Työtapaturma- ja ammattitautilaki muuttui 1.1.2016

Sairauskuluvakuutus

Työtapaturmavakuutus perustuu 1.1.2016 alkaen Työtapaturma- ja ammattitautilakiin (TyTAL), jota sovelletaan vakuutuksiin 1.1.2016 alkaen sekä vahinkoihin, jotka sattuvat 1.1.2016 tai sen jälkeen. Suurin vaikutus lailla on yrittäjien vakuutusturvaan, koska osa lakisääteisellä työtapaturmavakuutuksella vakuutetuista yrittäjistä siirtyy vapaaehtoisesti vakuutettaviin.

Katso animaatio lakimuutoksesta.

Lakimuutokset lyhyesti

  • Jos arvioit maksavasi vuoden aikana palkkoja yli 1 200 euroa, sinun on otettava työntekijöillesi lakisääteinen tapaturmavakuutus.
  • Työantajana sinun on vakuutettava työ- ja virkasuhteessa työskentelevät työntekijät
  • Samassa taloudessa yrittäjän kanssa asuva perheenjäsen on vakuutettava lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, mikäli hän työskentelee työsuhteessa.
  • Yrittäjä on määritelty samalla tavalla kuin työeläkelainsäädännössä. Yrittäjämääritelmän muutos voi vaikuttaa vakuutusturvaasi siten, että lakisääteisen tapaturmavakuutuksen sijaan voit vakuuttaa itsesi vapaaehtoisella yrittäjien tapaturmavakuutuksella