään vasta, kun heiltä kysyy, miten he ovat varautuneet yrityksen toiminnan jatkamiseen, jos toiselle tapahtuu jotain. Asia unohtuu valitettavasti aivan kaikenkokoisissa yrityksissä, kertoo LähiTapiola Savon asiakkuuspäällikkö Lassi Haatainen, joka työskentelee satojen yritysten vakuutusratkaisujen parissa.

Miksi sopimus jää tekemättä?

On useita syitä, miksi osakassopimus jää tekemättä. Tietämättömyys on usein suurin syy, Haatainen uskoo. Väärät kuvitelmat osakkeiden lunastuksen hinnasta ja ylipäätään epätietoisuus yrityksen taloudellisesta arvosta voivat myös olla taustalla.

- Aluksi saatetaan ajatella, että yrityksen verotuksellinen arvo on niin pieni, ettei osakassopimusta tarvita. Omistajien tulisi kuitenkin muistaa, että yrityksen arvo voi muutamissa vuosissa nousta moninkertaiseksi. Yrittäjillä kannattaakin myös olla koko ajan käsitys yrityksen todellisesta arvosta. Moni myös kuvittelee, että yrityksen osakkeiden arvon voi päättää keskinäisellä sopimuksella, eli että osakkeet voisi lunastaa etukäteen yhdessä sovitulla hinnalla, oli niiden todellinen arvo mikä tahansa. Näin se ei ole, ja asiaan puuttuu verottaja, Haatainen kertoo.

Osakassopimuksessa tulisi siis muun muassa määritellä, miten osakkeiden arvo lasketaan ja mitä niille tapahtuu, jos toiselle omistajalle käy jotain.

– Jos sopimus puuttuu, osakkeet siirtyvät perikunnalle, ja sitä myötä myös päätäntävalta jopa kokonaan, Haatainen muistuttaa.

Liikekumppanuusvakuutus voi pelastaa vararikolta

Liikekumppanuusvakuutuksen tärkeys korostuu silloin, kun lasketaan yrityksen arvo ja pohditaan, mistä saisi rahan menehtyneen osakkaan osakkeiden lunastamiseen. Jos yrityksen arvo on esimerkiksi puoli miljoonaa euroa, ei yrittäjällä välttämättä ole varaa niiden lunastamiseen – saatikka omaisilla osakkeista koituvien perintöverojen maksamiseen. Sopimuksen turvin voivat siis myös omaiset saada rahaa muiden perintöverojen maksamista varten. Vakuutus saattaakin pelastaa taloudellisesti hankalassa tilanteessa. Haatainen selventää asiaa:

– Yritykseen jäljelle jäänyt omistaja voi maksaa liikekumppanuusvakuutuksen korvaussummalla omaisille menehtyneen yhtiökumppanin osakkeista markkinahinnan, jolloin turvataan osakkeiden ja päätäntävallan säilyminen yrityksessä ja omaiset saavat niistä oikean korvauksen. Kyseessä on siis osakkaiden henkilökohtaista etua palveleva henkivakuutus, jossa yritys määritellään edunsaajaksi.

Kassan käteinen ei ehkä hyvä ratkaisu

Yrittäjät saattavat ajatella etukäteen, että osakkeiden lunastustilanteesta selviäisi yrityksen varoilla. Haatainen pitää sitä kuitenkin yrityksen tulevaisuuden kannalta usein huonona ratkaisuna. Yrityksen varoille on usein muutakin tarvetta.

– Jos jo muutenkin henkisesti raskaassa tilanteessa yksinjäänyt yrittäjä joutuu käyttämään esimerkiksi yrityksen investointeihin tarkoitetut käteisvarat maksaakseen yhtiökumppaninsa perikunnalle osakkeiden lunastuksesta, voi yrityksen tulevaisuus olla sen jälkeen hyvin toisenlainen kuin oli suunniteltu. Saatikka sitten siinä tilanteessa, jos yritystä joutuu pyörittämään menehtyneen perikunnan kanssa, jolla ei ole siihen todellista intressiä.

Haatainen on kuullut tilanteista, joissa perikunta on osake-enemmistöllään esimerkiksi päättänyt myydä yrityksen kilpailijalle.

– Jos yhtiön perustajilla oli yrityksen tulevaisuudelle erilaisia suunnitelmia, nämä voivat olla todella ikäviä tilanteita, joihin voitaisiin varautua etukäteen. Suosittelen ottamaan yhteyttä paikalliseen lakitoimistoon, joka voi tehdä osakassopimukset kuntoon.

Lue lisää yrittäjän turvasta sivuiltamme.

  • Miten turvaatte yrityksen jatkuvuuden, jos liikekumppanille käy jotain?

  • Millä varoilla osakkeiden lunastus onnistuu?

  • Haluatteko ottaa osan riskistä omalle kontolle? Liikekumppanuusvakuutuksen korvausmäärän voi määritellä itse, eli halutessaan osan riskistä voi kantaa myös itse.

  • Tarvitsetteko muuta turvaa? Liikekumppanuusvakuutukseen voi myös lisätä muun muassa pysyvän työkyvyttömyyden ja vakavan sairauden turvan tai päivärahaturvan.