Vastuu yhteiskunnalle

Vakuutus- ja finanssiala luo yhteiskuntaan vakautta ja mahdollistaa taloudellisen toiminnan tarjoamalla erilaisia tapoja riskeiltä suojautumiseen. Tämä edellyttää vakavaraista ja pitkäjänteistä liiketoimintaa. Lupaamme toimia aktiivisesti lähiyhteisössä ja yhteiskunnassa.

Vaikuttaminen ja edunvalvonta

Keskinäisenä eli asiakkaidensa omistamana yhtiönä LähiTapiolalle on tärkeää, että vakuutus- ja finanssialaa koskevaa lainsäädäntöä valmisteltaessa otetaan huomioon eri yhtiömuotojen erityispiirteet ja taataan näille tasapuoliset edellytykset toimia ja kasvaa. On kuluttajan etu, että markkinoilla on erilaisia toimijoita ja tervettä kilpailua.

LähiTapiolan edunvalvonnan tavoitteena on keskinäisen yhtiömuodon tulevaisuuden rakentaminen pitkäjänteisesti. Keskinäisen yhtiöryhmän edunvalvontaa tehdään alan omien etujärjestöjen kautta sekä kotimaassa että kansainvälisesti. Lisäksi ylläpidetään keskusteluyhteyttä poliittisiin päättäjiin, viranomaistahoihin, työmarkkinajärjestöihin, järjestökenttään sekä muihin olennaisiin sidosryhmiin.

LähiTapiolan kansainvälisen edunvalvonnan merkitys on yhä suurempi, sillä valtaosa vakuutus- ja finanssialan sääntelystä tulee nykyään EU:sta.

Arvovaikuttajana ja vastuullisuuden edistäjänä LähiTapiola osallistuu aktiivisesti yhteiskunnalliseen keskusteluun, kansalliseen ja kansainväliseen sidosryhmätyöhön sekä vastuullisuutta tukeviin hankkeisiin, kuten taloudellisen osaamisen edistämiseen ja harmaan talouden torjuntaan.


Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää