TyökykyHelppi

Sairauskuluvakuutus

Hyvä TyökykyHelpin asiakas! Täältä löydät tietoa vakuutusturvastasi LähiTapiolassa.


Sivulla on myös tietoa, esimerkkejä ja hyviä käytäntöjä liittyen työhyvinvointiin ja työkykyasioihin.

Korvauksen hakeminen

Lakisääteinen tapaturmavakuutus: työtapaturman satuttua työnantaja täyttää vakuutustodistuksen ja tapaturmailmoituksen. Lomakkeet ja täyttöohje löytyvät kätevästi verkkopalvelusta.

Työntekijän Hoitoturvassa hoitolaitoskumppanimme laskuttaa suoraan LähiTapiolaa (erikoislääkärillä käynnistä peritään ensin omavastuu 30 €, loppu laskutetaan LähiTapiolasta).

Lakisääteinen työeläkevakuutus

Yrittäjän eläkevakuutus

Vapaa-ajan ryhmävakuutus tapaturman varalta (toimitaan samoin kuin lakisääteisessä tapaturmavakuutuksessa, katso yllä).