Siirry suoraan sisältöön Siirry suoraan alatunnisteeseen

LähiTapiola Varainhoidon sijoitusperiaatteet

Vanhan sanonnan mukaan sijoittajat liikkuvat laumoissa. Me kuitenkin toimimme toisin. Indeksi ei ohjaa valintojamme, vaan käytämme omaa harkintaamme sijoituskohteiden valinnassa. Omaa tietä kulkien olemme tehneet tasaisen menestyksekästä sijoitustoimintaa niin talouden hyvinä kuin huonoinakin aikoina jo yli kahden vuosikymmenen ajan.

Sijoitussalkkuja hoidetaan tiimityönä

Sijoituspäätöksiä tehdessä panostamme tiedon hankintaan. Päätöksentekoa edeltävät huolelliset analyysit, yritysvierailut sekä keskustelut yritysjohdon kanssa.

Sijoituspäätökset tehdään itsenäisesti Suomessa. Hyödynnämme kuitenkin tarkkaan valittuja yhteistyökumppaneitamme maailmalla. Sijoitussalkkuja hoitaa ammattitaitoisten salkunhoitajien tiimi, ei vain yksi salkunhoitaja. Jokaisella tiimin jäsenellä on selkeä vastuu sijoituskohteiden analysoinnista ja niihin liittyvästä päätöksenteosta.

Aktiivista osake- ja korkosijoittamista

Osakesijoittamisessa kohteiden valinnan kvantitatiivisia mittareita ovat yrityksen kasvu, kannattavuus, kassavirta ja kilpailuetu. Kvalitatiiviseen arviointiin kuuluvat yritysjohdon säännölliset tapaamiset sekä yrityksen strategian ja taloudellisten tavoitteiden, tuotekehityksen, taserakenteen ja vastuullisuuden selvittäminen. Lopulliseen päätökseen vaikuttavat myös arvonmääritys ja arvostus. Emme halua maksaa ylihintaa, vaan etsimme kohteita, joiden hinnassa on nousupotentiaalia.

Korkosijoittamisemme perustuu pitkän aikavälin näkemykseen. Aktiivisena sijoittajana käytämme kuitenkin hyväksemme lyhyitä markkinaliikkeitä tarpeen mukaan, mutta tarpeettomia kustannuksia välttäen. Sijoituspäätösten pohjaksi analysoimme korko- ja luottoriskejä sekä markkinoiden rakennetta.

Tutkimus ja analyysi

Makrotalouden ja rahoitusmarkkinoiden seurannasta sekä tutkimuksesta vastaavat LähiTapiola Varainhoidon ekonomistit. Makrotaloudellisten analyysien avulla tuotamme ja ylläpidämme näkemystämme maailmantalouden suhdanteista, rahapoliittisesta ohjauksesta sekä talouksien rakenteellisista muutoksista. Allokaatiopäätösten tueksi arvioimme eri omaisuusluokkien arvostuksia, näkymiä sekä riskejä.