Yhteiskuntavastuu

Kotivakuutus

LähiTapiolan yhteiskuntavastuu on paikallisia ja valtakunnallisia tekoja kestävän kehityksen sekä vastuullisen toiminnan edistämiseksi. Lähtökohtana on vastuu vaikutuksistamme ympäristöön ja yhteiskuntaan. Vastuullisuuslupaukset asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle sekä lähiyhteisöille ja yhteiskunnalle tuovat teot osaksi arkeamme.

Vastuullisuus LähiTapiolassa

LähiTapiolan yhteiskuntavastuun lähtökohtana ovat yhtiöryhmän erilaiset vaikutukset ja roolit yhteiskunnassa. Vastuullisuus konkretisoituu käytännön tekoina valtakunnallisesti ja paikallisesti.

Yhteiskuntavastuu merkitsee meille

  • ihmisten ja yhteisöjen turvallisuuden, hyvinvoinnin ja menestymisen edistämistä
  • taloudellisen vastuun kantamista
  • työyhteisöön panostamista
  • ympäristö- ja ilmastovaikutustemme vähentämistä
  • riskien hallintaa sekä
  • aktiivista osallistumista lähiyhteisöjen ja yhteiskunnan kehittämiseen.

Yhtiöryhmän hallituksen vahvistamat vastuullisuusperiaatteet ohjaavat toimintaamme ja vastuullisuuslupaukset asiakkaille, henkilöstölle, ympäristölle sekä lähiyhteisöille ja yhteiskunnalle antavat raamit arjen tekemiselle. Toteutamme vastuullisuuslupauksia yhtiöryhmässä, yhtiöissä, yksiköissä, yksilöinä sekä yhteistyössä kumppaneidemme kanssa.

LähiTapiolan vastuullisuuslupaukset

  • Asiakkaille: Edistämme asiakkaidemme turvallisuutta ja hyvinvointia
  • Henkilöstölle: Tarjoamme henkilöstölle innostavan ja arvostetun työyhteisön
  • Ympäristölle: Parannamme toiminnallamme ja ratkaisuillamme ympäristön hyvinvointia
  • Lähiyhteisöille ja yhteiskunnalle: Toimimme aktiivisesti lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää