Vastuu ympäristöstä

LähiTapiola LokalTapiola

Ympäristövastuu merkitsee meille luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Ympäristötyömme tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia työympäristössä ja kiinteistöjen hoidossa sekä edistää ympäristön hyvinvointia. Lupaamme parantaa toiminnallamme ja ratkaisuillamme ympäristön hyvinvointia.

Vastuu ympäristöstä

LähiTapiolan toiminnan merkittävimmät välittömät vaikutukset ympäristöön aiheutuvat energian kulutuksesta, paperin käytöstä, tavaroiden ja palvelujen hankinnasta, liikkumisesta sekä jätteistä. Panostamme erityisesti energiatehokkuuteen, uusiutuvaan energiaan ja sähköisiin toimintatapoihin.

Yhteistyötä ympäristön hyväksi

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana toimitilakiinteistöjen (TETS) ja vuokra-asuntoyhteisöjä (VAETS) koskevissa energiatehokkuussopimuksissa. Koko yhtiön hallinnoimalle 2,6 miljardin euron arvoiselle kiinteistökannalle on asetettu energiansäästötavoitteet. Energiatehokkuussopimuksissa on sitouduttu 4 % energian säästötavoitteeseen vuoteen 2020 mennessä vuoden 2015 energiankulutustasosta.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkostossa. Sen tavoitteena on vähentää kasvihuonepäästöjä toimintaa tehostamalla ja tarjoamalla tuotteita ja palveluita ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi.

LähiTapiola ja Suomen luonnonsuojeluliitto jatkavat monivuotista yhteistyötään. Kuluvana vuonna yhteistyön kohteena on Suomen luonnon päivä ja siihen liittyvät paikalliset tapahtumat. Tavoitteena on edistää ihmisten ja ympäristön hyvinvointia kannustamalla luonnossa liikkumiseen sekä parantamalla luonnon ja lähiympäristön tilaa.

LähiTapiola on myös Pidä Saaristo Siistinä ry:n yhteistyökumppani. Yhdistyksen tavoitteena on pitää suomalaiset rannat ja saaristo puhtaina sekä tukea veneilymahdollisuuksia kaikilla Suomen vesistöalueilla. Osana yhteistyötä LähiTapiola on mukana rantojen siivoustalkoo- eli Siisti Biitsi -kampanjassa. Muita alueellisia ympäristötyön kumppaneita ja kohteita ovat muun muassa Pidä Lappi Siistinä ry:n toiminta ja Ekokumppanit.

Vuosina 2010-2014 ollut tukemassa Suomen luonnonsuojeluliiton energianeuvontahanketta, jossa tarjottiin energianeuvontaa taloyhtiöille, kotitalouksille, rakentajille ja remontoijille. Negawattineuvonta-hankkeessa kannustettiin toteuttamaan kannattavia energiansäästötoimenpiteitä ja opettelemaan säästäviä tapoja käyttää energiaa.
Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää