LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy

LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy tuottaa kiinteistöpääomarahastojen hallinnointipalveluita LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n tytäryhtiöille, jotka toimivat vastuunalaisina yhtiömiehinä kommandiittiyhtiömuotoisissa kiinteistöpääomarahastoissa.

Tilintarkastaja

Tilintarkastuksen pääasiallisena tehtävänä on tarkistaa, että yhtiön tilinpäätös on laadittu kirjanpitolain ja muiden tilinpäätöksen laatimista koskevien määräysten mukaisesti sekä että tilinpäätös antaa oikeat ja riittävät tiedot yhtiön toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta.

LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilintarkastajana toimii Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastusyhteisö.

LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastojen varsinainen tilintarkastaja

KPMG Oy Ab, KHT yhteistö, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana toimii Timo Nummi, KHT.