Ryhmäeläkevakuutus

Parempaa eläkettä – jokainen ansaitsee kiitoksen hyvästä työstä.

Hyvät eläke-edut ovat nykyaikainen tapa osoittaa arvostusta työntekijöille ja avainhenkilöille. LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu työntekijöiden eläketulon parantamiseen ja joustavaan eläkkeelle jäämiseen, se on oivallinen keino houkutella osaavaa työvoimaa ja pitää kiinni avainhenkilöistä.

Yksilöllinen eläkevakuutus lyhyesti

Rahasto-Omaeläke on yksilöllinen eläkevakuutus, jonka avulla yritys voi palkita ja kannustaa tärkeitä tuloksentekijöitään. Työntekijöille se on arvokas etu, jolla voidaan parantaa heidän elintasoaan eläkeaikana.

Eläke voi alkaa vakuutetun saavutettua tuloverolaissa annetun syntymävuodesta riippuvan eläkeiän. Maksu- ja eläkesuunnitelmia voidaan joustavasti muuttaa ennen eläkkeen alkamista. Maksettavan eläkkeen määrä lasketaan kertyneen vakuutussäästön perusteella.

Rahasto-Omaeläkkeeseen sisältyy vakuutusaikana aina turva vakuutetun kuoleman varalta. Jos vakuutettu kuolee kuolemanvaravakuutuksen voimassaoloaikana, edunsaajille maksetaan kuolemantapauskorvaus, minkä määrä on eläkkeen alkuun saakka 100 % ja eläkeaikana 80 % vakuutussäästön määrästä.

Vakuutusta haettaessa kartoitamme tilanteen ja vakuutustarpeen huolellisesti. Kartoituksen perusteella rakennamme teille sopivan ratkaisun. Sopimuksessa määritellään eläkesuunnitelma, maksu- ja sijoitussuunnitelma sekä kuolemanvaravakuutuksen voimassaoloaika.

Rahasto-Omaeläke -vakuutuksen myöntää LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö.

Verotus

Yritys voi vähentää Rahasto-Omaeläkkeen maksut verotuksessa kokonaan. Maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi silloin, kun vakuutusmaksut eivät ylitä 8 500 euroa vuodessa ja vakuutus täyttää kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön vaatimukset.