Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen
Työelämä22.6.2021

Etätyöskentelemään ulkomaille vuosiloman yhteydessä? Nämä asiat tulee huolehtia etäpätkän pituuden mukaan

Etätyöskentely ulkomailla on lisääntynyt erityisesti kuluneen koronavuoden aikana. Osa työntekijöistä on hyödyntänyt etätyömahdollisuutta työskentelemällä esimerkiksi ulkomailta loma-asunnostaan tai sukulaistensa luota. Kun rajoitukset vapautuvat, alkaa monen mielessä houkutella myös ajatus pidemmästä ulkomaanmatkasta, johon voisi yhdistää sekä lomaa että työskentelyä. Kokosimme työnantajalle vinkkejä siihen, mitä työntekijöiden etätyöskentelyssä ulkomailla tulisi huomioida.

Työnantajan vastuu vaihtelee sen mukaan, lähetetäänkö työntekijä ulkomaille työskentelemään vai onko työntekijä omaehtoisesti lyhyen aikaa ulkomailla etätöissä. Jos työntekijä lähtee pidemmälle lomalle ulkomaille ja yhdistää siihen myös etätyöpäiviä lomakohteessa, hän kuuluu edelleen Suomen työtapaturmavakuutuksen piiriin, joka on voimassa kaikkialla maailmassa.

– Aivan lyhyt, esimerkiksi viikon tai parin kestävä, etätyö ulkomailla kuuluu lähtökohtaisesti Suomen sosiaaliturvaan. Ulkomailla tehtävän etätyön kestäessä pidempään sosiaaliturvan järjestäminen kuitenkin vaihtelee työskentelymaan mukaan, kertoo LähiTapiolan korvauspäällikkö Janne Ruotsalainen.

Jos lomamatkan yhteydessä työskentelee ulkomailla, silloin tärkeintä on muistaa matkavakuutus. Sitä kautta saa ulkomailla hoitoa esimerkiksi sairastuessa tai loukkaantuessa.

– Työntekijän kannattaa aina kertoa työnantajalleen, jos aikoo työskennellä ulkomailla, jotta vältytään ongelmilta, Ruotsalainen kertoo.

Lähetetty työntekijä on eri asemassa

Kun työntekijä lähtee ulkomaille työkomennukselle, hänestä tulee silloin lähetetty työntekijä. Silloin työnantajan on huolehdittava monesta asiasta. Työnantajan on varmistettava ennen kaikkea työntekijän sosiaaliturvan, kuten esimerkiksi lakisääteisen työtapaturmavakuutuksen, voimassaolo.

– Siitä huolehtiminen kuuluu työnantajan vastuulle, tekee työntekijä töitä ulkomailla omasta tahdostaan tai pakotetusta syystä, esimerkiksi rajoitusten vuoksi kohteeseen jäätyään, Ruotsalainen muistuttaa.

Lähtökohta on, että EU- tai ETA-maassa taikka Sveitsissä etätyötä tekevä työntekijä kuuluu sen maan sosiaaliturvaan, jossa etätyötä fyysisesti tehdään. Tähän työnantaja voi kuitenkin hakea poikkeuksen Eläketurvakeskukselta.

– Työnantaja voi hakea Eläketurvakeskukselta A1-todistusta, jolla osoitetaan työntekijän kuuluvan Suomen sosiaaliturvan piiriin. Tällöin sosiaaliturvaan liittyvät maksut maksetaan Suomeen, ja työntekijä kuuluu Suomen työtapaturmavakuutuksen piiriin, Ruotsalainen kertoo.

Kauempana eri säännöt

Jos etätyöhön lähdetään Euroopan ulkopuolelle, työnantajan pitää selvittää voimassa olevat sosiaaliturvasopimukset ja se, millä edellytyksin henkilö voi kuulua Suomen sosiaaliturvaan.

Suomen työtapaturmavakuutus on yleensä voimassa Euroopan ulkopuolella tehtävässä tilapäisessä etätyössä, mutta työnantajalla saattaa olla velvollisuus ottaa työtapaturmavakuutus myös työskentelyvaltiosta.

– Työtapaturmavakuutuksen lisäksi on huomioitava muu sosiaaliturva, kuten se, mihin maahan työeläkemaksut maksetaan. Sosiaaliturvan järjestämisen lisäksi työnantajan on selvitettävä ulkomaan työhön liittyvät muut viranomaisvelvoitteet, esimerkiksi verotukseen ja mahdollisesti tarvittaviin työ- ja oleskelulupiin liittyvät kysymykset. Riittävän vapaaehtoisen vakuutusturvan kattavuus ja voimassaolo on niin ikään syytä varmistaa etukäteen.

Turvaa vapaaehtoisilla vakuutuksilla

Sekä työntekijän että työnantajan on hyvä muistaa, että vaikka työtapaturmavakuutuksen voimassaolo on kattava, sen kattavuus etätöissä on suppea. Jos etätyöpäivän aikana kipaisee työpisteeltään hakemaan kahvia ja viemään roskat ulos, ei tilanteessa sattunutta loukkaantumista korvata.

– Työnantajat ovat havahtuneet lakisääteisen turvan heikkoon kattavuuteen etätyössä, ja siksi esimerkiksi vapaa-ajan tapaturmavakuutus, etätyövakuutus ja muut turvat ovat kasvattaneet suosiotaan lähes räjähdysmäisesti, LähiTapiolan henkilöratkaisujen johtava asiantuntija Satu-Marjut Peltokoski kertoo.

Työnantajan näkökulmasta työntekijän etätyöhön ulkomailla sisältyy aina velvollisuuksia ja riskejä, jotka pitää huomioida.

 1. 1.

  Etätyöstä ulkomailla sovitaan työntekijän kanssa vähintään suullisesti.

 2. 2.

  Huolehditaan työntekijän sosiaaliturvasta ja haetaan tarvittaessa työntekijälle A1-todistus Eläketurvakeskuksesta.

 3. 3.

  Selvitetään muut esimerkiksi verotukseen ja mahdollisiin työ- ja oleskelulupiin liittyvät viranomaisvelvoitteet.

 4. 4.

  Selvitetään vapaaehtoisen vakuutusturvan (esim. matka- ja sairauskuluvakuutusten) kattavuus ja voimassaolo.