Kumppanuudet ja yhteistyö

LähiTapiola tekee monipuolista yhteistyötä sidosryhmiensä kanssa. Yhteistyöstä saatavat edut, hyödyt ja vaikutukset koituvat LähiTapiolan asiakkaiden ja yhteiskunnan eduksi. Kumppanien ja yhteistyökohteiden valinnassa otetaan huomioon arvojen yhteensopivuus sekä LähiTapiolan linjaamat kumppanuus- ja sponsorointiperiaatteet.

Yritysvastuuta yhdessä kumppaneiden kanssa

Turvallisuuden ja hyvinvoinnin lisääminen yhteiskunnassa on kumppanuustyön keskiössä. Yhteistyöllä pyritään myös vaikuttamaan ja edistämään yhteiskunnallisten haasteiden ratkaisemista. Jaetun arvon ajattelun mukaisesti kumppanuuksien tavoitteena on tuottaa hyötyjä yhteiskunnalle, kumppaneille ja LähiTapiolalle.

LähiTapiolan kumppanuustyön teemat pohjautuvat yhtiöryhmän strategiaan, painopisteisiin ja vastuullisuuslupauksiin. Valitsemme yhteistyökumppaneita, joilla on samankaltainen arvopohja, ja joiden kanssa löydämme yhteisen kiinnostavan yhteistyökohteen ja -muodon. LähiTapiolan yritysvastuun kumppanuudet voidaan jaotella neljän teeman alle: turvallisuus, terveys ja hyvinvointi, urheilu ja liikunta, ympäristö sekä kulttuuri.

Valtakunnalliset kumppanit


LähiTapiolan valtakunnallisia yritysvastuun kumppaneita ovat muun muassa Suomen Punainen Risti, Syöpäsäätiö, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö SPEK, Suomen Uimaopetus- ja Hengenpelastusliitto ry, Suomen luonnonsuojeluliitto ry sekä Pidä Saaristo Siistinä ry. Näiden kumppaneiden kanssa LähiTapiola on mukana edistämässä muun muassa nuorten pelastustaitoja, paloturvallisuutta ja vesiturvallisuustyötä sekä mukana Suomen luonnon päivässä sekä Siisti Biitsi -kampanjassa. Urheiluliittojen kanssa edistetään erityisesti lasten ja nuorten liikkumista.

LähiTapiolan keskusyhtiö Espoossa hoitaa valtakunnalliset yhteistyösopimukset. Lisäksi LähiTapiolan alueyhtiöillä on lukuisia paikallisia yhteistyösopimuksia ja -hankkeita.