Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Loimi-Häme

LähiTapiola Loimi-Häme on paikallinen ja asiakkaiden omistama Elämänturvayhtiö, jonka juuret ulottuvat 150 vuoden taakse. Meillä on noin 64 000 asiakasta, joille alan parasta palvelua tarjoaa yli 80 asiantuntijaa. Olemme markkinajohtaja henkilö- ja maatila-asiakasliiketoiminnassa sekä meillä on kasvava yritysasiakaskunta. Asioi kanssamme 10 toimistollamme, puhelimitse tai verkossa. Teemme myös asiakaskäyntejä yrityksiin ja maatiloille.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Lauri Riekkola

toimitusjohtaja,
puh. 0500 535 917
LähiTapiola Loimi-Häme Keskinäinen Vakuutusyhtiö

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.

Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen kokoukset ja palkkiot

Hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kymmenen kertaa vuodessa. Hallintoneuvosto päättää vuosittain hallintuksen
palkkiot ja matkakustannusten korvausperiaatteet.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan kuukausipalkkiona 1.200 euroa ja varapuheenjohtajalle 500 euroa.

Hallintuksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja muille jäsenille maksetaan kokouspalkkiona 500 euroa kokoukselta.

Palkkioista maksetaan TyEL-maksu. Hallintoneuvoston jäsenten matkakustannukset korvataan valtion matkustussäännön I luokan mukaan.

Hallituksen jäsenet

Markku Äijälä, puheenjohtaja, toimitusjohtaja, Jokioinen
Katriina Laaksonen, varapj., terveydenhuollon maisteri, Hämeenlinna
Joni Lehtonen, Liikkeenjohdon neuvonantaja, MBA, Loimaa
Krista Pohjola, Senior People Manager, OTM, Akaa
Timo Simula, yrittäjä, DI, Helsinki
Petra Schulze Steinen, erityisavustaja, Valkeakoski