Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen
Maa- ja metsätalous 14.5.2020

Halpa öljy voi aiheuttaa kalliin vahingon – farmarisäiliöstä voi itsekin tarkastaa muutaman oleellisen seikan

Maatilat ovat hamstranneet innokkaasti halpaa öljyä. Huonokuntoisiin öljysäiliöihin säilötty öljy voi aiheuttaa huomattavan ympäristövahingon. Lue, mitä asiantuntija neuvoo tarkistamaan säiliöstä.

Polttoöljyn hinnan halpenemista on tervehditty ilolla maataloudessa. Tilasäiliöitä on täytelty ahkerasti ja kevättöihin traktoreita päästäänkin tankkaamaan polttoaineella, jopa on edullisempaa kuin vuosikausiin.

Innokkaan hamstraamisen kallis lasku voi tulla kuitenkin maksettavaksi, jos säiliöiden kunnosta ja turvallisuudesta ei ole huolehdittu. Öljyä ei pidä varastoida kuin hyväkuntoisiin, varastointiin tarkoitettuihin säiliöihin.

- Vakuutusyhtiöt korvaavat vuosittain kymmeniä vahinkoja, joissa farmarisäiliöistä on virrannut polttoöljyä maaperään, kehityspäällikkö Teppo Raininko LähiTapiolasta kertoo.

Halventunut raakaöljy näkyy Suomessakin maatiloille toimitetun polttoöljyn hinnassa, joka on pudonnut noin kolmanneksen vuoden takaiseen verrattuna. Kun vielä huoltovarmuudesta huolehtiminen on noussut puheenaiheeksi, öljykaupassa on ollut havaittavissa suoranaista hamstraamista.

Ympäristöstä on kuitenkin pidettävä huolta. Öljy on maaperään tai vesistöön joutuessaan myrkky, jonka siivoaminen on todella kallista. Siksi öljyä ei pidä varastoida kuin hyväkuntoisiin säiliöihin.

Huonokuntoinen säiliö on ympäristöriski

Säiliö, joka on ollut pois käytöstä tai jonka kunnosta ei muuten ole tietoa, on vakava ympäristöriski.

-Vanhoja säiliöitä ei kannata ostaa esimerkiksi tilanpidon lopettaneelta naapurilta, ellei säiliön tarkastus tai peruskunnostus ole tehty muutaman vuoden sisällä ja säiliön käyttö ja säilytys ollut asianmukaista. Missään tapauksessa polttoainetta ei saa hamstrata vanhoihin öljytynnyreihin ja muihin astioihin, jotka eivät ole tätä varten suunniteltuja ja laillisia polttoainevarastoja, Raininko sanoo.

Maatilan niin sanottuja farmarisäiliöitä ei koske lakisääteinen tarkastusvelvollisuus. Yli kymmenen vuotta vanhojen säiliöiden tarkastuttaminen ammattilaisella on kuitenkin suositeltavaa. Säännölliset tarkastus- ja huoltotoimenpiteet lisäävät polttonesteiden varastoinnin turvallisuutta.

Kunnan ympäristönsuojelumääräyksissä voidaan antaa paikallisia velvoitteita öljysäiliöiden sijoittamisesta, tarkastuttamisesta ja käytöstä poistamisesta.

Maatiloilla tankkaukseen käytettävien säiliöiden yhteenlasketun tilavuuden ollessa 10 000 litraa tai enemmän, on otettava yhteyttä pelastus- ja ympäristöviranomaisiin lupatarpeen selvittämiseksi.

Itsekin voi tehdä paljon

Säiliön kunnosta huolehtiminen ei ole vaikeaa. Varsinkin talviaikaan ei kannata pitää säiliötä tyhjillään, koska sen sisään kondensoituu vettä, Raininko neuvoo.

Kokonaan kondensoitumista ei voi estää, minkä vuoksi ajoittain säiliön pohjaventtiilistä on laskettava kertynyt vesi pois. Luonnollisestikin tämä on tehtävä säiliön ollessa tyhjä.

Kun estetään säiliön pohjaa koskettamasta maahan tai kasvillisuuteen, estetään ulkoa päin tapahtuvaa ruostumista. Kun vielä säiliön maalipinta on ehjä, letkut ovat kunnossa ja varustetut lappovirtauksen estolla, ollaan estetty iso osa vahingoista. Säilön täyttöaukko ja tankkauspistooli on myös syytä pitää lukittuina.

Öljyvarkaudet eivät ole mitenkään harvinaisia ja usein niiden yhteydessä on tapahtunut myös ympäristön pilaantumista, kun varkauden yhteydessä on jätetty säiliö vuotamaan maahan.

Vastuu on säiliön omistajalla

Maatilojen farmarisäiliöille sattuu kymmeniä vahinkoja joka vuosi. Osa vahingoista on äkillisiä, ja johtuu esimerkiksi törmäämisestä säiliöön traktorilla tai siihen liitetyllä työkoneella. Osaan vahingoista liittyy rikos.

- Laajan turvatason vakuutuksesta voidaan korvata säiliö, menetetty polttoaine ja maaperän puhdistuskuluja, jos vakuutustapahtuma on äkillinen ja ennalta arvaamaton ja vakuutukseen liittyviä suojeluohjeita on noudatettu. Sen sijaan, jos vahinko johtuu siitä, että säiliö on haurastunut ja syöpynyt, tilanne on huomattavasti huonompi, Raininko sanoo.

Valitettavan paljon tapahtuu vahinkoja, joissa säiliö on alkanut vuotaa vanhuuttaan. Säiliön pohjalle kertyy vuosien mittaa kondenssivettä ja epäpuhtauksia. Jos säiliötä ei milloinkaan tyhjennetä, vesi ja liete painuvat öljyä raskaampina pohjaan ja öljy ei enää suojaa säiliötä ruostumiselta. Syöpyminen voi alkaa myös ulkoa päin, jos säiliö on kosketuksissa maahan tai kasvustoon.

Säiliön tulisikin sijaita kovalla alustalla, joka estää heinittymisen ja jonka pinnalta alkava vuoto on havaittavissa. Pohjavesialueella ja vesistöjen läheisyydessä säiliö on varustettava valuma-altaalla. Valuma-altaan tyhjennys- eli vesitysreikä on muistettava pitää tukittuna.

-Vakuutus ei korvaa säiliötä, joka on iän ja huollon laiminlyöntien takia syöpynyt puhki, vaikka vahinko ilmenisikin äkillisesti alkaneena vuotona. Myöskään menetettyä polttoöljyä ei tällöin korvata, Raininko muistuttaa.

-Suurin vahinko aiheutuu kuitenkin maaperälle. Maaperävahingon korvattavuus esine- tai vastuuvakuutuksesta riippuu monesta asiasta. Tärkeintä on kuitenkin estää tällaisen vahingon syntyminen. Vahinko tulee aina kalliiksi.

Vakuutuksista korvataan vuosittain useita erikokoisia farmarisäiliöihin liittyviä vahinkoja. Vakavimmissa vahingoissa on jouduttu jopa purkamaan rakennus, jotta saastunut maaperä saadaan vaihdettua. Öljy voi myös uhata vesistöjä tai pohjavettä, jolloin on nopeasti ryhdyttävä järeisiin puhdistus- ja maanvaihtotöihin. Vaikka vakuutus kattaisikin valtaosan kustannuksista, tuskin kukaan haluaa tällaista operaatiota omaan pihaansa.

Huolehdi, että nämä ovat säiliössä:

  • Farmarisäiliön pakollisia varusteita ovat tyyppikilpi, laponesto, ilmaputki, lukittava täyttöaukko ja polttoaineen nimi sekä sen varoitusmerkki.

  • Säiliö suositellaan varustettavaksi ylitäytönestimellä, lukittavalla pistoolilla varustetulla polttoaineletkulla tai lukittavalla pumpulla.