Vastuu henkilöstöstä

LähiTapiolassa panostetaan vastuulliseen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöllä on monipuoliset kehittymis- ja oppimismahdollisuudet. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painotetaan innovatiivisuutta ja vaikuttamista sekä kannustetaan ja motivoidaan henkilökohtaisesti osallistumaan vastuullisiin tekoihin. Lupaamme tarjota henkilöstölle innostavan ja arvostetun työyhteisön.

Työterveys ja -turvallisuus

Turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää. LähiTapiolan henkilöstölle on laadittu tarkat turvallisuusohjeet sekä asiakaspalveluun että toimistotyöhön. Niihin liittyvää koulutus on jokaisen lähitapiolalaisen käytössä verkko-opintoina sekä sisäisenä ohjeistuksena.

Sankarikoulutus


LähiTapiolassa haluamme painottaa konkreettisia tekoja turvallisuuden hyväksi. Strategiassamme kokonaisvaltainen elämänturva on keskeisessä roolissa, ja visiomme on olla elämänturvan edelläkävijä. Alkusammutuskoulusta eli Sankarikoulutusta tarjottiin 2016 aikana asiakkaiden lisäksi myös koko henkilöstölle.

Ensiaputaidot Sankarikoulutuksessa


LähiTapiola tarjoaa asiakkaille ensiapukoulutusta, joka oli vuoden 2017 Sankarikoulutuksen teemana. Hyvän työterveyshuollon ja kattavan vakuutusturvan lisäksi LähITapiola tarjoaa myös ensiapukoulutusta koko henkilöstölle. Tavoitteemme on, että jokainen lähitapiolalainen voi hyödyntää elämänturvastrategian mukaista mahdollisuutta osallistua Sankarikoulutukseen!

Pidä huolta –malli tukee työhyvinvointia ennakoivasti


LähiTapiolan varhaisen välittämisen –mallin tunnetaan nykyään nimellä Pidä huoltoa -malli. Työhyvinvointi on entistä tiiviimpänä osana arjen johtamista. Ideana on reagoida asioihin ennakoivasti ja tuoda työkaluja esimiehille hyvään päivittäisjohtamiseen. Työhyvinvointi ei kuitenkaan ole vain esimiehen vastuulla ja Pidä huolta -malli korostaakin jokaisen lähitapiolalaisen omaa roolia, vastuuta ja työyhteisötaitoja.

Työsuojelutyö on työhyvinvoinnin perustana tarkoittaen, että perusasiat ovat kunnossa, työssä on ystävällinen vuorovaikutus ja toimiva yhteistyö ja että jokainen tunnistaa oman vastuunsa työturvallisuudesta ja työhyvinvoinnista. Työsuojeluorganisaatiot toimivat johdon, esimiesten ja henkilöstön tukena kaikissa työsuojelun asioissa (esim. työtapaturmat, läheltä piti-tilanteet, kiusaaminen/häirintä, päihdeasiat, terveellinen sisäilma, työn kuormitus, Pidä huolta –malli).

LähiTapiolassa työsuojelutoiminta on valtakunnallista ja koskee kaikkia. Työsuojelulainsäädäntö Suomessa on kattava. Ammattiliitot osallistuvat lainsäädäntötyöhön, ja tarvittaessa lakeja täydennetään yhteistoimintasopimuksilla.Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää