Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Pirkanmaan asiakasvirta positiivinen ja näkymät loppuvuodelle hyvät

25.8.2014

LähiTapiola Pirkanmaan ensivakuutuksen maksutulo ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 21,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto 2,4 miljoonaa euroa. Yhdistetty kulusuhde säilyi hyvällä tasolla ja oli 93,9 prosenttia. *)

– LähiTapiola Pirkanmaan tulos oli hyvä. Korvauksia maksoimme lähes 12 miljoonalla eurolla, mutta isoilta vahingoilta vältyttiin. Myös sijoitustoiminnassa onnistuttiin, tuotto oli 3,6 prosenttia, kertoo LähiTapiola Pirkanmaan toimitusjohtaja Pentti Kuusela.

– Pirkanmaalla on alkuvuoden ajan pilotoitu uutta TerveysHelppi -palvelua. Palvelua kokeilleet asiakkaat ovat olleet tyytyväisiä, koska ovat saaneet ripeästi asiansa eteenpäin. Odotamme palvelun käytön laajenemisen näkyvän pitkällä aikavälillä myös pienenevinä korvausmenoina. Toisin sanoen molemmat osapuolet hyötyvät palvelusta, toteaa Kuusela.

– Olemme myös panostaneet turvallisuustietoisuuden lisäämiseen mm. osallistumalla Viisaasti Vesillä -kampanjaan sekä nuorille suunnattuun NouHätä! -kampanjaan, kertoo Kuusela.

– Loppuvuonna panostamme edelleen asiakaspalveluun ja myyntiin, samalla pitäen kustannukset hallinnassa. Erityisesti kesäkuussa aloitettu S-yhteistyö on vauhdittanut myyntiä ja lisännyt asiakasvirtaa. Keväällä käytyjen yt-neuvotteluiden jälkeen rakenne on saatu kuntoon ja se osaltaan vahvistaa uskoa menestymiseen. Näkymät loppuvuodelle ovat hyvät, Kuusela toteaa.

LähiTapiola Pirkanmaalla on asiakkaita 88 000, henkilökuntaa toimialueella on 107.

*) Liiketoimintasiirrosta johtuen tunnusluvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia viimevuotiseen nähden.

LähiTapiola-ryhmä

LähiTapiola aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2013 alussa ja fuusio valmistui lopullisesti 1.1.2014, kun henkilöasiakkuudet, pienten ja keskisuurten yritysten asiakkuudet, vapaaehtoiset vahinkovakuutussopimukset ja sijoitukset siirrettiin LähiTapiolan vahinkovakuutusyhtiöstä alueyhtiöille. Liiketoimintasiirrossa alueille siirtyi yli 6 miljoonaa vapaaehtoista vahinkovakuutussopimusta ja 630 miljoonaa euroa pääomia.

Alkuvuonna 2014 LähiTapiolan vahinkovakuutusliiketoiminnan ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 0,1 prosenttia 671,4 miljoonaan euroon (670,6 milj. e). Ryhmän vahinkovakuutustoiminnan liikevoitto oli 130,5 miljoonaa euroa (153,0 milj. e, vertailukelpoinen liikevoitto 91,9 milj.e). Vahinkovakuutuksen yhdistetty kulusuhde ilman perustekorkokulua oli 94,6 prosenttia (vertailukelpoinen 95,5 %).