LähiTapiola Varsinais-Suomen S-yhteistyö lähtenyt vauhdilla liikkeelle

25.8.2014

LähiTapiola Varsinais-Suomen ensivakuutuksen maksutulo ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 20,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 700.000 euroa. Yhdistetty kulusuhde oli 100,7 prosenttia. *)

– Yhdistettyä kulusuhdettamme nosti korkea vahinkosuhteemme, jossa näkyy erityisesti sairauskuluvakuutusten keskimääräistä suurempi korvausmeno. Sijoitustoimintamme hyvä tuotto piti kuitenkin liiketuloksemme vahvasti positiivisena, kertoo toimitusjohtaja Olli Aakula LähiTapiola Varsinais-Suomesta.

– Varsinais-Suomessa on alkuvuoden ajan pilotoitu uutta Terveyshelppi -palvelua. Palvelua kokeilleet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, kun ovat saaneet ripeästi asiansa eteenpäin. Odotamme palvelun käytön laajenemisen näkyvän pitkällä aikavälillä myös pienenevinä henkilövakuutusten korvausmenoina. Toisin sanoen kaikki osapuolet hyötyvät palvelusta, sanoo Aakula.

– Olemme myös panostaneet turvallisuustietoisuuden lisäämiseen mm. osallistumalla Viisaasti vesillä-kampanjaan sekä nuorille suunnattuun NouHätä!-kampanjaan. Paloturvallisuuteen liittyen tarjosimme asiakkaillemme ilmaisen sammutintarkastuksen keväällä, sammuttimia tarkastettiin yhteensä 7500 kappaletta, sanoo Aakula.

– Vuonna 2014 tavoitteenamme on panostaminen asiakaspalveluun ja myyntiin, samalla pitäen kustannukset hallinnassa. Kesäkuussa aloitettu S-yhteistyö on osaltaan vauhdittanut myyntiä ja lisännyt asiakasvirtaa. LähiTapiola Varsinais-Suomella on nyt jo n. 20.000 S-bonusoikeuden rekisteröinyttä asiakasta eli lähes joka kolmas yksityisasiakkaamme saa jo S-bonusta vakuutusmaksuistaan, kertoo Aakula.

LähiTapiola Varsinais-Suomella on asiakkaita n. 80.000. Asiakkaita palvelee yhteensä 125 vakuutusalan ammattilaista.

*) Liiketoimintasiirrosta johtuen tunnusluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia viimevuotiseen nähden.

LähiTapiola-ryhmä

LähiTapiola aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2013 alussa ja fuusio valmistui lopullisesti 1.1.2014, kun henkilö-, pienten- ja keskisuurten yritysten asiakkuudet, vapaaehtoiset vahinkovakuutussopimukset ja sijoitukset siirrettiin LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiöstä alueyhtiöille. Liiketoimintasiirrossa alueille siirtyi yli 6 miljoonaa vapaaehtoista vahinkovakuutussopimusta ja 630 miljoonaa pääomia.


Alkuvuonna 2014 LähiTapiolan vahinkovakuutusliiketoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 0,1 prosenttia 671,4 miljoonaan euroon (670,6 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 130,5 miljoonaa euroa (153,0 milj. e, vertailukelpoinen liikevoitto 91,9 milj.e). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 94,6 prosenttia (vertailukelpoinen 95,5 %).