Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Yrityksen riskienhallinta

Riskienhallinta tukee johtamista ja päätöksentekoa, jotta tavoitteisiin vaikuttavat riskit ja mahdollisuudet tunnistetaan ja niihin voidaan varautua.

Järjestelmällisellä riskienhallinnalla yrityksesi voi estää tai vähentää häiriöitä ja vahinkoja. Samalla on mahdollista kehittää uusia toimintatapoja sekä luoda edellytykset turvalliselle työpaikalle ja henkilöstön hyvinvoinnille.

Henkilöstöön ja turvalliseen työympäristöön panostaminen on sijoitus, joka tuottaa

Henkilöstö on yrityksen keskeinen voimavara yrityksen toimialasta ja koosta riippumatta. Sillä on ratkaiseva merkitys liiketoiminnan kehittymiselle ja yrityksen menestymiselle. Kun yritys tuntee henkilöstöönsä liittyvät riskitekijät, niitä voidaan suunnitelmallisesti pienentää. Yritys saa lisää tuottavia työtunteja liiketoimintaansa, kun vaihtuvuus ja poissaolot vähenevät. Samalla sairauksista, työtapaturmista sekä uusista rekrytoinneista aiheutuvat kustannukset alenevat merkittävästi.

Henkilöstöriskien hallinta perustuu hyvään johtamiseen ja esimiestyöhön, joiden lähtökohtana ovat yrityksen strategia ja tavoitteet. Siihen tarvitaan oikeat menettelytavat ja työkalut, eri osapuolten välinen toimiva yhteistyö ja toiminnan jatkuvan kehittämisen mahdollistava arviointi.

Työhyvinvointi, työkyky ja työturvallisuus muodostavat kokonaisuuden, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa. Niiden edistäminen on keskeinen osa yrityksen henkilöstöriskien hallintaa ja yrityksen johtamista.

Onnistuneet henkilöstöriskien hallinnan ratkaisut maksavat itse itsensä eivätkä juurikaan kasvata yrityksen nettokuluja.

Työhyvinvoinnin, työkyvyn ja työturvallisuuden kokonaisuus, jossa eri osa-alueet tukevat toisiaan ja vaikuttavat toisiinsa.