Vastuu ympäristöstä

LähiTapiola LokalTapiola

Ympäristövastuu merkitsee meille luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Ympäristötyömme tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia työympäristössä ja kiinteistöjen hoidossa sekä edistää ympäristön hyvinvointia. Lupaamme parantaa toiminnallamme ja ratkaisuillamme ympäristön hyvinvointia.

Ympäristöasiat arjessamme

LähiTapiolassa omistaja-asiakkaidemme asioita hoitaa noin 3 500 asiantuntijaa ympäri Suomen. Luonnon, ympäristön ja ilmaston kannalta on merkitystä sillä, miten teemme työtämme.

Toimistotyön välittömät ympäristövaikutukset aiheutuvat energian ja veden kulutuksesta, liikkumisesta, jätteistä ja hankinnoista. LähiTapiolan tavoitteena on vähentää toiminnastaan aiheutuvia vaikutuksia ympäristöön.

Esimerkkejä käytännön teoista:

  • Espoon Tapiolassa sijaitsevan pääkonttorin katolle asennettiin vuonna 2015 teholtaan 200 kW:n aurinkovoimala. Aurinkovoimalan vuosituotanto on noin 180 MWh, joka vastaa kymmenen ison sähkölämmitteisen omakotitalon tai 60 kerrostalokaksion vuosittaista sähköenergiankulutusta.
  • Toimistoissa vähennetään energian kulutusta toimintatapojen muutoksilla ja energiatehokkuutta edistävillä toimilla, kuten LED-valaistuksella.
  • Sähköisiä toimintatapoja hyödynnetään muun muassa etäneuvotteluissa ja virtuaalikoulutuksissa.
  • LähiTapiolassa käytetään ympäristömerkittyä paperia ja ympäristöystävällisiä toimistotarvikkeita. Käyttökelpoiset toimistotarvikkeet kierrätetään henkilöstön keskuudessa.
  • Espoon Tapiolan toimitalon jätteistä 100 % menee hyötykäyttöön materiaalina käytettäväksi tai energiana poltettavaksi.
  • Karhusuonpuro Espoossa on LähiTapiolan kummikohde, jota kunnostetaan uhanalaisen meritaimenen kutupaikaksi yhteistyössä Suomen luonnonsuojeluliiton kanssa.

Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää