LähiTapiolan ryhmäeläkevakuutuksesi

Tältä sivulta löydät tietoa ryhmäeläkevakuutuksesta ja siitä, miten huolehdit eläketurvastasi.

Verkkopalvelun kautta löydät tarkemmat tiedot vakuutuksestasi.

Eläkeikä

Eläkeikä on sopimuksessa määritelty eläkkeen alkamisikä.

Säästönsiirto

Vakuutuksenottaja voi sopia LähiTapiolan kanssa vakuutettujen säästöjen siirtämisestä sijoitussidonnaisesta kohteesta toiseen tai takuutuottoiseen vakuutussäästöön. Siirto takuutuottoisesta vakuutussäästöstä muihin kohteisiin ei ole mahdollista.

Sopimuskirjaan voidaan tehdä merkintä vakuutettujen oikeudesta sopia omista sijoitussuunnitelmistaan ja näin myös tehdä säästönsiirtoja. Säästönsiirrot tehdään aina sopimuksen voimassaolevasta säästöstä.

Sijoitussuunnitelman muutos

Sijoitussuunnitelmassa määritellään sijoituskohteet LähiTapiolan tarjoamista vaihtoehdoista
ja jako-osuudet, joiden mukaan maksut kohdistetaan valittuihin sijoituskohteisiin.

Vakuutuksenottaja, tai vakuutuksenottajan hyväksynnällä vakuutettu, voi tehdä muutoksia sijoitussuunnitelmaan. Uutta sijoitussuunnitelmaa sovelletaan niihin vakuutusmaksuihin, jotka maksetaan muutoksen tultua voimaan.

Eläkearvio

Eläkearvio on arvio tulevan eläkkeen määrästä. Eläkearvioon vaikuttavat maksettavat maksut ja vakuutussäästön arvonkehitys, joten maksettava eläkkeen määrä voi olla pienempi tai suurempi kuin eläkearvio. Eläkearviota laskettaessa on otettu huomioon ilmoitushetkeen mennessä kertyneen vakuutussäästön määrä. Takuutuottoisen vakuutussäästön on oletettu kasvavan jatkossa perustekorolla. Sijoitussidonnaiselle vakuutussäästölle ei ole laskettu tuottoa.

Siirto eläkkeeseen (määräaikaistiedotteella)

Vakuutussäästöstä on vähennetty määrä, joka tarvitaan seuraavan vuoden eläkkeiden maksamista varten.

Vapaakirja

Vakuutettu, jonka vakuutussäästöön ei enää liitetä vakuutusmaksuja, saa vapaakirjan kertyneestä vakuutussäästöstään. Vapaakirjaan ei voi enää maksaa vakuutusmaksuja. Vakuutetulla on kuitenkin edelleen oikeus vapaakirjaansa sisältyvien säästöjen siirtoihin.