Hankerahoitus

Tarjoamme yli 50 työntekijän yrityksille täydentävää hankerahoitusta. Hankerahoituksen suuruus on tyypillisesti 1-5 milj. euroa ja se täydentää yrityksen olemassa olevaa pankkirahoitusta.

Tutustu eri vaihtoehtoihin


Vieraan pääoman lainat, välirahoitustuotteet

Myönnämme yritysasiakkaille täydentävää vieraan pääoman tai oman pääoman ehtoista rahoitusta esim. investointeihin, yritysjärjestelyihin tai käyttöpääomaksi.

LähiTapiola toimii yrityksen täydentävänä rahoittajana, ei yrityksen ainoana rahoittajana. Osuutemme rahoituksesta on tyypillisesti 1-5 milj. euroa. Luoton vakuudeksi pantataan yrityksen reaalivakuuksia tai mahdollisuuksien mukaan luodaan vakuuspooli yrityksen päärahoittajan kanssa.

Lisätietoja saat LähiTapiolan yhteyshenkilöltäsi sekä yritysasiakasrahoituksen henkilöstöltä.

Sijoitustalaina, takaisinlaina

Sijoituslaina

Työeläkeyhtiö Elon tarjoama sijoituslaina soveltuu esim. yrityksen investointien tai käyttöpääoman rahoitukseen sekä yrityskauppojen ja -järjestelyiden rahoittamiseen. Lue lisää.

Takaisinlaina

Kun yrityksellä on TyEL-vakuutus työeläkeyhtiö Elossa, yrityksellä on oikeus saada lainaa vakuutusmaksuista kertyneestä rahastosta. Lainan suuruus riippuu maksettujen vakuutusmaksujen määrästä. Lue lisää.

Takausvakuutus

Takausvakuutus on takaussitoumus, jonka LähiTapiola antaa yritysasiakkaan puolesta edunsaajalle Suomessa. Kaupallisia takauksia käytetään erilaisissa sopimuksissa varmistamaan osapuolten välisiä velvoitteita.

Myönnämme vakuutusasiakkaan puolesta takausvakuutuksia mm. seuraaviin tarkoituksiin:

  • Ennakkomaksun, työ- ja takuuajan takaukset
  • Muut sopimustakaukset, kuten vuokratakaus
  • Viranomaistakaukset, kuten tullitakaus

Teemme erillisen luottopäätöksen kustakin takausvakuutuslimiitistä. Yleiset kriteerit luotonmyönnölle ovat mm:

  • Luottokelpoinen LähiTapiolan vakuutustoiminnon yritysasiakas, jolla on vakiintunut, yli kahden vuoden liiketoimintahistoria.
  • Yrityksellä tai sen vastuuhenkilöillä ei ole maksuhäiriöitä.
  • Yrityksen liikevaihto on yli 5 milj. euroa.
  • Takausvastuille pantataan vakuudeksi yrityksen reaalivakuuksia.

Lisätietoja takausvakuutustuotteista saat LähiTapiolan yhteyshenkilöltäsi.


Yhteistyökumppanit