LähiTapiola Sydkusten - Etelärannikko

LähiTapiola Sydkusten-Etelärannikko soutuvene luodolla

Merellinen Sydkusten–Etelärannikko toimii Länsi-Uudenmaan, Turunmaan ja Ahvenanmaan talousalueilla. Menestyksemme taustalla on alueelle räätälöity toimintatapa, pitkät perinteet, aidosti toimiva kaksikielisyys ja erinomainen paikallinen palvelu.

Hallitus ja toimitusjohtaja

Yhtiön toimitusjohtajan valitsee hallitus. Toimitusjohtaja hoitaa yhtiön asioita hallituksen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Vakuutusyhtiön toimitusjohtajalla tulee vakuutusyhtiölain mukaan olla tehtävän hoitamisen vaatima ammatillinen pätevyys ja kokemus. Hänellä on lisäksi oltava sellainen yleinen vakuutustoiminnan tuntemus kuin vakuutusyhtiön toiminnan laatuun ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Toimitusjohtajaa avustaa yhtiön operatiivisessa johtamisessa johtoryhmä, jonka nimittää yhtiön hallitus toimitusjohtajan esityksestä.

Kristian Nygren

toimitusjohtaja

LokalTapiola Sydkusten Ömsesidigt Försäkringsbolag 

Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on huolehtia yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Sen tulee myös huolehtia kirjanpidon ja varainhoidon valvonnan asianmukaisesta järjestämisestä.
Hallituksen työjärjestykseen on kirjattu hallituksen keskeiset tehtävät sekä siellä käsiteltävät asiat ja kokouskäytännöt.

Hallituksen jäsenet nimittää hallintoneuvosto kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallituksen jäsenistä on vuosittain erovuorossa kolmannes.

Hallituksen jäsenet

Folke Lindström, puheenjohtaja, kauppaneuvos, dipl.ekon., Parainen
Kenneth Lindström, varapuheenjohtaja, HHJ , toimitusjohtaja, Tampere
Yvonne Blomqvist-Seffer, klinikkan johtaja, Nauvo
Jörgen Eklund, kauppias, Parainen
Birgitta Forsström, taloustieteen tohtori, Karjaa
Roger Lindroos, maatilayrittäjä, Parainen
Bo-Erik Nyström, maatilayrittäjä, Korppoo
Katrina Roos, kauppias, Parainen