matkavakuutus Matkustaminen

Lentokentällä

Matkalla sairastunut tai loukkaantunut työntekijä tarvitsee parhaan mahdollisen hoidon. Komennusvakuutus on paras vaihtoehto silloin, kun työnantaja lähettää työntekijän pidemmäksi aikaa ulkomaille töihin. Myös työntekijän ja työnantajan omaisuus on aiheellista turvata matkan aikana.

Pähkinänkuoressa

  • Ulkomaan komennukselle lähetettävän henkilön turvaksi
  • Mahdollista sisällyttää vakuutukseen komennusmatkalle mukaan lähtevät perheenjäsenet
  • Soveltuu myös useiden vuosien yhtäjaksoiseen ulkomailla työskentelyyn
  • Lisäetuna matkahätäpalvelu, josta saat apua ja neuvoja, soitatpa mistä päin maailmaa ja milloin tahansa.

Ajankohtaista matkustajille

LähiTapiolan Matkahätäpalvelu auttaa sinua 24 tuntia/vrk:

o Ulkomailla + 358 800 0 4531
o Suomessa 0800 04531


Mitä Komennusvakuutus mm. korvaa?

Matkasairaus

Vakuutus korvaa matkasairauden aiheuttamia hoito- ja tutkimuskuluja. Matkasairaus on komennuksen aikana odottamatta alkanut sairaus, joka vaatii lääkärin hoitoa. Jos ennen komennusta alkanut sairaus tai vamma yllättäen pahenee komennuksen aikana, korvataan vakuutuksesta akuutti ensiapuluonteinen hoito.

Matkatapaturma

Vakuutus korvaa komennuksen aikana sattuneita tapaturmia. Tapaturma on äkillinen ja odottamaton tapahtuma, joka sattuu vakuutetulle ulkoisesta syystä ja aiheuttaa hänelle ruumiinvamman.

Matkan peruuntuminen

Vakuutus korvaa matkan peruuntumisesta aiheutuvia kuluja silloin jos matka peruuntuu pakottavista syistä. Näitä syitä ovat esim. oma tai lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema.

Matkan keskeytyminen

Vakuutus korvaa matkan keskeytymisestä aiheutuvia kuluja silloin jos alkanut matka muuttuu pakottavasti. Näitä syitä ovat esim. oma tai lähiomaisen äkillinen ja odottamaton sairastuminen, tapaturma tai kuolema.

Matkalta myöhästyminen

Vakuutus korvaa matkalta myöhästymisen aiheuttamia kuluja silloin, jos et ehdi alkuperäisen suunnitelman mukaisesti etukäteen varatulle lento-, laiva-, juna- tai linja-autojatkoyhteydelle meno- tai paluumatkalla.

Terveydenhoidon kustannukset

Vakuutus korvaa terveyden ylläpitämiseksi suoritettua terveydenhoitoa komennuksen aikana komennuskohteessa. Terveydenhoidon kustannuksia ovat mm. vuosittaiset lääkärintarkastukset, hampaiden määräaikaiset perustarkastukset, rokotukset sekä lasten neuvolakäyntejä vastaavat tarkastukset.

Katso myös:

LähiTapiola LokalTapiola
Työtapaturmavakuutus

Työntekijälle turva työtapaturmien ja ammattitautien varalle. Lisäturvaa myös vapaa-ajalle.

Sairauskuluvakuutus

Sairauskuluvakuutus yrityksille ja yrittäjille.

Ryhmäeläkevakuutus

Ryhmäeläkevakuutuksen avulla luot taloudellista turvaa niin henkilöstölle kuin itsellesi.