LähiTapiola Varainhoidon palkitseminen lukuina 2016

Oheisena yhteenlasketut tiedot palkitsemisesta. Tiedot koskevat LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimivaa johtoa ja niitä henkilöstön jäseniä, joiden toiminnalla on luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten palkitsemista koskevien säännösten mukaisesti merkittävä vaikutus yhtiönriskiprofiiliin. LähiTapiola Varainhoito Oy:n toimitusjohtajan Tom Liljeströmin palkitsemista koskevat tiedot löytyvät Palkka- ja palkkioselvityksen sivulta 4.

Toimitusjohtaja ja muut henkilöt, joiden toiminnalla on olennainen vaikutus yrityksen riskiasemaan: johtoryhmän jäsenet, (6 hlö)

Kiinteä palkkio

Peruspalkka luontaisetuineen (auto, puhelin, lounas) 801 016,28

Muuttuva palkkio

Rahana maksetut vuosipalkkiot 155 742,98
Rahana maksetut pitkän aikavälin palkkiot

-

Lykätyt muuttuvat palkkiot

Lykätty muuttuva vuosipalkkio, raha 214 718,52
Lykätty muuttuva pitkän aikavälin palkkio, raha -

Maksetut aloitus- ja erorahat

-

Muut henkilöt, joiden ammatillisesta toiminnasta voi aiheutua merkittävää riskiä yhtiölle, (16hlö)

Kiinteä palkkio

Peruspalkka luontaisetuineen (auto, puhelin, lounas) 1 345 707,63

Muuttuva palkkio

Rahana maksetut vuosipalkkiot 208 984,92
Rahana maksetut pitkän aikavälin palkkiot -

Lykätyt muuttuvat palkkiot

Lykätty muuttuva vuosipalkkio, raha 278 949,10
Lykätty muuttuva pitkän aikavälin palkkio, raha -

Maksetut aloitus- ja erorahat

-

Pitkän aikavälin palkkiojärjestelmä on tullut voimaan ennen VM:n palkitsemisasetuksen voimaan tuloa.