LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy

LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy tuottaa kiinteistöpääomarahastojen hallinnointipalveluita LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n tytäryhtiöille, jotka toimivat vastuunalaisina yhtiömiehinä kommandiittiyhtiömuotoisissa kiinteistöpääomarahastoissa.

Yhtiökokous

Yhtiökokous on yhtiön ylin päätöksentekoelin, jossa yhtiön osakkaat käyttävät puhe- ja äänioikeuttaan. Yhtiökokous mm. valitsee hallituksen jäsenet ja tilintarkastajat sekä päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle.