LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy

LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy tuottaa kiinteistöpääomarahastojen hallinnointipalveluita LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n tytäryhtiöille, jotka toimivat vastuunalaisina yhtiömiehinä kommandiittiyhtiömuotoisissa kiinteistöpääomarahastoissa.

Toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Kim Särs

Toimitusjohtaja