Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

Puhtia paikallisuudesta - kasvu jatkui ja vuoden 2018 tulos oli hyvä

TIEDOTE 28.2.2019

LähiTapiola Pirkanmaan tulos 2018 oli jälleen hyvä: palkitsimme omistaja-asiakkaitamme.

Haluamme rakentaa luottamukseen ja vuorovaikutukseen perustuvia asiakassuhteita, joiden ansiosta asiakkaamme voivat paremmin onnistua elämänturvassaan. Elämänturva on toimintamme keskiössä. Se tarkoittaa, että asiakkaidemme saatavilla on kokonaisvaltaisia ja ennakoivia palveluja terveyden, turvallisuuden ja talouden alueilla.

LähiTapiola Pirkanmaan vuoden 2018 keskeisiin tapahtumiin kuuluivat:

Turvallisuus – Palkitsemme vahingottomuudesta

 • LähiTapiola Pirkanmaan liikennevakuutuskanta jatkoi kasvuaan. Osuutemme markkinasta on nyt 26,0 % (Trafi-luku). Saimme uusia liikennevakuutuksia 8 500 kpl.
 • Useamman vuoden jatkunut suotuisa maksutulon ja kannattavuuden kehitys on mahdollistanut asiakkaille mieluisan hinnoittelulinjan vapaaehtoisissa vahinkovakuutuksissa. Alkanut vuosi on neljäs peräkkäinen vuosi ilman hinnankorotuksia. Lisäksi asiakkaiden huolellinen liikennekäyttäytyminen ja liikennevakuutuksen hyvä kannattavuus mahdollisti liikennevakuutusten hintojen alentamisen viime kesänä osalle asiakas- ja ajoneuvoryhmistä.
 • Tarjoamme asiakkaillemme yhä kokonaisvaltaisempia palveluita autoilun osalta. Tuemme ympäristöystävällisempää liikkumista yhteistyössä tamperelaisen Plugit Finland Oy:n kanssa. Ensimmäiset sähköajoneuvojen latausasemat sijaitsevat Tampereen Sentterillä, Tenniskeskuksella, Koskikeskuksessa ja Kauppakeskus Duossa.

Talous – Panostamme pirkanmaalaiseen talouteen

 • Korvaustoiminnassamme käytämme ensisijaisesti paikallisia korvauskumppaneita.
 • Siirsimme viime vuonna edellisen vuoden tuloksestamme 100 000 euroa käyttörahastoon, josta voidaan lahjoittaa rahaa alueellisiin yleishyödyllisiin tarkoituksiin.
 • Pirkanmaalaista urheilua, liikuntaa ja kulttuuria tuemme monipuolisesti usean toimijan kautta.

Terveys – Lisää terveempiä elinvuosia

 • Elämänturvayhtiönä panostamme yhä enemmän asiakkaidemme terveyden kokonaisvaltaiseen ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn mm. palvelukumppaneidemme tuottamien etälääkäripalveluiden kautta, sillä asiakkaat haluavat entistä enemmän hoitaa terveysasioitaan myös etänä.
 • Asiakkaamme ovat kiinnostuneet hoitamaan myös lemmikkieläintensä terveysasioita etänä. Avasimme yhteistyökumppanimme kanssa eläinvakuutusasiakkaillemme LemmikkiHelppi-etäeläinlääkäripalvelun.
 • Aloitimme uudenlaisen yhteistyön urheiluseurojen kanssa. Lähiliikunta-konseptin kautta tarjoamme omistaja-asiakkaillemme mahdollisuuksia kokeilla erilaisia liikuntalajeja ja saada siten innostumisen ja onnistumisen tunteita liikunnan parissa.

LähiTapiola Pirkanmaan avainluvut 2018

 • Asiakasmäärämme jatkoi kasvuaan ollen vuoden lopussa 95 000 asiakasta. Uusia asiakkaita saimme lähes 11 000.
 • Vahinkovakuutusten maksutulo oli 53,7 miljoonaa euroa ja liikevoitto 6,9 miljoonaa euroa.
 • Jaoimme asiakkaillemme keskittämisetuina alkuvuonna n. 7,8 miljoonaa euroa ja korvauksina 35,1 miljoonaa euroa.
 • Työllistämme 110 henkilöä.

LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtajan kommentit:

Viime vuoden tulos oli LähiTapiola Pirkanmaalle asiakasmäärän kasvultaan ja tulokseltaan jälleen hyvä. Maksutulomme kasvoi ja kannattavuus säilyi edelleen hyvänä, vaikka isommilta palovahingoilta emme välttyneet viime vuonna. Vakuutuskantamme ja asiakasmäärämme kasvun myötä myös vahinkojen kokonaismäärä kasvoi. Vahinkoja sattui lukumääräisesti 5 876 kpl edellistä vuotta enemmän eli lisäystä oli 16 %. Kokonaisvahinkomäärästä ajoneuvovahinkoja on aika tarkalleen puolet.

Vahinkovakuutusten maksutulo kasvoi 53,7 miljoonaan euroon. Sijoitustoiminnalle vuosi oli vaikea ja sijoitustoiminnan nettotuotto sitoutuneelle pääomalle oli - 0,8 %. ja yhdistetty kulusuhde oli 93,0 prosenttia. Liikevoitto oli 6,9 miljoonaa euroa. Asiakkaille maksettiin korvauksia 35,1 miljoonaa euroa. Keskittämisetuina asiakkaille jaettiin noin 7,8 miljoonaa euroa.

Suomalaiset autoilijat luottavat LähiTapiolaan vahvasti. Liikennevakuutuskantamme jatkoi kasvuaan, vaikka edellisen vuoden historiallisen suuriin kasvulukuihin ei ylletty. Asiakkaidemme liikennevakuutusten siirto vuonna 2017 LähiTapiola Vahinkoyhtiöstä alueyhtiöihin mahdollisti mm. paikallisemman asiakaskokemuksen ja hinnoittelumahdollisuuden. Pirkanmaalla mahdollisuutta käytettiin ja osalla ajoneuvoryhmiä hintoja alennettiin, mikä on parantanut kilpailukykyämme entisestään.

Yhteiskuntavastuuperiaatteisiimme kuuluu osallistumisemme pirkanmaalaisten yleishyödyllisten kohteiden tukemiseen. Asiakkaamme pääsivät syksyllä ehdottamaan sopivia lahjoituskohteita. Tämän kevään aikana avustuksia saavat mm. MLL Tampereen osaston lapsiperheiden eropalvelut, Syöpäpotilaiden hoitokotisäätiö, Kangasalan Kisan lähiliikuntakeskuksen kehittämishanke, Virtavesien hoitoyhdistyksen Näsijärven ja Ruoveden alueen virtavesikunnostukset, TAMK:n Potkua Pirkanmaalle -hanke, Talviaisten seudun kyläyhdistyksen nuorille suunnatut tapahtumat, Pekkalan koulun vanhempainyhdistyksen tapahtuma ja Suodenniemen Yrittäjien nuorten työllistämisprojekti.

LähiTapiola Pirkanmaan järjestämissä Sankarikoulutuksissa, alkusammutus- ja ensiapukoulutuksissa, on käynyt lähes 10 000 sankaria vuosien 2016-2018 aikana. Näistä koululaisten osuus on reilu puolet. Koko Suomessa koulutuksiimme osallistuneita sankareita on jo yli 100 000.

Viime vuosien kasvuluvut kertovat, että paikalliselle vakuutusyhtiölle on kysyntää. Olemme sitoutuneet olemaan asiakkaidemme arvostetuin arjen kumppani elämänturvassa. Elämänturvastrategiamme mukaisesti tarjoamme yhä enemmän erilaisia ennakointi-, turvallisuus- ja hyvinvointiratkaisuja ja -palveluita, joiden avulla suomalaisten arjesta tulee entistä turvallisempaa, taloudellisesti menestyksekkäämpää ja terveempää. Palvelemme jatkossakin asiakkaitamme paikallisesti ja digitaalisuutta hyödyntäen.

Luvut ovat tilintarkastamattomia.

LähiTapiola-ryhmän tulostiedote saatavilla: www.lahitapiola.fi/uutishuone

Lisätietoja:

Pentti Kuusela
toimitusjohtaja
LähiTapiola Pirkanmaa
puh. 044 063 2342
pentti.kuusela@lahitapiola.fi