Svensk resume

Nyhetsbrev till företag och företagare 3/2016

Vem tror att åtgärderna för välbefinnande i arbetslivet ger resultat? Arbetstagarna!


Arbetstagarna tror oftare än arbetsgivarna att satsningarna på välbefinnande i arbetslivet och hälsa har en övergripande inverkan på företagets framgång, t.ex. vad gäller det ekonomiska resultatet och kundnöjdheten.

Detta framkommer i undersökningen Kilpailukykyä työhyvinvoinnista som LokalTapiola och Elo beställt, vars resultat publicerades 12.5 i Finlandiahuset.


Taktäckare prutar inte på säkerheten

Katman Oy tar hand om sina taktäckare. Bolaget har minimerat arbetsriskerna och skaffat försäkringsskydd för personalen också för fritiden. Enligt verkställande direktör Harri Saarinen skulle det även vara skäl för beställaren att kräva att entreprenören inte prutar på säkerheten.


Försäkring gav företagaren tid att återhämta sig?


Sportiga Kari Hiltunens arbetsresa gick inte riktigt enligt planerna. Han började känna hjärtkramp då han tränade på gymmet, så han beslöt att kontrollera sin hälsa på sjukhuset. I kontraströntgenundersökningen konstaterades att det fanns förträngningar i hjärtat vilka krävde operation.


Företagets Omatalous blogg: På riskgränsen


När juniorerna tränade på bobollsplanen inträffade en tråkig olycka: klockaren bröt armen och spelarens sommar var på ett ögonblick förstörd på många sätt.
Olyckan hade kunnat undvikas om anvisningarna skulle ha iakttagits.
I företagsvärlden skulle man inte ha råd med motsvarande fel. Följden av risktagning kan vara att arbetstagaren skadas eller i värsta fall att han avlider. En följd av att försumma skaderisken kan vara att företag blir förstört i en eldsvåda. En del av riskernas följder kan flyttas över till försäkringsbolaget.


Champion Door har kunder i hela världen


Till och med 80 procent av Nivala företaget Champion Door Oy:s produkter går på export. Lyftdörrar som tillverkas i Finland uppskattats bland annat i Kazakstan och Armenien.
En av företagets viktigaste produkter är upp till hundra meter breda lyftdörrar och -väggar, som bland annat används i hamnar, på dockor och flygplatser samt i industrianläggningar och energiverk. I Finland används de av företaget tillverkade dörrar även inom lantbruket och industrin.

”En av våra största kunder är flygplanstillverkaren Airbus”, berättar verkställande direktör Pekka Hosio.

Välkommen att delta i vårt webbseminarium Sijoitustalous 18.5.


LokalTapiolas första placeringsmarknadsseminarium på webben arrangeras 18.5.2016 kl. 9.00.
På webbseminariet tolkas aktuella ekonomiska händelser av LokalTapiola Kapitalförvaltnings verkställande direktör Tom Liljeström, ekonom Timo Vesala, aktieportföljförvaltare Heikki Urpelainen och ränteplaceringschef Peter Castrén. Seminariet tar ca 20 minuter.
Välkommen att följa vår sändning!