Käyttäjähallinnan ohje

Käyttäjähallintajärjestelmällä hallitaan yritysasiakkaan työntekijöiden eli käyttäjien käyttöoikeuksia verkkopalveluun.
Asiakasyrityksen pääkäyttäjä ja käyttöoikeushallitsija pääsevät käyttäjähallintaan kirjautumalla omaan verkkopalveluunsa ja menemällä käyttäjähallinta-osioon.

Käyttäjän haku

Kaikki yritykseen kiinnitetyt käyttäjät näkyvät käyttäjälistassa. Käyttäjiä voi hakea nimellä tai käyttöoikeudella. Käyttäjän nimellä haku käynnistyy, kun hakukenttään syötetään vähintään yksi merkki. Käyttöoikeudella haku tehdään valitsemalla haluttu oikeus tai oikeudet. Käyttäjälistassa näytetään ainoastaan hakuun täsmäävät käyttäjät.
Käyttäjä valitaan tarkempaan tarkasteluun napsauttamalla.

Käyttäjän tiedot

Käyttöoikeushallintaan on tallennettu jokaisesta käyttäjästä seuraavat tiedot:
• nimi
• henkilötunnus
• puhelinnumero (vapaaehtoinen)
• sähköpostiosoite.

Käyttäjän voimassaolo

Käyttäjän voimassaolo määrää sen, voiko käyttäjä kirjautua verkkopalveluun. Käyttäjän tila voi olla:
• toistaiseksi voimassaoleva: toistaiseksi voimassaoleva käyttäjä voi kirjautua palveluun
• määräaikaisesti voimassaoleva: määräaikaisesti voimassaoleva käyttäjä voi kirjautua palveluun määräaikaisen voimassaolon alkamis- ja päättymispäivän välisenä aikana
• lukittu: lukittu käyttäjä ei voi kirjautua palveluun.

Käyttöoikeudet, kun yrityksellä ei ole hoidettavia asiakkaita

Jos yritys ei ole saanut muulta yritykseltä verkkopalvelu- tai meklarivaltakirjoja, käyttöoikeudet koskevat ainoastaan omaa yritystä. Tarkempi selostus käyttöoikeuksien sisällöstä löytyy käyttöoikeuksien vieressä olevasta infosta.

Käyttöoikeudet, kun yrityksellä on hoidettavia asiakkaita

Jos yrityksellä on hoidettavia asiakkaita eli yritys on saanut verkkopalvelu- tai meklarivaltakirjan yhdeltä tai useammalta muulta yritykseltä, käyttöoikeuksia voidaan antaa kahdella eri tavalla. Käyttäjän käyttöoikeudet voidaan antaa joko rooli- tai yrityskohtaisina tai molempina. Rooli- ja yrityskohtaisille käyttöoikeuksille on omat välilehtensä.

Yrityskohtaiset käyttöoikeudet

Yrityskohtaisia käyttöoikeuksia käyttävät ensisijaisesti tilitoimistot, konsernit sekä muut asiakkaat, jotka haluavat antaa käyttäjälle erilaisia oikeuksia eri yrityksiin.
Yrityskohtaisten käyttöoikeuksien välilehdellä näkyvät yritykset, joihin käyttäjällä on käyttöoikeus. Kunkin yrityksen alapuolella näkyvät oikeudet, jotka käyttäjällä on. Käyttäjällä ei koskaan voi olla valtakirjan ylittäviä oikeuksia.

Roolikohtaiset käyttöoikeudet

Roolikohtaisia käyttöoikeuksia käyttävät ensisijaisesti meklarit tai muut yritykset, jotka haluavat antaa käyttäjälle tietyn oikeuden kaikkiin hoidettaviin yrityksiin.

Roolikohtaisten käyttöoikeuksien välilehdellä näkyvät oikeudet, jotka käyttäjälle on annettu. Niiden alapuolella on luettelo yrityksistä, joihin käyttäjällä on oikeudet. Roolikohtaiset käyttöoikeudet koskevat kaikkia niitä yrityksiä, jotka ovat antaneet yritykselle verkkopalvelu- tai meklarivaltakirjan. Käyttäjällä ei koskaan voi olla valtakirjan ylittäviä oikeuksia.

Roolikohtaiset käyttöoikeudet eivät vaikuta omaan yritykseen. Käyttöoikeudet omaan yritykseen annetaan aina yrityskohtaisten käyttöoikeuksien kautta.