LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy

LähiTapiola Kiinteistöpääomarahastot Oy tuottaa kiinteistöpääomarahastojen hallinnointipalveluita LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy:n tytäryhtiöille, jotka toimivat vastuunalaisina yhtiömiehinä kommandiittiyhtiömuotoisissa kiinteistöpääomarahastoissa.

Hallitus

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus vahvistaa mm. yhtiön strategiasuunnitelman ja toimintaperiaatteet, vuosittaisen toimintasuunnitelman ja budjetin sekä valvoo niiden toteuttamista. Se vahvistaa myös sijoitussuunnitelman ja riskienhallintasuunnitelman. Palvelujen kehittäminen omistaja-asiakkaille, sijoitusasiat ja riskien hallinta korostuvat LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden hallitusten työskentelyssä. Hallitus arvioi säännöllisesti omaa toimintaansa käymällä vuosittain tätä koskevan arviointi- ja kehityskeskustelun, joka pohjautuu kirjallisista arviointikyselyistä laadittuun yhteenvetoon.

Hallituksen jäsenet

Puheenjohtaja Jari Eklund

Jari Eklund

Yhtiöryhmän johtaja

Samu Anttila

Johtaja
LähiTapiola Keskinäinen Henkivakuutusyhtiö

Vesa Eskoli

Kiinteistösijoitusjohtaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Vesa Immonen

Toimitusjohtaja
LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

LähiTapiola Lokaltapiola

Reetta Räsänen

Kiinteistöjohtaja

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito Oy

Outi Väinni LähiTapiola

Outi Vänni

Johtaja
LähiTapiola Varainhoito Oy