Ryhmäeläkevakuutus

Parempaa eläkettä – jokainen ansaitsee kiitoksen hyvästä työstä.

Hyvät eläke-edut ovat nykyaikainen tapa osoittaa arvostusta työntekijöille ja avainhenkilöille. LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutus on tarkoitettu työntekijöiden eläketulon parantamiseen ja joustavaan eläkkeelle jäämiseen, se on oivallinen keino houkutella osaavaa työvoimaa ja pitää kiinni avainhenkilöistä.

Turvaa nyt ja tulevaisuudessa

Ryhmäeläkevakuutus on työnantajan ottama vapaaehtoinen lisäeläke, josta hyötyvät sekä yritys että sen tuloksentekijät, eli työntekijät. Henkilöstön hyvinvointi luo perustan yrityksen menestykselle, siksi henkilöstön talouden turva nyt ja tulevaisuudessa on tärkeä asia myös työnantajan näkökulmasta.

Yhdessä lakisääteisen eläketurvan kanssa ryhmäeläke luo myös nuoremmille ikäluokille palkitsevan näkymän työuran jälkeisestä eläketulosta. Ryhmäeläkevakuutus voidaan tehdä koko henkilöstölle ja/tai nimetyille henkilöstöryhmille. LähiTapiolan ryhmäeläkkeen vakuutusturvaan kuuluvat eläke-, työkyvyttömyys-, työttömyys- ja kuolemanvaraturva.

LähiTapiolan ryhmäeläke on taloudellisesti järkevä tapa palkita työntekijöitä, sillä ryhmäeläkkeen maksut ovat vapaaehtoisia ja joustavat yrityksen taloudellisen tilanteen mukaan. Maksut ovat vähennyskelpoisia yrityksen verotuksessa, eikä työnantajan maksuja katsota työntekijän palkaksi.


Asiakaslupauksemme