Vastuu ympäristöstä

LähiTapiola LokalTapiola

Ympäristövastuu merkitsee meille luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Ympäristötyömme tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia työympäristössä ja kiinteistöjen hoidossa sekä edistää ympäristön hyvinvointia. Lupaamme parantaa toiminnallamme ja ratkaisuillamme ympäristön hyvinvointia.

Ympäristöriskien hallinta

Ympäristöriskien hallinta on osa liiketoiminnan arkea. Riskien tunnistaminen on tärkeää siksi, että vahingosta voi seurata suuria korvausvelvoitteita. Vain tunnistettuihin riskeihin on mahdollisuus vaikuttaa. Ympäristövahingolla tarkoitetaan ilmaa, maaperää, vesistöä tai pohjavettä pilanneen aineen tai energian aiheuttamaa vahinkoa.

LähiTapiola tarjoaa vakuutusturvaa lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen lakisääteisellä ympäristövahinkovakuutuksella. Yritysten vapaaehtoisiin vakuuttamisen tarpeisiin on saatavilla ratkaisuja esimerkiksi ulkopuolisille aiheutuneiden ympäristövahinkojen korvaamiseksi. LähiTapiolan koti-, maa- ja metsätalouksien vakuutukset sisältävät usein vakuutusturvaa tietyin osin, kuten öljysäiliöiden vuotojen varalle. LähiTapiolan riskienhallinnan asiantuntijat tukevat yrityksen ympäristöriskien tunnistamisessa.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yhteiskuntavastuun kumppanuudet

LähiTapiola edistää yhdessä yhteiskuntavastuun kumppaneidensa kanssa ihmisten ja ympäristön turvallisuutta sekä hyvinvointia. Yhteistyökumppaneina on useita valtakunnallisia ja paikallisia toimijoita.

Lue lisää