Siirry suoraan sisältöönSiirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Kiinteistö­varainhoito Oy

Hoidamme vastuullisesti sijoittaja-asiakkaidemme kiinteistövarallisuutta. Tarjoamme laadukkaat toimitilat ja asunnot vuokralaisasiakkaidemme tarpeita vastaavasti. Hallinnoimme noin kolmen miljardin arvoista ja miljoonan neliömetrin suuruista kiinteistökantaa Suomessa.

Esittely

Tuotamme asiakkaillemme parhaimmat kiinteistösijoittamisen ja -johtamisen palvelut

Vahvuutenamme on syvä ymmärrys kiinteistöistä sijoituskohteina ja vuokralaisasiakkaistamme kiinteistöpalveluiden käyttäjinä.

Tämä mahdollistaa sijoittaja-asiakkaillemme optimaalisen tuoton ja riskin suhteen, vuokralaisasiakkaillemme tehokkaat ja liiketoimintaa tukevat toimitilat sekä elämäntilanteeseen sopivan kodin.

Yhteystiedot

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy
Käyntiosoite: Revontulenkuja 1, Espoo
Postiosoite: 02010 LÄHITAPIOLA
puh. 09 4531
sähköpostimme ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)lahitapiola.fi

Y-tunnus 2074151-9
Verkkolaskuosoite 003720741519
Operaattorin tunnus BAWCFI22

Hallintomalli ja omistajat

LähiTapiola-ryhmän hallinnoinnin periaatteet ja hallintomalli

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallinnoinnissa noudatetaan hyvää hallintotapaa, joka perustuu rahoitus- ja vakuutusalaa koskevaan lainsäädäntöön, Finanssivalvonnan antamiin määräyksiin ja ohjeisiin sekä soveltuvin osin voimassa oleviin corporate governance -suosituksiin. Hyvän hallintotavan tavoitteena on erityisesti omistajaohjauksen toimivuuden ja toiminnan läpinäkyvyyden varmistaminen.

LähiTapiola-ryhmän hallintomalli perustuu keskinäisyyteen. Ryhmään kuuluvien vakuutusyhtiöiden osakkaita ovat vakuutuksenottajat sekä LähiTapiola alueyhtiöissä ja LähiTapiola Keskinäisessä Henkivakuutusyhtiössä myös takuuosuuksien omistajat.

Vakuutuksenottajien osakkuus keskinäisissä vakuutusyhtiöissä syntyy suoraan vakuutuksen ottamisen myötä, ilman lisäsijoitusta yhtiöön. Takuuosuudet, niissä yhtiöissä, joita niitä on, ovat toisten ryhmään kuuluvien keskinäisten vakuutusyhtiöiden omistamia. LähiTapiola-ryhmän osakeyhtiömuotoisten sijoituspalvelu- ja kiinteistösijoitustoimintaa harjoittavien yhtiöiden kaikki osakkeet ovat muiden LähiTapiola-ryhmään kuuluvien yhtiöiden omistuksessa.

Keskinäisestä yhtiömuodosta ja laajasta omistajapohjasta johtuen hallintoneuvostoilla on yhtiöissä merkittävä rooli ja valvontatehtävä, mikä poikkeaa pörssilistatuista yhtiöistä. Hallintoneuvosto mm. valitsee hallituksen jäsenet ja päättää toimenpiteistä, jotka merkitsevät yhtiön toiminnan olennaista supistamista tai laajentamista.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon omistajat

Yhtiön osakepääoman määrä on 233 220 € ja se jakautuu 10 110 osakkeeseen. Yhtiön koko osakekannan omistaa LähiTapiola Varainhoito Oy.

Hallitus

Hallituksen tehtävät

  • Yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen.

  • Kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä huolehtiminen.

  • Yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteiden, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin vahvistaminen, niiden toteuttamisen valvominen sekä sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman vahvistaminen.

  • Omistaja-asiakkaiden palveluiden kehittäminen.

Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen kokoonpano ja kokoukset

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallitukseen kuuluu 3 jäsentä, joiden toimikausi on yksi vuosi.

Kiinteistövarainhoidon hallitus kokoontui 2023 vuoden aikana 13 kertaa ja osallistumisprosentti oli 100,00 %. Niille hallituksen jäsenille, jotka eivät ole LähiTapiola-ryhmän palveluksessa tai ovat LähiTapiola-ryhmän alueyhtiön palveluksessa, maksetaan kokouspalkkiona 250 € kokoukselta sekä kuukausipalkkio 700 €. Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Muille LähiTapiola-ryhmän palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei makseta hallitustyöstä erikseen kuukausi- tai kokouspalkkioita.

Hallituksen jäsenet

Syntynyt 1974

Filosofian maisteri, SHV, eMBA, AMP

LähiTapiola Varainhoito Oy, toimitusjohtaja 12/2020–

Luottamustoimet

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen puheenjohtaja 1/2022

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot Oy, hallituksen puheenjohtaja 1/2022

Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj, hallituksen varapuheenjohtaja 4/2014–

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, varatoimitusjohtaja 10/2018–11/2020 (Säästäminen ja sijoittaminen liiketoiminta)

LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö, sijoitusjohtaja 5/2012–2/2019 (Yhtiöryhmän taseenhallinta, sijoitustoiminta)

ING Insurance, insurance risk officer 2011–2012

Tapiola-ryhmä, osastopäällikkö markkinariskien hallinta 2004–2011

Tapiola-ryhmä, aktuaari 2000–2004

Syntynyt 1965

KTM, Vakuutustutkinto, CEFA

LähiTapiola Varainhoito: Johtaja, salkunhoito ja ESG, esimiestehtävät 2016–

Allokaatiokomitean jäsen 2007–

Luottamustoimet

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 1/2022 -

Aiemmat työtehtävät

LähiTapiola Varainhoito, johtoryhmän jäsen 2007–2021

LähiTapiola Varainhoito, apulaisjohtaja 2007–2016

Tapiola Omaisuudenhoito Oy, osakesijoituspäällikkö 2004–2007

Tapiola Omaisuudenhoito Oy, senior varainhoitaja 2001–2004

Tapiola Arvopaperiyksikkö, arvopaperipäällikkö 1999–2000

Tapiola Arvopaperiyksikkö, salkunhoitaja 1998–1999

Alma Vakuutus Oy, Run-Off -aluepäällikkö 1995–1998

Alma Vakuutus Oy, vahinkoasiantuntija 1993–1995

Alma Vakuutus Oy, vahinkoassistentti 1991–1993

Syntynyt 1965

Diplomi-insinööri, SHV vakuutusmatemaatikon tutkinto

LähiTapiola Varainhoito: Talousjohtaja 2021–

Luottamustoimet

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy, hallituksen jäsen 1/2022

Aiemmat tehtävät

LähiTapiola Vaihtoehtorahastot, toimitusjohtaja 2020–2021

LähiTapiola Varainhoito Oy, kehitys- ja talousjohtaja 2019

Henki-Tapiola, Yritysten Henki-Tapiola, LähiTapiola Henkiyhtiö:

  • varatoimitusjohtaja 2008–2019

  • toimitusjohtajan sijainen 2008–2018

  • myynnistä ja kanavista vastaava johtaja 2016–2019

  • taloudesta vastaava johtaja 2008–2016

Henki-Tapiola, vastuullinen matemaatikko ja aktuaaripalveluiden johtaja, 2005–2008

Henki-Tapiola, matemaatikko, 1998–2004

VTT Tietotekniikka, tutkija, projektipäällikkö, 1995–1997

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon virkaa toimittava toimitusjohtaja on Vesa Eskoli.

Tilintarkastaja

LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tilintarkastajat

Varsinainen tilintarkastaja on KPMG Oy Ab, KHT-yhteisö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.

Tilintarkastajien palkkiot

Tilintarkastajalle suoritetaan palkkio yhtiön hyväksymän laskun mukaan. Tilintarkastajalle edelliseltä vuodelta maksettujen palkkioiden määrät on esitetty tilinpäätöksen liitetiedoissa.