Ryhmäeläkevakuutus

LähiTapiola LokalTapiola

Ryhmäeläke – jokainen ansaitsee kiitoksen hyvästä työstä.

Ryhmäeläkevakuutus kasvattaa yrityksen tuottavuutta, parantaa henkilöstön sitoutuneisuutta ja palkitsee hyvästä suorituksesta. Ryhmäeläkkeellä luot taloudellista turvaa nyt ja tulevaisuudessa niin henkilöstölle kuin itsellesikin.

Ryhmäeläkevakuutuksella palkitset yrityksesi koko henkilöstön ja yksilöllisellä eläkevakuutuksella yksittäisen työntekijän.

Yksilöllinen eläkevakuutus lyhyesti

  • Yksilöllinen eläkevakuutus Rahasto-Omaeläke tehdään jokaiselle vakuutetulle erikseen, joten sillä voit parantaa yksittäisen työntekijän eläketurvaa.

  • Tavoittele tiettyä eläke-etuutta tai maksa halutun suuruisia vakuutusmaksuja.

  • Vakuutus on joustava ja elää yrityksen ja työntekijän tarpeiden mukaan.

  • Sisältää myös turvan kuoleman varalle.

Vakuutusturva

Rahasto-Omaeläkettä maksetaan työeläkkeen lisäksi joko loppuelämän tai sovitun ajan. Säästöjen nostaminen ennen eläkeaikaa on mahdollista vain rajoitetusti.

Työntekijän oikeus kertyneeseen säästöön voidaan sitoa työsuhteen jatkumiseen. Jos asiasta ei ole erikseen muuta sovittu, oikeus kertyneeseen vakuutussäästöön säilyy, vaikka työsuhde päättyisi ennen sopimuksen mukaista eläkeikää.

Verotus

Yritys voi vähentää Rahasto-Omaeläkkeen maksut verotuksessa kokonaan. Maksuja ei lueta vakuutetun palkaksi silloin, kun vakuutusmaksut eivät ylitä 8 500:a euroa vuodessa ja vakuutus täyttää kulloinkin voimassa olevan verolainsäädännön vaatimukset.

Opas yritysten ottamien lisäeläkevakuutusten verotuksesta.