Vastuu ympäristöstä

LähiTapiola LokalTapiola

Ympäristövastuu merkitsee meille luonnonvarojen tehokasta ja säästävää käyttöä, riskien hallintaa sekä ympäristöasioiden sisällyttämistä päivittäiseen toimintaan ja päätöksentekoon. Ympäristötyömme tavoitteena on vähentää toimintamme ympäristö- ja ilmastovaikutuksia työympäristössä ja kiinteistöjen hoidossa sekä edistää ympäristön hyvinvointia. Lupaamme parantaa toiminnallamme ja ratkaisuillamme ympäristön hyvinvointia.

Kiinteistötoiminta

Kiinteistötoiminnan merkittävimmät ympäristövaikutukset aiheutuvat hallinnassa olevan kiinteistöomaisuuden ylläpidosta sekä kiinteistöjen rakennuttamisesta. LähiTapiola-ryhmään kuuluvan LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon ympäristötyössä keskeistä ovat kiinteistöjen elinkaaren aikainen ympäristövaikutuksien hallinta, aktiivinen osallistuminen rakennetun ympäristön kehittämiseen, oman osaamisen ja toimintatapojen jatkuva kehittäminen sekä ympäristöasioiden jalkauttaminen kaikille kiinteistötoiminnan osapuolille, kiinteistön käyttäjistä kiinteistösijoittajiin.

LähiTapiola panostaa energiatehokkuuteen ja uusiutuvaan energiaan

Kiinteistöjen energian ja veden kulutusta seurataan säännöllisesti ja hyödynnetään kerättyjä tietoja oman toiminnan kehittämisessä sekä viestinnässä kiinteistön käyttäjille. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen ympäristövaikutuksia sekä teknisten että tiedonkulkuun, raportointiin ja opastukseen perustuvien keinojen avulla.

Rakennuttamisessa ja kiinteistöjen hallinnoinnissa käytetään toiminnan ohjaukseen omia tarpeen mukaan päivitettäviä energia- ja ympäristöohjeistuksia. Usealta LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon hallinnassa olevalta kiinteistöltä löytyy ympäristösertifikaatti tai sertifiointiprosessi on käynnissä (mm. LEED).

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito on mukana kiinteistötoimialan keskeisimmissä energiansäästösopimuksissa sekä on aktiivinen toimija kiinteistöalan eri kehityshankkeissa, jotka tähtäävät vastuulliseen ja ympäristöystävälliseen rakennettuun ympäristöön.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää