Vastuu henkilöstöstä

LähiTapiolassa panostetaan vastuulliseen johtamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Henkilöstöllä on monipuoliset kehittymis- ja oppimismahdollisuudet. Henkilöstön osaamisen kehittämisessä painotetaan innovatiivisuutta ja vaikuttamista sekä kannustetaan ja motivoidaan henkilökohtaisesti osallistumaan vastuullisiin tekoihin. Lupaamme tarjota henkilöstölle innostavan ja arvostetun työyhteisön.

Osaamisen kehittäminen ja työhyvinvointi

LähiTapiolassa panostetaan henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Painotamme innovatiivisuutta ja osallistavaa vuorovaikutusta. Edellytämme esimiehiltä vastuullista johtamista. Esimiehiä kannustetaan aktiiviseen, osallistavaan ja valmentavaan johtamiseen ja esimiehiltä edellytetään tasapuolista suhtautumista henkilöstöön.

Työn ohessa voi suorittaa esimerkiksi vakuutusalan tutkinnon tai johtamisen erikoisammattitutkinnon (JET). Erilaisia tutkintoja voi suorittaa oppisopimuskoulutuksella. Tuemme tehtäväkiertoa sekä stipendiaattitoimintaa ja hyödynnämme verkko-oppimisen mahdollisuuksia. Jokaiselle uudelle lähitapiolalaiselle laaditaan perehdytysohjelma. Perehdytysten laatua ja onnistumista seurataan.

Haluamme, että kaikki lähitapiolalaiset osallistuvat vastuullisuuden tietoisuuden lisäämiseen LähiTapiolassa. Edistämme henkilöstön ymmärrystä vastuullisuudesta selkeyttämällä jokaisen tehtäväkohtaista vastuuta.

Työhyvinvointia edistetään ennaltaehkäisevällä toiminnalla

Työhyvinvoinnin tavoitteena on työn ja työyhteisön arjen sujuminen ja sitä kautta onnistumisen kokemusten, sitoutuneisuuden ja liiketoiminnan menestyksen edistäminen. Perustana on hyvä päivittäisjohtaminen ja henkilöstön tietoisuus työhyvinvointiasioista. Lisäksi tavoitteena on nopea reagointi poikkeamiin.

Jokainen on vastuussa myös yksilönä oman työkyvyn, terveyden ja osaamisen ylläpidosta sekä työyhteisön jäsenenä työyhteisön toimivuudesta omalta osaltaan.Ajankohtaista

Joko sinä olet sankari?

Meistä jokainen voi olla sankari. Hätätilanne ei katso aikaa eikä paikkaa, eikä sankaruus ikää tai asemaa. Koulutamme Sankarikoulutuksissamme jälleen elvytystaitoja ja teemme arjesta turvallisempaa.

Lue lisää

Yritysvastuun kumppanuudet

LähiTapiolan yritysvastuun kumppaneiden kanssa edistetään ihmisten ja ympäristön turvallisuutta ja hyvinvointia. Yhteistyötä tehdään useiden valtakunnallisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.

Lue lisää